link_mdr


doreta bez recepty
duomox bez recepty
izotek bez recepty

aktualności
2014 :
 1. 1 - 12 |
 2. 13 - 24 |
 3. 25 - 36 |
 4. 37 - 48 |
 5. 49 - 60 |
 6. 61 - 72 |
 7. 73 - 76 |
  min min min min min min min min min min min min
10 marca 2014

Zaproszenie na Kongres Rozwoju Ruchu Rowerowego, Wrocław 27 – 29 marca 2014

Wrocławska Inicjatywa Rowerowa wraz z Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego oraz Instytutem Rozwoju Terytorialnego mają przyjemność zaprosić Państwa do wzięcia udziału w I Kongresie Rozwoju Ruchu Rowerowego, który odbędzie się we Wrocławiu w dniach 27 – 29 marca 2014 r.

Ta trzydniowa impreza o znaczeniu ponadregionalnym, odbywająca się pod patronatem honorowym Marszałka Województwa Dolnośląskiego Cezarego Przybylskiego, poświęcona jest przede wszystkim prezentacji wielopłaszczyznowych korzyści płynących z rozwoju ruchu rowerowego zarówno w aspekcie komunikacyjnym, jak również turystycznym.

W pierwszym dniu Kongresu odbędzie się prezentacja najlepszych praktyk wdrażania polityk rowerowych oraz mechanizmów ich finansowania. Dolnośląskim akcentem będzie przedstawienie założeń do nowotworzonej Dolnośląskiej Polityki Rowerowej 2014-2020, a także wskazanie możliwości wsparcia finansowego projektów rowerowych z RPO 2014-2020 w województwie dolnośląskim. W drugim dniu dominować będą wystąpienia oficerów rowerowych i reprezentantów organizacji rowerowych z Polski i zagranicy. Natomiast trzeci dzień poświęcony będzie spotkaniu urzędników, polityków i aktywistów sieci organizacji rowerowych Miasta dla Rowerów.

Do wzięcia udziału w Kongresie zapraszani są przedstawiciele wszystkich podmiotów mających wpływ na rozwój ruchu rowerowego, tacy jak: reprezentanci samorządów wszystkich szczebli, lokalni politycy, działacze organizacji pozarządowych, eksperci i naukowcy oraz przedstawiciele biznesu rowerowego.

Kongres ma ambicję transferu do regionu i kraju najlepszych praktyk w zakresie prowadzenia efektywnej polityki rozwoju ruchu rowerowego oraz zainicjowanie międzysektorowej współpracy zmierzającej do uzyskania efektu synergii w działaniach na rzecz rozwoju ruchu rowerowego.

 

Uprzejmie prosimy o potwierdzenie przybycia na adres: 

danuta.malicka@irt.wroc.pl

 

Zapraszamy!
                       
Radosław Lesisz, Wrocławska Inicjatywa Rowerowa
Maciej Borsa, Dyrektor Instytutu Rozwoju Terytorialnego

 

UWAGA! KONKURS!

Podczas Kongresu zostanie rozstrzygnięty konkurs na logo Dolnośląskiej Polityki Rowerowej. Termin nadsyłania prac upływa 15 marca 2014, o godzinie 12:00.

Nagrodą jest 2000 zł!

Konkurs ma charakter otwarty. Prace można zgłaszać indywidualnie lub zespołowo. Każdy z uczestników może zgłosić maksymalnie 3 projekty do konkursu.


I Kongres Rozwoju Ruchu Rowerowego Wrocław
27-29 marca 2014 roku27.03.2014 (czwartek), ul. Kazimierza Wielkiego 19a, Kino Nowe Horyzonty, sala nr 7

09:30-10:00 Otwarcie wystawy „The Good City” (Miasto ludzi mobilnych) i rejestracja uczestników Kongresu
10:00-10:10   Otwarcie Kongresu i powitanie zebranych    Jerzy Michalak (Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego), Jerzy Tutaj (Członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego), Ewa Wolak (Przewodnicząca Parlamentarnej Grupy Rowerowej), Cezary Grochowski (Wrocławska Inicjatywa Rowerowa), Maciej Borsa (Instytut Rozwoju Terytorialnego)
10:10-10:35 Realizacja Dolnośląskiej Polityki Rowerowej a RPO 2014-2020    Maciej Zathey, Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
10:35-10:50    Założenia Dolnośląskiej Polityki Rowerowej 2014 - 2020    Aleksandra Sieradzka-Stasiak, Instytut Rozwoju Terytorialnego
10:50-11:05   Przerwa kawowa  
11:05-11:15 Rozstrzygnięcie konkursu na logo Dolnośląskiej Polityki Rowerowej Aleksandra Sieradzka-Stasiak, Instytut Rozwoju Terytorialnego
11:15-11:55    Polityka rowerowa w Badeni-Wirtembergi    Dominik Borowski, Ministerium für Verkehr und Infrastruktur Baden-Württemberg
11:55-12:40    Rozwój regionalnej turystyki rowerowej w Czechach (prezentacja tłumaczona)    Daniel Mourek, Nadace Partnerství, European Cyclists' Federation
12:40-13:00 Mały lunch  
13:00-13:25    Francuskie doświadczenia w rozwoju komunikacji rowerowej    Olivier Schneider, Fédération Française des Usagers de la Bicyclette, European Cyclists' Federation
13:25-13:45    Fundusze UE w procesie realizacji polityki rowerowej Gdańska    Remigiusz Kitliński, Pełnomocnik Prezydenta Gdańska ds. komunikacji rowerowej
13:45-14:05 Doświadczenia IZ RPO WZ we współpracy z organizacjami rowerowymi w perspektywie 2007-13 i w programowaniu nowej perspektywy Adam Surmacz, Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego,
Wydział Zarządzania Strategicznego
14:05-14:25   Kierunki rozwoju współpracy w aglomeracji wrocławskiej na rzecz rozwoju ruchu rowerowego Zbigniew Komar, Departament Infrastruktury i Gospodarki Urzędu Miejskiego Wrocławia
14:25-14:45   Wykorzystanie śladu dawnej kolejki wąskotorowej w Dolinie Baryczy do prowadzenia trasy rowerowej    Igor Bandrowicz, Burmistrz miasta i gminy Prusice
14:45-15:00 Jak rowery miejskie wspierają rozwój ruchu rowerowego  i politykę rowerową w miastach Tomasz Wojtkiewicz, Nextbike
15:00-15:15 Jak  można podnieść skuteczność polityki rowerowej? Audyt BYPAD Wojciech Makowski, Instytut Spraw Obywatelskich
15:15-15:45   Dyskusja i zakończenie obrad w pierwszym dniu konferencji  

Wieczorem, o godzinie 18:00, zapraszamy na spotkanie po godzinach w pubie Włodkowica 21 na Rozmowach Cyklicznych. Spotkamy się, aby porozmawiać, czy Polska może stać się kiedyś rowerowym krajem, które miasto pierwsze osiągnie "europejski" poziom roweryzacji, kiedy to się stanie... Zapraszamy!

28.03.2014 (piątek), ul. Kazimierza Wielkiego 19a, Kino Nowe Horyzonty, sala nr 6

10:00-10:10    Otwarcie i powitanie zebranych    Cezary Grochowski (Wrocławska Inicjatywa Rowerowa), Maciej Borsa (Instytut Rozwoju Terytorialnego)
10:10-10:25    Wyzwania dla zarządzających polityką rowerową     Marcin Hyła, Stowarzyszenie Miasta dla Rowerów
10:25-10:45    Doświadczenia Pełnomocnika Ministra Infrastruktury i Rozwoju: pół roku na stanowisku    Łukasz Puchalski, Pełnomocnik Ministra Infrastruktury i Rozwoju do spraw Rozwoju Ruchu Rowerowego, Pełnomocnik Prezydenta Warszawy ds. komunikacji rowerowej
10:45-11:00    Dlaczego we Francji nie ma oficerów rowerowych?    Olivier Schneider, Fédération Française des Usagers de la Bicyclette, European Cyclists' Federation
11:00-11:20 Doświadczenia oficera rowerowego: sześć lat na stanowisku    Daniel Chojnacki, oficer rowerowy miasta Wrocławia
11:20-11:35   Rola rowerowych NGO w lokalnych strukturach bezpieczeństwa ruchu drogowego    Mirosław Arczak, Pełnomocnik Prezydenta Olsztyna ds. rozwoju systemu komunikacji rowerowej
11:35-11:50   Wypadki i kolizje z udziałem rowerzystów na ulicach jednokierunkowych    Remigiusz Kitliński, Pełnomocnik Prezydenta Gdańska ds. komunikacji rowerowej
11:50-12:05   Przerwa kawowa  
12:05-12:15   Prezentacja oficera rowerowego Krakowa    Marcin Wójcik, oficer rowerowy Krakowa
12:15-12:25 Prezentacja Pełnomocnika Prezydenta Szczecina ds. rozwoju systemu komunikacji rowerowej    Tomasz Loga, Pełnomocnik Prezydenta Szczecina ds. rozwoju systemu komunikacji rowerowej
12:25-12:35 Prezentacja oficera rowerowego Lublina    Michał Przepiórka, oficer rowerowy, Departament Inwestycji i Rozwoju, Lublin
12:35-12:45 Prezentacja Pełnomocnika Prezydenta Kielc ds. infrastruktury rowerowej    Tomasz Zboch, Pełnomocnik Prezydenta Kielc ds. infrastruktury rowerowej
12:45-12:55 Prezentacja oficera rowerowego Gdyni    Rafał Studziński, oficer rowerowy Gdyni
12:55-13:05 Prezentacja oficera rowerowego Sopotu    Rafał Ejsmont, oficer rowerowy Sopotu
13:05-13:15 Prezentacja oficera rowerowego Elbląga    Marek Kamm, oficer rowerowy Elbląga
13:15-13:25 Oficer rowerowy dla małych i średnich miast    Sławomir Szota, oficer rowerowy Opola
13:25-13:35 Prezentacja oficera rowerowego Dąbrowy Górniczej    Tobiasz Nykamowicz, oficer rowerowy Dąbrowy Górniczej
13:35-13:45   Prezentacja Pełnomocnika Prezydenta Łodzi ds. Polityki Rowerowej    Bartosz Zimny, Pełnomocnik Prezydenta Łodzi ds. Polityki Rowerowej
13:45-13:55 Prezentacja projektów BUMP i Mobile 2020    Michał Brennek, Regional Environmental Center for Central and Eastern Europe
13:55-14:00    Zakończenie obrad w drugim dniu konferencji  

Jako że jest to ostatni piątek miesiąca, o godzinie 18:00 z placu Bema startuje Wrocławska Masa Krytyczna - zapraszamy do udziału, impreza jest legalna :)

29.03.2014 (sobota), Ekocentrum, ul. Św. Wincentego 25a

10:00-14:00    Spotkanie aktywistów sieci organizacji rowerowych Miasta dla Rowerów

 

Kontakt:

Cezary Grochowski, tel: 691 94 64 26


Zapraszają

Wrocławska Inicjatywa Rowerowa  
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Instytut Rozwoju Terytorialnego
 Stowarzyszenie Miasta dla Rowerów

Francuska Federacja Cyklistów
Towarzystwo Urbanistów Polskich
Kino Nowe Horyzonty
EkoCentrum
Patrona medialny

 


  
Kongres współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiejilosc komentarzy:
DODAJ SWÓJ KOMENTARZ - dnia 2024 - 07 - 22
     
   
lista pozostałych artykułów w dziale aktualności
 1. 1 - 12 |
 2. 13 - 24 |
 3. 25 - 36 |
 4. 37 - 48 |
 5. 49 - 60 |
 6. 61 - 72 |
 7. 73 - 76 |
 1. Przebudowa Marii Curie-Skłodowskiej i nasze uwagi do projektu
 2. Alzacki Szlak Winny
 3. Nasze uwagi do projektu przebudowy ulicy Nowowiejskiej
 4. Ludzie listy piszą
 5. Rowerowy budżet obywatelski Wrocławia - spotkanie 30.01.2014
 6. Uwagi do projektu przebudowy ulicy Mińskiej
 7. Uwagi do Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Województwa Dolnośląskiego
 8. Informator o rowerach typu handbike
 9. Zaproszenie na spotkanie organizacyjne dla wolontariuszy Wrocławskiego Święta Rowerzysty 2014
 10. Zaproszenie na Rozmowy Cykliczne (27.02.2014) - o koncepcji Shared Space i uspokojeniu ruchu na Nadodrzu
 11. Magistrat wyciąga trupa z szafy - projekt przebudowy ulicy Okulickiego
 12. Zaproszenie na Kongres Rozwoju Ruchu Rowerowego, Wrocław 27 – 29 marca 2014
 
home
o nas
działania i opinie
miasto
rekreacja
biblioteka
warto wiedzieć
aktualności
prasa