link_mdr


doreta bez recepty
duomox bez recepty
izotek bez recepty

aktualności
2007 :
 1. 1 - 12 |
 2. 13 - 24 |
 3. 25 - 36 |
 4. 37 - 46 |
  min min min min min min min min min min min min
16 września 2007

Interwencje, propozycje...

Interwencje, propozycje... czyli nasza korespondencja z urzędem miasta: wyniki interwencji oraz nasze propozycje dla inwestycji na rok 2008 z "programu rowerowego".


LOSY INTERWENCJI
 
Za ustaleniami poczynionymi na spotkaniu zespołu rowerowego 22.08.07, w dniu 27.08.2007r. przekazaliśmy zestawienie zgłoszonych problemów w ramach prowadzonej przez nas linii interwencyjnej. Poniżej zamieszczamy treść interwencji wraz z odpowiedzią (kursywa) udzieloną przez Wydział Inżynierii Miejskiej.

* * *

1. Wyszyńskiego - po stronie nieparzystej między ulicami Daszyńskiego i Damrota - kierowcy stawiają auta na wąskim chodniku pieszo-rowerowym. Postulat: zainstalowanie pod znakiem zakazu zatrzymywania się i postoju informacji, że zakaz ten dotyczy także chodnika, lub zastosowanie innych środków technicznych.

Wniosek będzie rozpatrzony przez Dział Zarządzania Ruchem i w przypadku jego akceptacji i przekazania projektu zmian ZDiK wdroży zmiany w terenie.

2. Na ścieżce rowerowej na ul. Powstańców Śląskich przy wyjeździe z Hotelu Wrocław jazdę utrudnia wysoki (niezgodny z przepisami) krawężnik który nie został obniżony wraz ze zbudowaniem tymczasowego ciągu pieszo-rowerowego. Na tym samym chodniku brakuje prawidłowego oznakowania ciągu pieszo-rowerowego od strony ul. Swobodnej. Postulat – niwelacja krawężnika oraz oznakowanie ciągu, przejścia i przejazdu.

Uzupełnienie oznakowania pionowego zostało zlecone do wykonania. Teren przekazany protokolarnie inwestorowi obcemu do 31.10.2007 r., chodnik wykonany tymczasowo. Po tym terminie ZDiK do 15.11.2007 r. wykona obniżenie krawężnika.

3. Nad ścieżką rowerową pomiędzy Poltegorem, a rondem Powstańców  Śląskich nisko zwisają gałęzie drzew utrudniając jazdę i powodując zagrożenie dla głów rowerzystów. Postulat: obcięcie najniższych gałęzi nie spełniających wymogów dla skrajni..

Sprawę przekazano pisemnie do ZZM celem realizacji wg kompetencji.

4. Skrzyżowanie Powstańców Śląskich – Swobodna, prawoskręt z ul. Swobodnej w stronę ul. Świdnickiej. Dla przejścia jednej ćwiartki skrzyżowania (Arkady – Swobodna na zachód) piesi muszą pokonywać 2 cykle świetlne, natomiast sygnalizacja dla rowerów nie jest dzielona (nie ma zatrzymania dla rowerów na wysepce). Ponieważ sygnalizatory dla przejścia i przejazdu w kierunku zachodnim są obok siebie, powoduje to, że rowerzyści reagując na zielone światło dla pieszych wpadają pod auta skręcające w prawo (światła dla pieszych i rowerzystów są prawie zawsze ze sobą zsynchronizowane- stąd ta reakcja). Przypadek wymaga osobnych konsultacji i analiz. Postulat: rozpatrzenie możliwych rozwiązań poprawy bezpieczeństwa na spotkaniu zespołu ds. rozwoju komunikacji rowerowej.

Sprawa wymaga rozstrzygnięcia zgodnie z kompetencjami przez Dział Zarządzania Ruchem WIM.

5. Ul. Hubska - dwukierunkowa ścieżka przy wyjeździe z hipermarkety LIDL jest niebezpiecznie usytuowana. Wyjazd jest schowany za rogiem (brak widoczności), a kierowcy patrzą w lewo wyjeżdżając z marketu. Postulat: zainstalowanie lustra poprawiającego widoczność kierowców i rowerzystów oraz przeprowadzenie przejazdu rowerowej grzbietem „wybrzuszenia” (vide Sienkiewicza/Roentgena) wymuszającego wyhamowanie wyjeżdżających aut.

Sprawa wymaga rozstrzygnięcia jw. Wg opinii ZDiK ustawienie lustra ze względu na ograniczone możliwości lokalizacyjne nie poprawi zdecydowanie sytuacji . 

6. Ul. Na Ostatnim Gorszu - 'ubytek' ścieżki rowerowej przy ul. Na ostatnim groszu na wysokości kościoła M.M. Kolbego. Jest to wjazd na plac budowy, na którym i tak nic się nie dzieje, a 'ubytek' ten  uniemożliwia bezpiecznie wymijanie się rowerzystów. Postulat: likwidacja ubytku.

ZDiK wykona naprawę ubytku do we wrześniu br.

7. Ul. Bałtycka - na całej długości ulicy znajdują się znaki, które wiszą bardzo nisko nad ścieżką rowerową – wbrew przepisom wyznaczającym skrajnię poziomą i pionową (Standardy, RMTiGM). Są to m.in. szyld Shell’a, Targpisatu oraz informacje o objazdach. Postulat: przeprowadzenie wizji lokalnej i zlikwidowanie przeszkód.

ZDiK wykona korekty oznakowania do połowy września br.

8. Na ul. Wołowskiej posadzone pomiędzy ścieżką, a jezdnią rośliny (typu horizontalis) zarastają sukcesywnie drogę dla rowerów. Postulat: przycięcie roślin, bądź przesadzenie, a na ich miejscu nasadzenie roślin nie wymagające częstych zabiegów pielęgnacyjnych.

Sprawę przekazano pisemnie do ZZM celem realizacji wg kompetencji.

9. Al. Wiśniowa na odcinku Pocztowa - Powstańców Śl. - tablica informująca o objeździe znajduje się nad ścieżką na nieprzepisowej wysokości. Postulat: podniesienie tablicy.

Zlecono korektę zamontowania znaku wraz z jego wymianą.

10. Ul. Długa, na odcinku pomiędzy ul. Poznańską, a Młodych Techników. Auta parkujące w zatoce stają skośnie (a nie równolegle, jak zaprojektowano zatoki), przez co tarasują ciąg pieszo-rowerowy, który praktycznie przez cały czas przewężony jest nawet do szerokości poniżej 1m. Postulat: zastosowanie środków technicznych uniemożliwiających nielegalne parkowanie.

Istnieje możliwość montażu elementów Brd ograniczających niewłaściwy sposób parkowania. ZDiK zaproponuje techniczny sposób rozwiązania problemu na KBRD/ Straż Miejska została poproszona o intensyfikację działań zmierzającą do ukrócenia tego procederu.

11. Ul. Wróblewskiego – wejście główne do ZOO. Obserwuje się w dni wolne od pracy (w szczególności niedziele) oraz przy okazji organizacji masowych imprez w Hali Stulecia parkowanie aut na ścieżce rowerowej mijającej zatokę postojową przed ZOO. Zatarasowane zostają też oba w(y)loty na ścieżkę na końcach zatoki. Równocześnie służby odpowiedzialne za utrzymanie porządku zupełnie się nie sprawdzają. Postulat: fizyczne uniemożliwienie parkowania na drodze rowerowej oraz w(y)lotach i przejazdach przez zatokę.

ZDiK rozeznał sprawę i wykona w porozumieniu z WIM zabezpieczenie ścieżki przed parkowaniem/ SM poproszona o zwiększony nadzór.

* * *

PROPOZYCJE NA 2008

Zgodnie z ustaleniami spotkania zespołu d/s ruchu rowerowego z 11.09.07 przedstawiliśmy nasze propozycje do planowanego budżetu na program rowerowy na rok 2008. Poniżej nasza odpowiedź  z 14-09-07r


I. Parkingi Bike&Ride

Mając na uwadze planowane przez Państwa inwestycje typu Bike&Ride, przedkładamy propozycje dotyczące, naszym zdaniem, priorytetowych miejsc parkingowych dla systemu Biek&Ride w mieście, do realizacji w 2008 roku. W zestawieniu pominięto opracowany już projekt parkingu B&R w Leśnicy.

 1. Rejon Dworca Głównego PKP i PKS
 2. Wrocław Nadodrze, rejon dworca PKP / plac Powstańców Wlkp
 3. Psie Pole – centrum
 4. Park Południowy, przy pętli autobusowej
 5. Oporów, przy pętli tramwajowej
 6. Ul. Ślężna – pętla tramwajowa
 7. Klecina, pętla D
 8. Pl. Kromera, na pętli tramwajowej
 9. Pl. Grunwaldzki, przy pętli autobusowej
 10. Bartoszowice, pętla tramwajowa
 11. Wojnów, pętla 115
 12. Wrocław Mikołajów, rejon dworca PKP
 13. Brochów, rejon dworca PKP

II. Nowe trasy rowerowe

Z uwagi na brak stworzonego harmonogramu realizacji Koncepcji (pomimo wyraźnych zapisów w Koncepcji), pragniemy zaznaczyć, iż nasze propozycje tras rowerowych do realizacji w 2008 roku (dodatkowe, poza zapisanymi w WPI), są kierowane chęcią jak najlepszego spożytkowania publicznych pieniędzy (zapisanych tak czy inaczej na „program rowerowy” w budżecie miasta) oraz czasu. Dlatego też, naszych propozycji nie należy w żaden sposób rozumieć jako zgodę na brak długofalowego i opartego na harmonogramie planowania inwestycji - harmonogramu realizacji Koncepcji.

Po analizie tras zapisanych w Koncepcji (głównie w obrębie pierwszej izochrony) oraz stanu układu drogowego, stwierdzamy, iż budowa jakiejkolwiek z planowanych tras musi pociągnąć za sobą ingerencję w istniejącą jezdnię, gdyż żadnej z tras nie da się praktycznie poprowadzić np. w zarysie istniejącego chodnika, jeśli chcemy jednocześnie, aby trasa ta spełniała swoją rolę, czyli wymagania Standardów. Dlatego też przedstawione poniżej propozycje siłą rzeczy nie mogą się ograniczać li do budowy ścieżki w ramach remontu istniejącego chodnika, jak to miało miejsce np. na ul. Wyszyńskiego w ubiegłym roku.

Proponowane trasy do realizacji w 2008 roku:
 1. Ul. Pomorska (Park Staszica – Grodzka)
  Brak udogodnień, niebezpieczna jazda po jezdni. Inwestycję najlepiej powiązać z budową kładki na przedłużeniu ul. Rzeźniczej.
 2. Ul. Grabiszyńska (Piłsudskiego – pl. Srebrny)
  Brak udogodnień, niebezpieczna jazda po jezdni.
 3. Św. Jadwigi (pl. Bema – pl. Nankiera)
  Bardzo wąskie i niebezpieczne gardło. Konieczna eliminacja ruchu samochodowego.
 4. Kościuszki - Komuny Paryskiej – Podwale – wzg. Partyzantów
  Trasa ma sens tylko przy jednoczesnym wybudowaniu zaplanowanej kładki nad fosą.
 5. pl. Jana Pawła – Cieszyńskiego – Nowy Świat
  Połączenie placu z ul. Grodzką przez teren dawnego szpitala.
 6. Mianowskiego – Prusa
  Budowa kładki nad Starą Odrą. Szybkie połączenie rowerowe rejonów północno-wschodnich z centrum - ominięcie mostów Warszawskich i Szczytnickiego.
 7. Ul. Legnicka (Kwiska – pl. Strzegomski)
  Budowa nitki trasy po południowej stronie jezdni.
 8. Ul. Powstańców Śląskich, Świdnicka (Nasypowa – Odwach)
  Brak udogodnień, trudna jazda po jezdni.
 9. Ul. Legnicka (Przedmiejska – Niedźwiedzia)
  Likwidacja bardzo wąskiego i niebezpiecznego gardła na głównej trasie rowerowej pod wiaduktem kolejowym.
 10. Skrzyżowanie Powstańców / Hallera
  Budowa przejazdu rowerowego przez skrzyżowanie na ciągu ścieżki na ul. Powstańców Śl.

Z poważaniem
Radosław Lesisz
Wrocławska Inicjatywa Rowerowa
Wrocławskie Porozumienie Rowerowe
spacer
Obiecanki - cacanki? Może nie...
No, wreszcie coś się ruszyło. Tylko żeby teraz to nie były tylko puste słowa czyli tzw. obiecanki - cacanki :P
trasy wyjazdowe
ULICA żWIRKI I WIGURY BYłA TRAS¥ ROWEROW¥ A TERAZ JEST TRAS¥ SZYBKIEGO RUCHU CZY JEST UWZGLÊDNIONA ZMIANA TEJ ULICY NA PORZ¥DN¥ DROGE WRAZ Z TRAS¥ ROWEROW¥ DO SOBÓTKI
Ul.Księgarska
Droga i chodniki na ulicy Księgarskiej s¹ tragiczne,jeszcze dodatkowo stare ,słabe oświetlenie drogi,jest prawie całkiem ciemno.Bardzo prosimy o ścieżki rowerowe z Osiedla WIDAWA z ul.Księgarskiej do Bałtyckiej ,może nasze dzieci będ¹ mogły dojeżdzać do szkół na rowerach. Czy pieni¹dze z Unii mogłyb wesprzeć OSIEDLE WIDAWA.


ilosc komentarzy: 3
DODAJ SWÓJ KOMENTARZ - dnia 2024 - 03 - 05
     
   
lista pozostałych artykułów w dziale aktualności
 
home
o nas
działania i opinie
miasto
rekreacja
biblioteka
warto wiedzieć
aktualności
prasa