link_mdr


doreta bez recepty
duomox bez recepty
izotek bez recepty

aktualności
2012 :
 1. 1 - 12 |
 2. 13 - 24 |
 3. 25 - 36 |
 4. 37 - 48 |
 5. 49 - 60 |
 6. 61 - 72 |
 7. 73 - 84 |
 8. 85 - 96 |
 9. 97 - 106 |
  min min min min min min min min min min min min
28 sierpnia 2012

Polibuda odpowiada na pytania odnośnie kolejki linowej

Kontynuując sprawę niedawno publikowanego listu otwartego przeciwko budowie kolejki linowej nad Odrą: jeszcze przed jego publikacją, w momencie ogłoszenia przez Politechnikę przetargu na projekt i budowę kolejki linowej, wysłaliśmy do władz Politechniki pismo z szeregiem pytań odnośnie inwestycji. Odpowiedź nadeszła dopiero niedawno, po trzecim powtórzeniu zapytania, tym razem w trybie dostępu do informacji publicznej.

Poniżej treść naszego listu oraz odpowiedzi (kursywą, pisownia oryginalna) jakie uzyskaliśmy, a także odpowiednie cytaty z Programu funkcjonalno-użytkowego:


Szanowni Państwo,

Posiłkując się Ustawą o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U.  Nr 112, poz. 1198), w związku z ogłoszonym przetargiem na budowę kolejki linowej http://przetargi.pwr.wroc.pl/Pos.aspx?RBN&pos=E_AC_BZP_142_2012, wnoszę o podanie w trybie przewidzianym w Ustawie informacji na temat:

1.    W jakiej wysokości planowane jest dofinansowanie projektu z budżetu miasta Wrocławia?

Planowane dofinansowanie z budżetu miasta Wrocławia wynosi 4 mln zł.

2.    Jakie są planowane roczne koszty utrzymania (eksploatacji) kolejki? Czy tutaj także przewidziany jest udział środków z budżetu Wrocławia?

Zgodnie z zapisami określonymi w Programie funkcjonalno-użytkowym (Dział I.5.6), Zamawiający wymaga wysokiej trwałości elementów budowlanych i wyposażenia technologicznego, funkcjonalności rozwiązań, stosowania urządzeń o niskiej energochłonności i możliwie niskich kosztach eksploatacyjnych, spełniających wymagany efekt ekologiczny, doboru urządzeń oraz podzespołów w sposób ograniczający do minimum ilość części zamiennych, a także łatwej konserwacji i niezawodności działania urządzeń.

Wstępne koszty eksploatacji kolejki zostaną określone na etapie opracowania dokumentacji projektowej.

Podanie nawet przybliżonych wartości byłoby niezgodne z Zasadami Zamówień publicznych oraz sprzeczne z interesem Politechniki Wrocławskiej w planowanych przetargów dotyczących przedmiotowej sprawy.

3.    Czy przewóz rowerów kolejką będzie możliwy? Jeśli tak, to na jakich zasadach?

Nie będzie możliwości przewozu rowerów.

4.    Czy przewidzieli Państwo możliwość ulokowania w pobliżu stacji kolejki stacji dokujących rowery miejskie (WRM)? Byłoby to znaczne ułatwienie dla poruszających się pomiędzy budynkami kampusu, a także dla osób „z zewnątrz”.

Nie.

5.    Wymienione w PFU jedyne wymaganie dla stojaków rowerowych to „odporność na trudne warunki zewnętrzne (np. chromonikiel)”. Jako, że główną cechą stojaka powinna być możliwość bezpiecznego zapięcia roweru, czyli przedniego koła razem z ramą do stojaka, zapytujemy, dlaczego w PFU nie znalazło się takie wymaganie i czy w związku z tym planują Państwo dopuścić do użytku złe stojaki typu „wyrwikółko”, które powszechnie można spotkać pod budynkami Politechniki?

Ostateczny kształt stojaka zostanie opracowany i uzgodniony z Zamawiającym na etapie opracowywania dokumentacji projektowej.

6.    W jaki sposób została skalkulowana podana w PFU ilość stojaków rowerowych? („W najbliższym sąsiedztwie stacji należy przewidzieć stojaki na rowery w ilości 8 miejsc na rowery przy każdej ze stacji”).

Analiza własna Zamawiającego.

7.    Jaki przewidziany jest czas funkcjonowania kolejki: w ciągu doby oraz w ujęciu rocznym?

Zgodnie z zapisami określonymi w Programie funkcjonalno-użytkowym (Dział I.5.5) oraz we wzorze umowy.

[z PFU:

- w dni robocze roku akademickiego w godzinach od 7:00 do 21:00 (14 godz./dobę);

- w soboty, niedziele, święta oraz w okresie od 15 lipca do 15 września w godzinach od

10:00 do 18:00 (8 godz./dobę).

Dokładny harmonogram i zasady kursowania kolei zostaną ustalone przez Inwestora w zależności od potrzeb obsługi podróżnych i sezonu akademickiego. Po uruchomieniu kolei i obserwacjach jej funkcjonowania Inwestor może wprowadzić zmiany w rozkładzie jazdy w wymiarze dobowym, tygodniowym lub rocznym. Zmiany w rozkładzie mogą być zależne od harmonogramu akademickiego Politechniki Wrocławskiej (święta, konferencje itp.). Kurs kolejką może być odwołany w przypadku np. naprawy, konserwacji, trudnych warunków atmosferycznych.]

8.    Czy planowana jest budowa przejść dla pieszych przez jezdnie na trasie dojścia do stacji kolejki przy wyb. Wyspiańskiego oraz ul. Na Grobli? (w PFU mowa jest jedynie o „dojściach dla pieszych”).

Zgodnie z zapisami określonymi w Programie funkcjonalno-użytkowym (Dział I.5.11)

[z PFU: wykonanie przejścia dla pieszych przez ul, Na Grobli i przebudową chodnika od strony GEOCENTRUM II]

9.    Wstępna inwentaryzacja zieleni w PFU wskazuje na konieczność wycinki prawie 50 drzew. Czy poza „nasadzeniami kompensacyjnymi” przewidują Państwo inne działania kompensacyjne?

W nawiązaniu do wstępnej inwentaryzacji zieleni w Programie funkcjonalno-użytkowym w sprawie omawianego przedsięwzięcia, uprzejmie zwracam uwagę na konieczność wycinki 4 drzew, w tym trzech na obszarze Wybrzeża Wyspiańskiego i jednego drzewa przy ul. Na Grobli. W zapisach nie ma wskazanej przez Państwa konieczności wycinki ok. 50 drzew.

Zamawiający nie przewiduje innej formy działań kompensacyjnych.

Z upoważnienia Rektora Prof. Tadeusza Więckowskiego

Prorektor Prof. Cezary Madryas


Kolejna fontanna?

Z odpowiedzi Pana Prof. niestety nie wynika, czy miasto będzie się dorzucać do utrzymania kolejki, która tak naprawdę nie wiadomo komu ma służyć: dla obsługi potoków studentów jej przepustowość jest zupełnie nieadekwatna, a dla zwykłych mieszkańców kolejka będzie atrakcją do pooglądania z zewnątrz – coś jak stadion, z którego większość podatników nigdy nie skorzysta, ale się pochawli przed przyjezdnymi.

Najciekawiej zaś wygląda sprawa efektywności ekonomicznej inwestycji: otóż, jak dowiadujemy się „wstępne koszty eksploatacji kolejki zostaną określone na etapie opracowania dokumentacji projektowej” – czyli podatnicy dorzucają się do budowy kolejki, której koszty eksploatacji nie chcą być ujawnione (obliczone?). Nie trzeba być jednak Einsteinem, żeby domyśleć się, iż koszty energii, utrzymania technicznego (w tym wielu systemów zabezpieczeń) oraz personelu obsługującego kolejkę szybko przestrzelą ewentualne koszty budowy kładki – i ciągle będą rosły

A zatem miasto, w którego skarbcu zieją wielkie pustki, ma się dorzucić 4 mln zł do fajerwerku, który będzie mało funkcjonalny, będzie służyć wyselekcjonowanym mieszkańcom (na pewno nie rowerzystom, jedynie posiadaczom UrbanCard) i generujący wysokie koszty utrzymania. Warto tu przypomnieć wysokość budżetu rowerowego: 1,8 mln zł w 2012 roku – i nic się nie zapowiada, żeby w 2013 był większy.

Radek Lesisz

spacer
Zacofana polibuda, strach tam się kształcić
Ale dzięki kolejce jakaś firma będzie miała stale źródło dochodu za konserwację. Ktoś zza biurka będzie wystawiał raporty o stanie technicznym urządzenia wypełniając biurokratyczne wymogi. A ze urządzenie nietypowe nie będzie wielu chętnych do tej roboty zatem firma mająca stały nadzór może zawyżać ceny swych usług. Ogłosi się jakiś przetarg do którego wystartuje jedna firma a potem za każdy protokół czy ekspertyzę będzie sobie liczyć po kilka tysięcy złotych. MPK nie stać na zatrudnienie konduktorów w pojazdach, PKP nie stać na zatrudnienie obsługi kas biletowych już nie tylko na wsiach ale i w małych miasteczkach. Kolejka ze względu na swą specyfikę i zagrożenia będzie wymagała obsługi kilkunastu osób plus ochrona. Aby była na granicy rentowności musiałaby obsługiwać ruch turystyczny np nad zoo. Należy się zgodzić, że koszty eksploatacji po 5-10 latach przewyższą koszt inwestycji. Dlaczego gondola nie może mieć uchwytów do zamocowania roweru na zewnątrz? Kolejki górskie żyją z rowerzystów poza sezonem zimowym. Istniej kolej gondolowa polskiego wynalazcy , która cechuje możliwość rozbudowy do systemu komunikacji który może nabrać znaczenia. Gondole pełnia tam rolę 5-osobowych taksówek i zjeżdżają z trasy głównej na bocznice w oczekiwaniu na pasażerów. Koszt takiej kolejki to ok 20 mln za 1 km i do jej zamontowania przymierza się Opole i Rzeszów. Taki modułowy system ma te zaletę że wozi w różnych kierunkach z frekwencją zależna od potrzeb bo to pasażer wybiera stację na której wsiada i do której chce jechać. Taki system pozwala rozłożyć inwestycje w czasie a potem tanio modyfikować trasę kolejki przestawiając jej elementy w zależności od potrzeb, czyli np rozwoju campusu uczelnianego. Kolejka uczelniana musi być zintegrowana z kolejką turystyczną nad zoo i wokół hali. Taki system pozwoliłby rozwiązać problem parkingowy przy hali. Nie dość że można by go było sfinansować z oszczędności na rezygnacji z budowy parkingów to jeszcze mógłby na siebie zarobić czyli prowadzić do ciągłej rozbudów. Proponowana kolejka to wynalazek sprzed 150 lat. Wstyd że polibuda dziś na coś takiego stawia bo to świadczy o zacofaniu uczelni. Obecnie mamy takie możliwości automatyki, że opisywany przeze mnie system modułowej gondolówki mógłby być wizytówką nie tylko miasta ale i uczelni. Więcej tu http://www.mist-er.com/filmy.html Nawet rząd zgodził się dofinansować 23 mln odcinek do testów. Zatem picowatym wagonikom na linie mówimy nie,a jeśli gondolówka to z możliwością rozwoju linii, która może być 20 razy tańsza od metra , przewozić 5 razy więcej pasażerów , stanowić system łatwy do łączenia z istniejącym ze względu na niewielkie potrzeby miejsca.System dużo mniej awaryjny niż sieć tramwajowa , niekolidujący z instalacjami podziemnymi i budynkami itd.Niech polibuda wejdzie w spółkę z Mikoszą to dostanie jeszcze granty na dopracowanie systemu. A może naukofcy z uczelni technicznej wolą kupować technologię z XIX wieku??

benekilosc komentarzy: 1
DODAJ SWÓJ KOMENTARZ - dnia 2023 - 03 - 31
     
   
lista pozostałych artykułów w dziale aktualności
 1. 1 - 12 |
 2. 13 - 24 |
 3. 25 - 36 |
 4. 37 - 48 |
 5. 49 - 60 |
 6. 61 - 72 |
 7. 73 - 84 |
 8. 85 - 96 |
 9. 97 - 106 |
 1. Spier*** na chodnik, czyli co kierowcy szarżujący po ulicy Legnickiej wiedzieć powinni
 2. Wysłupkowania na Wyspiańskiego skorygowane
 3. Parkuj i Jedź (P+R) na Psim Polu
 4. Relacja z VI posiedzenia Rady ds. Rozwoju Ruchu Rowerowego
 5. Znikający pas rowerowy na Wróblewskiego - interwencja
 6. Jak jeździć po Kościuszki, panie oficerze?
 7. Spychanie z jezdni jest bezprawne - pisze Mateusz Kokoszkiewicz
 8. Odkrywamy Rowerowy Breslau i absurdy Wrocławia (na Olszewskiego)
 9. Przekazanie raportu o bezpieczeństwie ruchu rowerowego we Wrocławiu - 11.12.2012
 10. Green Deal Fiets
 11. Skradzione Bicykle w Maciejówce - relacja
 12. IV Wrocławskie Spotkanie Podróżników Rowerowych – relacja
 
home
o nas
działania i opinie
miasto
rekreacja
biblioteka
warto wiedzieć
aktualności
prasa