link_mdr


doreta bez recepty
duomox bez recepty
izotek bez recepty

aktualności
2014 :
 1. 1 - 12 |
 2. 13 - 24 |
 3. 25 - 36 |
 4. 37 - 48 |
 5. 49 - 60 |
 6. 61 - 72 |
 7. 73 - 76 |
  min min min min min min min min min min min min
04 stycznia 2014

Przebudowa Marii Curie-Skłodowskiej i nasze uwagi do projektu

Przed świętami wysłaliśmy do urzędu zestaw naszych uwag dotyczących koniecznych naszym zdaniem poprawek na projekcie przebudowy ul. Marii Curie - Skłodowskiej.

Projekt powstawał w czasach, gdy ruch rowerowy był traktowany z mniejszą powagą, niż obecnie. Choć na ów moment historii wprowadzono do projektu kilka nowatorskich rozwiązań (np. wyniesienia przejazdów, poszerzenia przed przejazdami), to jednak nie da się ukryć, iż dziś można by było lepiej...

Przebudowa Curie-Skłodowskiej może poprawić warunki dla ruchu rowerowego tylko połowicznie - i to tylko pod warunkiem, że zostaną wdrożone nasze (poniższe) uwagi. Wówczas jest szansa, że droga rowerowa po stronie południowej nie będzie gorszym rozwiązaniem niż jazda rowerem po jezdni w kierunku wschodnim.

Co się zaś tyczy strony północnej, to brak REALNYCH udogodnień dla rowerów jest tutaj największym błędem (zepchnięcie rowerzystów na chodnik - czyli miejsce do chodzenia, nie jeżdżenia, nie jest żadnym udogodnieniem!) - i niestety nie da się już tego odkręcić.

Utrzymanie dwóch pasów ruchu (na skrzyżowaniach trzech) dla aut w każdą stronę, kiedy w zamian rowerzyści otrzymują chodnik zawężony miejscami postojowymi dla aut - tego nie można nazwać sukcesem. Ani nawet kompromisem polityki rowerowej. To porażka.

Ponieważ projekt już jest w trakcie realizacji, czekamy na trudne decyzje - które z naszych uwag zostaną uznane i wdrożone, jeśli jakiekolwiek? Gdyby projekt był poddany liftingowi (skonsultowany, czy też zmieniony jak w przypadku Purkyniego) przed przetargiem, pewnie byłoby łatwiej...

Nasz list poniżej. Pełen projekt przebudowy można pobrać TUTAJ.pdf.


Szanowni Państwo,

Po zapoznaniu się z dokumentacją projektową na przebudowę ul. Skłodowskiej-Curie stwierdzamy, iż posiada ona wiele błędnych rozwiązań, nie tylko w sferze projektowania infrastruktury rowerowej, ale także i pieszej.

Dlatego też wnosimy o dokonanie NIEZBĘDNYCH zmian z projekcie, co pozwoli na uniknięcie dodatkowych kosztów przebudowy (poprawek złych rozwiązań) w przyszłości i tym samy spełni wymów dbałości o finanse publiczne.

Wnioskujemy o:

1 - wysłupkowanie miejsc, które nie są przeznaczone do parkowania samochodów, a mogą zostać tak wykorzystane.

Jeśli celem przebudowy ma być faktyczne uporządkowanie kwestii parkowania, to należy fizycznie uniemożliwić parkowanie poza wyznaczonymi miejscami. Wskazywane miejsce działań to skrzyżowanie z wyb. Paustera.

2 - uzupełnienie zieleńców - doprojektować nasadzenia drzew.

Zaprojektowanie nasadzeń drzew w wolnych przestrzeniach pozytywnie wpłynie na estetykę ulicy.

3 - przesunięcie przejścia i przejazdu rowerowego na wylocie wyb. Paustera, tak, aby było on zlokalizowany równolegle do jezdni Skłodowskiej-Curie (bez odgięcia toru).Obecny projekt zmusza do nadkładania drogi przez pieszych, a także odgina tor jazdy rowerem. Wjazd w ulicę podporządkowaną nie może narzucać ograniczeń dla pieszych i rowerzystów poruszających się wzdłuż ulicy o statusie drogi głównej.

4 - zaprojektowanie i wykonanie dodatkowego oznakowania poziomego tzw. „sierżant” po północnej stronie jezdni ul. Skłodowskiej - Curie (w przypadku zmiany prawa do czasu realizacji inwestycji) umożliwiającego rowerzystom dotarcie do źródeł i celów podróży zlokalizowanych po północnej stronie ulicy, a także kontynuację jazdy w kier. ul. Piastowskiej bez konieczności korzystania z drogi rowerowej po południowej str. ulicy i wydłużania czasu przejazdu o kilka minut (konieczność postoju na światłach - co najmniej 5 dodatkowych sygnalizacji - celem zmiany strony ulicy).

Proponowany ciąg pieszo-rowerowy zamienić wówczas na chodnik z dopuszczonym ruchem rowerowym. Zgodnie z interpretacją prawa przez policję, ciąg pieszo-rowerowy nie jest obligatoryjny dla rowerzystów. Dlatego też należy zapewnić możliwość w miarę bezpiecznej jazdy po jezdni - poinformować o tym kierowców, którzy reagują agresywnie i nieprzewidywalnie na rowerzystów na jezdni, gdy obok znajduje się ciąg pieszo-rowerowy, obowiązkowy w ich mniemaniu.

Pozwoli to też na kontynuację jazdy jezdnią z pasa rowerowego na ul. Wróblewskiego (str. północna) w kier. ul. Piastowskiej.

Dlatego należy uwolnić chodnik od ruchu rowerowego, zaś jezdnię w kierunku zachodnim oznakować dla ruchu rowerowego - w tym celu należy:

 • wykonać oznakowanie typu "sierżant" na pasie zewnętrznym w stronę centrum,
 • pas zewnętrzny poszerzyć, w wewnętrzny zawęzić z 3,25m do 2,75m,
 • ciąg pieszo-rowerowy po str. północnej oznakować jako chodnik z dopuszczonym ruchem rowerowym.

5 - likwidację miejsc postojowych na odcinku wyb. Paustera - ul.Chałbińskiego, po str. północnej Skłodowskiej-Curie celem uszanowania porządku prawnego obowiązującego w Polsce.

Zaprojektowany ciąg pieszo-rowerowy po str. północnej jest konfliktogenny - znajduje się na ruchliwym chodniku. Dodatkowo ciąg pieszo-rowerowy jest zawężony przez miejsca postojowe dla aut. Osiągając szerokość 2,5m ciąg pieszo-rowerowy nie odpowiada normom prawnym dla tego typu rozwiązań.

5 - likwidację barierek odgradzających chodnik/drogę rowerową od jezdni przy moście Zwierzynieckim oraz przy Chałbińskiego.

Jest to rozwiązanie zupełnie zbędne i nieuzasadnione, podraża jedynie koszty przedsięwzięcia.

6 - likwidację barierek odgradzających chodnik/drogę rowerową od zieleńców przy moście Zwierzynieckim.

Jest to zupełnie zbędę i nieuzasadnione rozwiązanie, które jedynie podraża koszty przedsięwzięcia.

7 - zastosowanie wygrodzenia słupkami zamiast segmentowego na odcinku od Paustera do Chałbińskiego.

Jest to rozwiązanie zbędne, które jedynie podraża koszty przedsięwzięcia, a także w zupełnie nieuzasadniony sposób zawęża chodnik.

8 - likwidację wygrodzenia peronu tramwajowego na obszarze znajdującym się poza peronem tramwajowym: przystanek Kliniki w obie strony.

Jest to rozwiązanie zbędne, które jedynie podraża koszty przedsięwzięcia.

9 - przesunięcie przejazdu rowerowego i przejścia w stronę środka skrzyżowania na wlocie ul. Łukasiewicza.

Pozwoli to na uwolnienie przestrzeni dla pieszych (przewężenie przy budynku przez ścieżkę rowerową)

10 - przesunięcie przejazdu rowerowego i przejścia w stronę środka skrzyżowania oraz ustawienie równolegle do jezdni ul. Skłodowskiej - Curie (wyciąć z zieleńca potrzebne miejsce) na wlocie ul. Chałbińskiego.

11 - pomalowanie słupków w osi i na skraju drogi rowerowej na biało-czerwony kolor.

Poprawi to ich widoczność.

12 - przewidzieć poszerzenie ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż wyb. Wyspiańskiego - zaprojektować szerszy wlot.


Radek Lesisz
Wrocławska Inicjatywa Rowerowa


W dniu 17-01-2014 otrzymaliśmy odpowiedź na nasze postulaty:

Witam,

informuję, że kontrakt na realizację uzgodnionej dokumentacji projektowej jest już podpisany w związku z czym wprowadzanie zmian na tym etapie jest znacznie utrudnione. Niemniej jednak podejmiemy starania aby wprowadzić następujące zmiany:

 1. Zabezpieczenie rejonu skrzyżowania z ul. Pasteura przed nielegalnym parkowaniem – montaż słupków blokujących od zatok parkingowych do ul. Pasteura,
 2. Przesunięcie wyniesionego przejazdu i przejścia dla pieszych na wlocie ul. Pasteura bliżej ul. Skłodowskiej-Curie,
 3. Zamiana barier separujących ciąg pieszo – rowerowy od jezdni na słupki blokujące – przy moście Zwierzynieckim oraz na odcinku od zatok postojowych do ul. Chałubińskiego,
 4. Zamiana wygrodzenia separującego zieleniec od drogi rowerowej przy moście Zwierzynieckim na niskie wygrodzenie zieleni  typ SP/IS-107,
 5. Likwidacja wygrodzenia peronu tramwajowego na obszarze znajdującym się poza peronem. Pozostawienie tylko krótkiego, prostopadłego do jezdni odcinka na końcu peronu,
 6. Likwidacja przewężenia chodnika i ciągu pieszo rowerowego na wlocie ul. Łukasiewicza i Chałubińskiego – zmiana korekty polegająca za przesunięciu przejazdu rowerowego i przejścia dla pieszych w kierunku skrzyżowania,
 7. Chodnik i drogę rowerową na odcinku pomiędzy Wybrzeżem Wyspiańskiego a mostem Zwierzynieckim zaprojektować w nawierzchni bitumicznej,
 8. Nie projektować poręczy dla rowerzystów w następujących lokalizacjach: na wlocie ul. Pasteura, przy przejeździe rowerowym pomiędzy zatoką parkingową a ul. Pasteura, na wlocie ul. Chałubińskiego (strona zachodnia), na wlocie ul. Łukasiewicza (wlot bez sygnalizacji). W pozostałych miejscach poręcze montować poza drogą rowerową/ciągiem pieszo- rowerowym z zachowaniem skrajni 0.2m,
 9. Zabezpieczyć chodniki i drogę rowerową przed nielegalnym parkowaniem poprzez montaż słupków blokujących. W osi i na krawędzi drogi rowerowej stosować słupki U-12c,
 10. 10. Nie projektować krawężników na zjazdach na przecięciu z drogą rowerowa, ciągiem pieszo – rowerowym. Stosować rozwiązania przyjęte w Katalogu standardów nawierzchni chodników dla Wrocławia,


pozdrawiam,
daniel chojnacki
oficer rowerowyilosc komentarzy:
DODAJ SWÓJ KOMENTARZ - dnia 2024 - 06 - 13
     
   
lista pozostałych artykułów w dziale aktualności
 1. 1 - 12 |
 2. 13 - 24 |
 3. 25 - 36 |
 4. 37 - 48 |
 5. 49 - 60 |
 6. 61 - 72 |
 7. 73 - 76 |
 1. Przebudowa Marii Curie-Skłodowskiej i nasze uwagi do projektu
 2. Alzacki Szlak Winny
 3. Nasze uwagi do projektu przebudowy ulicy Nowowiejskiej
 4. Ludzie listy piszą
 5. Rowerowy budżet obywatelski Wrocławia - spotkanie 30.01.2014
 6. Uwagi do projektu przebudowy ulicy Mińskiej
 7. Uwagi do Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Województwa Dolnośląskiego
 8. Informator o rowerach typu handbike
 9. Zaproszenie na spotkanie organizacyjne dla wolontariuszy Wrocławskiego Święta Rowerzysty 2014
 10. Zaproszenie na Rozmowy Cykliczne (27.02.2014) - o koncepcji Shared Space i uspokojeniu ruchu na Nadodrzu
 11. Magistrat wyciąga trupa z szafy - projekt przebudowy ulicy Okulickiego
 12. Zaproszenie na Kongres Rozwoju Ruchu Rowerowego, Wrocław 27 – 29 marca 2014
 
home
o nas
działania i opinie
miasto
rekreacja
biblioteka
warto wiedzieć
aktualności
prasa