link_mdr


http://rowery.eko.org.pl/cialis-bez-recepty-hrvatskoj.html
http://rowery.eko.org.pl/viagra-bez-recepty-hrvatskoj.html

aktualności
2014 :
 1. 1 - 12 |
 2. 13 - 24 |
 3. 25 - 36 |
 4. 37 - 48 |
 5. 49 - 60 |
 6. 61 - 72 |
 7. 73 - 76 |
  min min min min min min min min min min min min
11 marca 2014

Wnioski do Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego

Trwa druga odsłona projektu „Wrocławski Budżet Obywatelski”. W tym roku na realizację projektów przeznaczono 20 mln złotych (ok. 0,5%, czyli 1/200 budżetu miasta).

Obecnie trwa opiniowanie wniosków, jednak należy już na tym etapie wyrazić obawę, czy, podobnie jak w roku ubiegłym, Urząd Miasta odrzuci projekty „niewygodne” (choćby miały duże poparcie społeczne i były łatwe do zrealizowania) i nie pozwoli mieszkańcom wypowiedzieć się na ich temat. Czy tegoroczny Budżet będzie naprawdę Obywatelski?

Z ok. 450 wniosków ponad 40 dotyczy transportu rowerowego, a ponad 70 pieszego! To pokazuje, jak bardzo mieszkańcy potrzebują takich inwestycji - niedużych, ale bardzo opłacalnych i poprawiających komfort codziennego życia i poruszania się po Wrocławiu środkami transportu, które bardzo pozytywnie wpływają na miasto.

Z tego względu za niepokojący należy uznać fakt, iż w zeszłym roku zdecydowana większość projektów dotyczących przejść dla pieszych czy pasów rowerowych w centrum nie została nawet dopuszczona do głosowania! Pomysły były bardzo proste w realizacji, jednak wszystko rozbiło się o brak woli politycznej. Urzędnicy podparli się mało przekonującymi argumentami (potrzeba „gruntownych analiz”, czy sugestia, że rowerem należy jechać po chodniku - za co przecież Straż Miejska regularnie karze mandatami).

Apelujemy do wrocławskich urzędników, aby tegoroczną edycję Budżetu przeprowadzili z poszanowaniem opinii mieszkańców i dopuścili do głosowania wszystkie poprawnie napisane projekty - nawet, jeśli wydają się one zbyt odważne, nowatorskie i trudne politycznie.

Budżet Obywatelski jest bardzo dobrą okazją, by uwzględnić potrzeby wrocławian w tworzeniu polityki miasta (również transportowej), zamiast narzucać im ciągle, „co można zrobić, a co nie wchodzi w grę”. Niech najważniejszy i decydujący głos w Budżecie Obywatelskim należy rzeczywiście do obywateli!

Aleksander Obłąk
 


W ramach naboru projektów do Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego 2014 złożyliśmy 24 projekty rowerowe. Opiniowanie tych projektów potrwa do 18 maja. O dalszych losach będziemy informować na stronie.


1. Rowerowy Wrocław - pasy rowerowe w całym mieście

Lokalizacja: Ulice: Drobnera, Kamienna, Kazimierza Wielkiego, Nowy Świat, Piłsudskiego, Popowicka, św. Antoniego, Trzebnicka, Zachodnia, Żmigrodzka.

Projekt zakłada stworzenie obustronnych pasów i śluz rowerowych, przy zawężeniu pasów ruchu (niekiedy do 2,5m), oraz, w niektórych miejscach, wymalowanie piktogramów rowerowych na ulicach: Drobnera (Łokietka-Most Uniwersytecki, tylko na południe), Kamienna (Borowska-Hubska), Kazimierza Wielkiego i Nowy Świat (Most Pomorski-pl.Dominikański, południowa jezdnia), Piłsudskiego (pl.Orląt Lwowskich-pl.Legionów), Popowicka (Wejherowska-Niedźwiedzia, tylko na wschód), św.Antoniego (tylko czwarty wlot skrzyżowania od strony Fosy), Trzebnicka (Most Trzebnicki-pl.Powstańców Wlkp., tylko na południe), Zachodnia (Legnicka-Rybacka, zamiast części pasów ruchu, jeśli jest taka potrzeba), Żmigrodzka (Kamieńskiego-Broniewskiego, tylko na południe).

Należy również uspokoić ruch poprzez montaż progów wyspowych na ul. Bezpiecznej, Cybulskiego, Gwiaździstej, Łużyckiej, Żelaznej i Żeromskiego.

Projekt wprowadza w życie założenie Polityki Mobilności, mówiącej o promowaniu transportu rowerowego oraz zapewnianiu spójności systemu tras rowerowych, dzięki czemu jego realizacja poprawi jakość życia mieszkańców Wrocławia.

Szacowany koszt: 1,5 mln zł.

2. Rowerowy Wrocław
Lokalizacja: Ulice: Bożego Ciała, Kazimierza Wielkiego, Kołłątaja, Peronowa, Piaskowa, pl. Dominikański, pl. Jana Pawła II, Ruska, Sądowa, Stawowa, Skargi, św. Katarzyny, Świdnicka, Widok.

Uzasadnienie: Projekt polega na stworzeniu najważniejszych tras rowerowych w centrum Wrocławia poprzez: wyznaczenie pasów i śluz rowerowych, piktogramów (istniejących obecnie na ul. Świdnickiej), przy zawężeniu części pasów ruchu do min.2,5m (jak na ul. Pułaskiego) lub ich zamianie w pasy rowerowe oraz montaż sygnalizatorów dla rowerów. Projekt realizuje główne założenia obowiązującej Polityki Mobilności- m.in. ma na celu promowanie transportu rowerowego. Na wymienionych niżej ulicach nie ma innej mozliwości bezpiecznego prowadzenia ruchu rowerowego niż stworzenie pasów rowerowych w jezdni, niekiedy w miejscu istniejących pasów ruchu. Realizacja projektu wpłynie pozytywnie na jakość życia wrocławian poprzez ograniczenie hałasu, korków czy emisji spalin oraz, przede wszystkim, wzrost poziomu bezpieczeństwa na drogach.

Wnioskowane rozwiązania:

 • Kołłątaja, Peronowa, Skargi, Stawowa (Kołłątaja-Piłsudskiego), Świdnicka (Piłsudskiego-Bożego Ciała): zamiana skrajnych pasów ruchu w rowerowe.
 • Bożego Ciała, Widok: zamiana jednego pasa w pas rowerowy i kontrapas.
 • Piaskowa, św.Katarzyny: zamiana jednego pasa ruchu w kontrapas rowerowy oraz budowa łącznika od pl. Dominikańskiego.
 • Ruska (Włodkowica-Kazimierza Wielkiego): zwężenie pasów do 2,5m i stworzenie pasa rowerowego (1,5m). Na pl. Jana Pawła II (Sokolnicza-Włodkowica) zwężenie pasów ruchu, pas rowerowy m.in. po zatoce autobusowej przy fontannie (wymiana kostki na asfalt) oraz wjazdy w Podwale i Włodkowica.
 • Kazimierza Wielkiego - jezdnia północna: w zależności od szerokości jezdni wyznaczenie 1,5m pasa rowerowego, zamiana pasa ruchu w rowerowy lub malowanie piktogramów.
 • Sądowa:wydzielenie torowiska i uspokojenie ruchu na skrajnym pasie+piktogramy.
 • Stawowa (Piłsudskiego-Bogusławskiego) - zwężenie pasów i wyznaczenie 1,5m pasa rowerowego.

Szacowany koszt: 1,5 mln zł.

3. Rowerowa Wielka Wyspa
Lokalizacja: ul. Mickiewicza, Olszewskiego.

Uzasadnienie: Projekt polega na zaprojektowaniu i budowie drogi rowerowej na ul. Mickiewicza, od Mostu Swojczyckiego do ul. Paderewskiego oraz rewitalizacji poniemieckiej drogi rowerowej na ul. Olszewskiego.

Szacowany koszt: 1,5 mln zł.

4. Droga rowerowa na ul. Ślężnej
Projekt polega na zaprojektowaniu i budowie drogi rowerowej na ul. Ślężnej, od ul. Swobodnej do al. Armii Krajowej. Na odcinku Swobodna-Dyrekcyjna w trasę rowerową należy zmienić skrajny pas ruchu.

Szacowany koszt: 1,5 mln zł.

5. Budowa drogi rowerowej na ul. Jana III Sobieskiego
Projekt polega na stworzeniu projektu i budowie drogi rowerowej na ul. Jana III Sobieskiego (ul. Krzywoustego-Sycowska, poza istniejącym odcinkiem w rejonie wiaduktu).

Szacowany koszt: 0,5 mln zł.

6. Zjazd z Kładki Zwierzynieckiej
Projekt zakłada zaprojektowanie i budowę bezpiecznego zjazdu z Kładki Zwierzynieckiej na wał w okolicy ZOO.

Szacowany koszt: 1,5 mln zł.

7. Droga rowerowa na al. Karkonoskiej i ul. Powstańców Śląskich
Projekt polega na utworzeniu projektu i budowie drogi rowerowej na al. Karkonoskiej i Powstańców Śląskich, od ul. Zwycięskiej do ul. Kutnowskiej.

Szacowany koszt: 1,5 mln zł.

8. Budowa drogi rowerowej na ul. Wyszyńskiego
Projekt polega na zaprojektowaniu i budowie drogi rowerowej na ul. Wyszyńskiego, od ul. Benedyktyńskiej do ul. Sienkiewicza.

Szacowany koszt: 100 tys. zł.

9. Trasa rowerowa na Jedności Narodowej i Kromera
Uzupełnienie drogi rowerowej na al. Kromera o odcinek pomiędzy al. Boya-Żeleńskiego i ul. Ustronie (na moście ciąg pieszo-rowerowy) oraz stworzenie trasy rowerowej na ul. Jedności Narodowej (od ul. Rychtalskiej do Poniatowskiego) poprzez uspokojenie ruchu np. progami wyspowymi oraz zamianę części pasów ruchu w rowerowe lub zawężenie istniejących pasów ruchu i utworzenie pasów rowerowych. Dodatkowo należy objąć strefą Tempo 30 ulice Rychtalską i Zakładową oraz zamontować na nich kilkanaście progów wyspowych.

Szacowany koszt: 0,5 mln zł.

10. Wrocław bezpieczny dla pieszych i rowerzystów
Wyniesienie 10 najbardziej niebezpiecznych przejść dla pieszych i przejazdów rowerowych.

Szacowany koszt: 1,5 mln zł.

11. Poprawa bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów
Projekt zakłada wyniesienie 30 najbardziej niebezpiecznych przejść dla pieszych i przejazdów rowerowych we Wrocławiu.

Szacowany koszt: 0,5 mln zł

12. Rowerem do szkoły
Zakup i montaż ok. 1000 stojaków przy wrocławskich szkołach i przedszkolach.

Szacowany koszt: 0,5 mln zł.

13. Przejścia dla pieszych i pasy rowerowe na ul. Widok i Bożego Ciała
Zmiana pasa ruchu w pas i kontrapas rowerowy oraz stworzenie 2 przejść dla pieszych na ul. Widok i Bożego Ciała (na odcinku od ul. Świdnickiej do Kazimierza Wielkiego). Przejścia powinny powstać przy ul. Menniczej i na wysokości Mediateki. Pas ruchu ogólnego powinien mieć 3m szerokości.

Szacowany koszt: 100 tys. zł

14. Pas rowerowy na ul. Ruskiej i pl. Jana Pawła II
Wyznaczenie pasa rowerowego na ul. Ruskiej i pl. Jana Pawła II od ul. Sokolniczej do Kazimierza Wielkiego, przy zawężeniu istniejących pasów ruchu, wymianie nawierzchni na nieużywanej zatoce autobusowej przy fontannie oraz zapewnieniu pierwszeństwa przejazdu osobom poruszającym się rowerami, chcącym pojechać prosto lub w lewo, względem aut skręcających w prawo, na skrzyżowaniu z ul. Kazimierza Wielkiego. Jest to jedyna możliwość udrożnienia dla ruchu rowerowego ul. Ruskiej (obecnie ruch ten odbywa się przez zbyt szybko jadące auta po chodniku lub niekiedy pod prąd na ul. św. Mikołaja).

Szacowany koszt: 100 tys. zł

15. Rowerowa Obwodnica Rynku
Projekt zakłada wyznaczenie trasy rowerowej umożliwiającej ominięcie Rynku, poprzez stworzenie obustronnych pasów rowerowych, śluz i piktogramów na ul. Kazimierza Wielkiego, Grodzkiej, Nowy Świat oraz kontrapasa na ul. Piaskowej i św. Katarzyny (przy zawężeniu lub likwidacji niektórych pasów ruchu w razie potrzeby).

Szacowany koszt: 0,5 mln zł

16. Rowerostrada Północ-Południe
Stworzenie głównej trasy rowerowej na osi północ-południe w ciągu ulic Peronowa-Kołłątaja-Skargi-Piaskowa poprzez wydzielenie pasów rowerowych z jezdni (przy zawężeniu lub niekiedy likwidacji istniejących pasów ruchu ogólnego).

Szacowany koszt: 0,5 mln zł

17. Pas rowerowy na ul. Borowskiej
Projekt polega na wyznaczeniu pasa rowerowego w kierunku południowym na ul. Borowskiej (odcinek Gliniana-Armii Krajowej).

Szacowany koszt: 100 tys. zł

18. Droga rowerowa na ul. Swobodnej i przejazd oraz przejście przez Powstańców Śląskich
Projekt zakłada zaprojektowanie i budowę drogi rowerowej na ul. Swobodnej (od Ślężnej do Komandorskiej) wraz z przejściem dla pieszych i przejazdem rowerowym po południowej stronie skrzyżowania Powstańców Śląskich ze Swobodną oraz przejazdem rowerowym po wschodniej stronie.

Szacowany koszt: 0,5 mln zł  

19. Rewitalizacja poniemieckiej drogi rowerowej na Powstańców Śląskich
Naprawa nawierzchni oraz ponowne wyznaczenie drogi rowerowej po wschodniej stronie ul. Powstańców Śląskich, na całym odcinku używanym przez mieszkańców Breslau przemieszczających się po mieście rowerem.

Szacowany koszt: 0,5 mln zł

20. Wykonanie asfaltowych nakładek na Moście Osobowickim
Wylanie asfaltowych nakładek na chodniki po obu stronach Mostu Osobowickiego.

Szacowany koszt: 100 tys. zł

21. Modernizacja trasy rowerowej na Wybrzeżu Wyspiańskiego
Projekt zakłada przebudowę drogi rowerowej na Wybrzeżu Wyspiańskiego, pomiędzy mostami Grunwaldzkim i Zwierzynieckim. Modernizacja polegać powinna na wymianie kostki na nawierzchnię asfaltową oraz remoncie istniejącej nawierzchni i poszerzeniu drogi do 3m.

Szacowany koszt: 0,5 mln zł

22. Obniżenie krawężników na najważniejszych drogach rowerowych
Obniżenie krawężników na głównych drogach rowerowych w całym mieście, w lokalizacjach wskazanych przez Oficera Rowerowego. 

Szacowany koszt: 1,2 mln zł

23. Rowerem z Krzyków do Rynku
Usprawnienie ruchu rowerowego na kluczowym dla mieszkańców Krzyków odcinku Świdnicka-Bożego Ciała-Widok. Należy wyznaczyć pasy rowerowe od ul. Piłsudskiego do Kazimierza Wielkiego, po obu stronach ulic, zwężając istniejące pasy lub zmieniając skrajne w pasy ruchu dla rowerów.

Szacowany koszt: 100 tys. zł

24. Rowerowe połączenie Nowego Dworu, Muchoboru Małego i Wielkiego z Centrum

Projekt polega na stworzeniu kluczowego fragmentu trasy rowerowej łączącej południowo-zachodnie osiedla z centrum Wrocławia, tzn. wyznaczeniu pasów rowerowych na pl. Orląt Lwowskich (od ul. Nabycińskiej do Podwala), przy zawężeniu istniejących pasów ruchu lub zmianie części z nich w rowerowe. Podczas niedawnego remontu, mimo poszerzenia jezdni, nie powstała infrastruktura rowerowa-należy naprawić ten błąd.

Szacowany koszt: 100 tys. zł
                                   


Zobacz też:

Rowerowy budżet obywatelski Wrocławia - spotkanie 30.01.2014

Rowery a Wrocławski Budżet Obywatelski 2013

Budżet obywatelski – niewykorzystany potencjałilosc komentarzy:
DODAJ SWÓJ KOMENTARZ - dnia 2021 - 04 - 11
 
 
   
lista pozostałych artykułów w dziale aktualności
 1. 1 - 12 |
 2. 13 - 24 |
 3. 25 - 36 |
 4. 37 - 48 |
 5. 49 - 60 |
 6. 61 - 72 |
 7. 73 - 76 |
 1. Zostań Ambasadorem Rowerowego Wrocławia!
 2. Wnioski do Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego
 3. Remont Krupniczej obnaża wsteczne myślenie o mobilności Wrocławian
 4. Cycling Alternatives - zaangażowana wyprawa z Wrocławia do Czech 28 lipca 2014
 5. Zaproszenie na Cyklofestiwal w Kudowie-Zdrój 12-13.07.2014
 6. Z Lwówka Śląskiego do Pławnej - rowerem po dawnej trasie kolei
 7. Zaproszenie na Cyklo Dźwięki - 26 lipca 2014, BWA Design
 8. Zaproszenie na Wrocławską XX Ogólnopolską Olimpiadę Młodzieży w kolarstwie na welodromie na Żmigrodzkiej - 25-27.07.2014
 9. Chcesz poprawić swoją drogę do pracy, szkoły czy na zakupy? Podpowiemy Ci jak to zrobić
 10. Zaproszenie na rowrowe wydarzenia w ramach Świebodzkiego Targu Kultury
 11. Zaproszenie na sobotnią wycieczkę rowerową z przewodnikiem Szlakiem Odry (23.08)
 12. Zaproszenie na spotkanie z Andrzejem Kijewskim i Aleksandrem Sajewiczem, podróżnikami rowerowymi - EkoCentrum, 29.08 (piątek)
 
home
o nas
działania i opinie
miasto
rekreacja
biblioteka
warto wiedzieć
aktualności
prasa