link_mdr


doreta bez recepty
duomox bez recepty
izotek bez recepty

aktualności
2013 :
 1. 1 - 12 |
 2. 13 - 24 |
 3. 25 - 36 |
 4. 37 - 48 |
 5. 49 - 60 |
 6. 61 - 72 |
 7. 73 - 84 |
 8. 85 - 96 |
 9. 97 - 105 |
  min min min min min min min min min min min min
28 sierpnia 2013

Przewóz rowerów w komunikacji publicznej - odpłatny i nieskoordynowany

Sieć kolejowa na terenie Wrocławia pozwala na korzystanie z pociągów jak z szybkich tramwajów. Gdyby przywrócono do życia nieczynne linie (np. do Kobierzyc, czy przez Kowale), a także stworzono nowe połączenia i przystanki, sieć mogłaby stanowić doskonałą alternatywę dla podróżujących samochodami i dla niewydolnej komunikacji miejskiej.

Niemniej, już teraz mieszkańcy odległych dzielnic (Brochów, Leśnica, Psie Pole) mogą dojeżdżać koleją szybko do centrum. Problemem jest często fakt, że Dworzec Główny znajduje się poza ścisłym centrum, jest nieatrakcyjnie skomunikowany (np. brak węzła przesiadkowego z prawdziwego zdarzenia), zaś dotarcie do przystanków kolejowych na obrzeżach miasta też często wymaga jakiejś formy dojazdu. Dla wielu odpowiedzią jest tu rower.

ROWER + KOLEJ

Dla osób mieszkających w znaczących odległościach od centrum, podróżowanie za pomocą roweru i pociągu daje możliwość niekorzystania z samochodu, przemieszczania się w sposób możliwie najbardziej ekologiczny i szybki. Codzienny transport kombinowany rower+kolej może odbywać się na dwa sposoby (pomijając pokonywanie któregoś z etapów na piechotę):

 1. Dojazd rowerem do stacji i pozostawienie go tam. Po zakończeniu podróży pociągiem jazda drugim rowerem czekającym na stacji docelowej.
 2. Dojazd rowerem do stacji i zabranie roweru do pociągu. Kontynuacja podróży rowerem po zakończeniu jazdy pociągiem.

Opcja pierwsza (1) wymaga posiadania dwóch rowerów i wiąże się głownie z ryzykiem pozostawiania dwuśladu w centrum (na obrzeżach jest mniej kradzieży, zaś na Psim Polu można korzystać z zamykanych szafek). Z racji, iż świeżo przebudowany Dworzec Główny, czy Mikołajów i Nadodrze nie oferują bezpiecznej formy parkowania rowerów, czyli: szafek i zadaszonych, darmowych i dozorowanych miejsc na rowery, niewiele osób korzysta z tej formy podróżowania.

Opcja druga (2) wymagająca przewożenia koleją roweru w podróżach kombinowanych jest szczególnie pożądana przez osoby posiadające droższe rowery, których na stacji nie zostawią.

Niemniej, bardzo mało osób zabiera rower ze sobą do pociągu w codziennych dojazdach - z uwagi na cenę przewozu - 60 zł / m-c w abonamencie, a także z uwagi na niedostosowany tabor: wysokie wejścia i często brak miejsca w wagonach. O ile usunięcie przeszkód infrastrukturalnych (tabor, parkingi) wymaga sporych nakładów i czasu, o tyle likwidacja zapory cenowej to tylko kwestia dobrej woli.

Zniesienie opłaty za przewóz rowerów, jak pokazują przykłady z Pomorza i Mazowsza, są możliwe.

Z myślą o tworzeniu na kolei warunków zachęcających do podróży intermodalnych na terenie Wrocławia, zwróciliśmy się do przewoźników kolejowych z postulatem zwolnienia z opłat za przewóz rowerów na terenie, który obejmuje oferta Urbancard (czyli na stacjach z nazwą Wrocław):


Szanowni Państwo,

W związku z wprowadzeniem z dniem 1 czerwca 2013 roku możliwości podróżowania po Wrocławiu pociągami osobowymi na biletach MPK, zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o umożliwienie przewozu roweru za darmo w pociągach, które obejmuje wspólna oferta MPK, PKP PR i KD.

Nasz wniosek opieramy na pozytywnych doświadczeniach trójmiejskiej Szybkiej Kolei Miejskiej, która od dłuższego czasu oferuje możliwość przewozu roweru za darmo:

Uprzejmie informujemy, że każdy podróżny posiadający ważny bilet na przejazd pociągiem SKM, przewożąc rower w pociągu SKM, nie musi posiadać żadnego dodatkowego biletu na jego przewóz. Za: Szybka Kolej Miejska

Pragniemy, aby gęsta sieć kolejowa w naszym mieście służyła rozwojowi podróży intermodalnych, umożliwiała łączenie obu ekologicznych środków transportu: roweru oraz kolei. Wierzymy, iż wprowadzenie darmowego przewozu rowerów nie będzie miało żadnych negatywnych skutków dla finansów przewoźników, ani podróżujących.


W rezultacie otrzymaliśmy następujące odpowiedzi:

 • spółka Przewozy Regionalne jest przeciwna zmianom w obowiązujących zasadach przewozu rowerów w pociągach Regio w ramach Wrocławskiej Karty Miejskiej Urbancard. Pełna treść listu TUTAJ.
 • umowa jaką Koleje Dolnośląskie S.A. zwarły z Gminą Wrocław obejmuje przewóz osób na podstawie ściśle określonych biletów lub uprawnień. Umowa ta nie obejmuje przewozu rowerów na podstawie biletów komunikacji miejskiej. Pełna treść listu TUTAJ.

 

Już po wysłaniu naszego postulatu w sieci pojawiła się informacja, że do przewoźników oferujących darmowy przewóz rowerów przez cały rok dołączyły Koleje Mazowieckie:

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom podróżnych, oferty „Nieodpłatny przewóz roweru” i „Nieodpłatny przewóz psa” nie będą już tylko ofertami obowiązującymi w sezonie wiosenno- letnim. W nowej Taryfie całkowicie odstępujemy od pobierania opłat za przewóz psa, roweru i bagażu. Podróżny, posiadający ważny bilet na przejazd będzie mógł zabrać ze sobą do pociągu KM i przewieźć pod własnym nadzorem nieodpłatnie zarówno psa, rower jak i wózek dziecięcy i rzeczy. Za: Koleje Mazowieckie

 

ROWER + KOLEJ + TRAMWAJ + AUTOBUS

Podróże intermodalne z rowerem mogą obejmować nie tylko kolej, ale także tramwaje i autobusy miejskie. W tych ostatnich przewóz rowerów był niemożliwy jeszcze parę lat temu. Od czasu zmiany regulaminu, można je przewozić, lecz pod pewnymi warunkami - także cenowymi. Pojawienie się wspólnej oferty MPK, PKP PR i KD mogło stworzyć preferencyjne warunki zachęcające do tej ekologicznej formy przemieszczania się. Niestety, tak się nie stało - o rowerach najwidoczniej zapomniano.

O niedociągnięciach w umowie na wspólny bilet MPK, PKP PR i KD pisano już w prasie. Naszym zdaniem położono tu także kwestię braku honorowania biletów za przewozu rowerów: osoba przewożąca rower w tramwaju/autobusie i pociągu na terenie miasta musi płacić dwa razy. W przypadku biletów jednorazowych to wydatek 8,5 zł (1,5 zł MPK + 7 zł KD/PKP PR), zaś meisięcznych 110 zł! (50 zł MPK + 60 zł PKP PR/KD). Co stoi na przeszkodzie, żeby honorowanie biletów na przewóz rowerów wyglądało tak samo jak biletu osobowego? 

Zwróciliśmy się do stron umowy o dokonanie poprawek:


Szanowni Państwo,

W związku z wprowadzeniem z dniem 1 czerwca 2013 roku wspólnej oferty przewozowej Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego, Przewozów Regionalnych i Kolei Dolnośląskich, zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o wzajemne honorowanie biletów na przewóz roweru w ramach w/w oferty.

W nawiązaniu do pism spółek Przewozy Regionalne (pismo nr PBR4f-073-41/2013) i Koleje Dolnośląskie (pismo nr KD/HS4/12/2013), gdzie poinformowano nas o braku możliwości honorowania biletów na przewóz rowerów na mocy umowy dotyczącej wspólnej oferty przewozowej MPK, PKP PR i KD, pragniemy zauważyć, iż jest to spore niedociągnięcie, gdyż nakłada na podróżnych stawki zaporowe w przypadku biletów jednorazowych, czy też miesięcznych na przewóz rowerów.

Mamy nadzieję, że kwestia ta jest przeoczeniem, które można przy dobrej woli szybko naprawić, umożliwiając przewóz rowerów na jednym bilecie, tak jak to ma miejsce w przypadku biletów osobowych.


Z poważaniem
Radek Lesisz

spacer
Rower przewozi się za darmo ?
Jeżdżę często tramwajami i autobusami i ja kasuję bilet za przejazd a nie widziałem aby jakikolwiek rowerzysta kasował bilet za przewóz roweru . Wniosek jest jeden - jest ciche przyzwolenie aby rower nie widzieć i traktować jako ponad normatywny bagaż. Natomiast za przewóz bagażów np. większych walizek ,psów jest nakaz kasowania biletów i tu MPK przepis egzekwuje skrupulatnie. Dziwne to rozumowanie ,że rower jest niewidoczny dla kontrolerów tym bardziej ,że rower w pojeździe jak obliczono zajmuje miejsce dla ośmiu stojących pasażerów . Często osoby z wózkiem dziecięcym i osoby niepełnosprawne nie mogą zająć wydzielonego miejsca w pojazdach gdyż jest już zajęte przez rower lub rowery .

pasażer płacącyilosc komentarzy: 1
DODAJ SWÓJ KOMENTARZ - dnia 2024 - 06 - 13
 
 
   
lista pozostałych artykułów w dziale aktualności
 1. 1 - 12 |
 2. 13 - 24 |
 3. 25 - 36 |
 4. 37 - 48 |
 5. 49 - 60 |
 6. 61 - 72 |
 7. 73 - 84 |
 8. 85 - 96 |
 9. 97 - 105 |
 1. Zaproszenie do składania relacji na V Wrocławskie Spotkanie Podróżników Rowerowych
 2. Zaproszenie na rowerowe wydarzenia na Ekojarmarku
 3. Śniadania Rowerowe - podsumowanie i podziękowania
 4. Zaproszenie na przygodowy rowerowy rajd na orientację trasą Twierdzy Wrocław - 29.09.2013
 5. Wrocławskie Śniadania Rowerowe
 6. Zadania do wykonania w Tygodniu Mobilności - konkurs
 7. Zaproszenie na panel dyskusyjny 18.09.2013: Podróże intermodalne – szanse, korzyści, przykłady
 8. 16-22 września - Europejski Tydzień Mobilności we Wrocławiu
 9. Szokujące dane: pieszo niebezpieczniej niż rowerem!
 10. Zaproszenie na I Otwarte Mistrzostwa Dolnego Śląska w downhillu - 22.09.2013, Czarna Góra
 11. Przewóz rowerów w komunikacji publicznej - odpłatny i nieskoordynowany
 12. Nowy parking rowerowy przy polibudzie do likwidacji
 
home
o nas
działania i opinie
miasto
rekreacja
biblioteka
warto wiedzieć
aktualności
prasa