link_mdr


http://rowery.eko.org.pl/acetylcysteine-polska.php
http://rowery.eko.org.pl/ivermectin-polska.php
http://rowery.eko.org.pl/nitazoxanide-polska.php
http://rowery.eko.org.pl/plaquenil-polska.php
http://rowery.eko.org.pl/xarelto-polska.php

aktualności
2013 :
 1. 1 - 12 |
 2. 13 - 24 |
 3. 25 - 36 |
 4. 37 - 48 |
 5. 49 - 60 |
 6. 61 - 72 |
 7. 73 - 84 |
 8. 85 - 96 |
 9. 97 - 105 |
  min min min min min min min min min min min min
24 września 2013

Uwagi WIR do Roboczego Projektu Programu Działań Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych WrOF

W odpowiedzi na zaproszenie do konsultowania przez społeczeństwo „Roboczego Projektu Programu Działań Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego" zidentyfikowaliśmy braki i wysłaliśmy nasze uwagi do tego dokumentu. 

Zawartość roboczego projektu nie obfituje w odniesienia do kwestii rowerowych, choć dokument głosi, że "postulowany jest dalszy rozwój przyjaznych dla środowiska i niskoemisyjnych systemów transportu". Rowery (CTRL+F) pojawiają się tylko w kontekście:

 • "Tabela 24. Ocena poziomu zaspokojenia potrzeb mieszkańców w zakresie tras rekreacyjnych"
 • "Analiza pogłębiona, przeprowadzona w oparciu o badanie ankietowe, potwierdziła tendencje określone na podstawie badania z użyciem danych Urzędu Statystycznego we Wrocławiu. Analiza pozwala na sformułowanie następujących wniosków [...] − w gminach występują liczne trasy rekreacyjne: spacerowe, rowerowe, konne, w niektórych gminach, występują takŜe trasy do nordic walking, kajakowe i innego typu wodne, większość badanych ocenia poziom zaspokojenia mieszkańców  w zakresie ich długości jako średni, natomiast jakości – średni lub niski (tabela 24);  oceny wysokie lub bardzo wysokiepojawiają się we Wrocławiu, Trzebnicy, Wiszni Małej oraz Sobótce (w tej ostatniej w odniesieniu do tras spacerowych)"

Natomiast w:

DZIAŁANIE 1.1. Zapewnienie spójnego z regionem, pozostałą częścią kraju i krajami Unii Europejskiej systemu komunikacyjnego WrOF

oraz

DZIAŁANIE 1.2. Zastąpienie w szerokim zakresie samochodowej komunikacji indywidualnej komunikacją zbiorową w ścisłym centrum gmin należących WrOF

w ogóle ich nie ma.

Dlatego też poczuliśmy się w obowiązku zwrócić uwagę na te drobne niedociągnięcia. Poniżej treść naszego wniosku, jaki został wysłany (w terminie).

Wnosimy:

 1. o wpisanie w strategii ZIT (str. 33) obok słów: "Działania podejmowane w tym zakresie powinny dotyczyć przede wszystkim polepszania istniejącego  systemu komunikacji zbiorowej, zastępującego w pewnym zakresie indywidualny ruch  samochodowy", także zapisów o polepszaniu istniejącego systemu infrastruktury rowerowej, który zastąpi w pewnym zakresie indywidualny ruch  samochodowy w sposób najbardziej korzystny dla środowiska, w tym klimatu.
 2. o stworzenie w priorytecie 1 nowego działania, które obejmowałoby stworzenie spójnego systemu infrastruktury rowerowej - z przykładowymi projektami takimi jak: wydzielone drogi rowerowe, drogi rowerowe przy drogach publicznych, śluzy rowerowe, parkingi dla rowerów.
 3. (alternatywnie do punktu 2) - o wpisanie do przykładowych rodzajów projektów w działaniu 1.1. także budowy dróg rowerowych - niezależnie, czy są budowane przy istniejącej drodze publicznej.
 4. o wpisanie do przykładowych rodzajów projektów w działaniu 1.2. także budowy parkingów Bike&Ride, w tym strzeżonych
 5. o wpisanie do przykładowych rodzajów projektów  działaniu 1.6. także tworzenia dróg rowerowych w ramach kompleksów przyrodniczych

Uzasadnienie:
Wnosimy o dostrzeżenie infrastruktury rowerowej w Roboczym Projekcie Programu Działań Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego.

W powyższym dokumencie zapisano "Postulowany jest dalszy rozwój przyjaznych dla środowiska  i niskoemisyjnych systemów transportu". Dziwne więc, że nie została odpowiednio uwzględniona infrastruktura rowerowa. Warto zauważyć, że rower jest zarówno coraz bardziej popularnym środkiem transportu (i to nie tyle nawet niskoemisyjnym, co
bezemisyjnym), jak i tworzy istotną ofertę sportowo-rekreacyjną dla mieszkańców Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego (WrOF). Może też służyć turystyce kulturowej i poznawaniu obszaru WrOF przez jego mieszkańców.

Najważniejszym problemem, który hamuje rozwój ruchu rowerowego i jest przyczyną istotnego niebezpieczeństwa dla rowerzystów jest brak osobnej infrastruktury rowerowej.
Biorąc pod uwagę, że transport rowerowy i turystyka rowerowa mogą być ważnym ogniwem integrującym, uważamy za ważne, by także na poziomie Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego uwzględnić działania dotyczące infrastruktury rowerowej.

Zwracamy uwagę, że Województwo Dolnośląskie planuje stworzenie spójnej sieci tras rowerowych w skali regionu, a Urząd Miejski zgłosił do Systemu Ewidencji Inicjatyw Projektowych szeroko zakrojony program rowerowy. Na uwagę zasługują też prace Powiatu Wrocławskiego, które mają zinwentaryzować istniejące drogi i zaplanować sieć łączącą gminy ościenne z Wrocławiem.

Mateusz Kokoszkiewicz

Wrocławska Inicjatywa Rowerowailosc komentarzy:
DODAJ SWÓJ KOMENTARZ - dnia 2021 - 12 - 07
     
   
lista pozostałych artykułów w dziale aktualności
 1. 1 - 12 |
 2. 13 - 24 |
 3. 25 - 36 |
 4. 37 - 48 |
 5. 49 - 60 |
 6. 61 - 72 |
 7. 73 - 84 |
 8. 85 - 96 |
 9. 97 - 105 |
 1. Rowery w służbie urzędu miejskiego Wrocławia
 2. Spotkanie Cykliczne 28.11.2013: Rowerem z Wrocławia do Egiptu w 75 dni
 3. V Wrocławskie Spotkanie Podróżników Rowerowych - 30.11.2013 - wejściówki do wygrania!
 4. Rowerowy Budżet 2014 - nasza ocena zwiększenia planowanych wydatków
 5. Przygotuj swój rower do sezonu zimowego! Zapisz się na darmowe warsztaty ROWER - INSTRUKCJA OBSŁUGI
 6. Gdańskie nowinki rowerowe zostawiają Wrocław daleko w tyle
 7. Plac Nowy Targ po przebudowie - nasza opinia
 8. Na Polance, Legnicka zajezdnia, Piaskowa - omówienie projektów inwestycji
 9. Podsumowanie Tygodnia Mobilności 2013
 10. Kontrapas na ulicy Kościuszki
 11. Zaproszenie na imprezę Rowerem przez Wrocław 28.09.2013
 12. Uwagi WIR do Roboczego Projektu Programu Działań Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych WrOF
 
home
o nas
działania i opinie
miasto
rekreacja
biblioteka
warto wiedzieć
aktualności
prasa