link_mdr


doreta bez recepty
duomox bez recepty
izotek bez recepty

aktualności
2007 :
 1. 1 - 12 |
 2. 13 - 24 |
 3. 25 - 36 |
 4. 37 - 46 |
  min min min min min min min min min min min min
18 września 2007

Drugie spotkanie zespołu d/s ruchu rowerowego

DRUGIE SPOTKANIE ZESPOŁU

Poniżej zamieszczamy notatkę z ostatniego spotkania zespołu d/s rozwoju ruchu rowerowego, które odbyło się 11 września b.r. w Departamencie Infrastruktury i Gospodarki.

Przebieg spotkania:
 1. Omówiono organizacyjne zagadnienia dotyczące tworzenia Zespołu ds. rowerowych. Przedstawiciele WPR przedstawili propozycję zadań i celów funkcjonowania Zespołu, wręczając draft dokumentu obecnym.
 2. Dyrektor Wojciech Kaczkowski zasugerował potrzebę poprawy już wydanych pozycji dot. ”polityki rowerowej”:
  a) Wydanie w bogatszej formie uaktualnionych Standardów technicznych w formie handbooka;
  b) Stworzenie Informatora, którego głównym zadaniem będzie promocja idei komunikacji rowerowej (trasy, serwisy, znakowanie rowerów, itp.);
  a także zaproponował, aby rowerzyści zostali włączeni w proces inwestycyjny.
 3. Pani Dyrektor Elżbieta Urbanek zaproponowała, aby rowerzyści przedstawili harmonogram najpilniejszych inwestycji. Według przedstawicieli społeczności rowerowej najpilniejsze jest opracowanie harmonogramu realizacji Koncepcji z którego będą wynikać zadania na poszczególne lata. Podkreślono, że harmonogram powinien być przedmiotem prac powoływanego Zespołu. Rowerzyści stwierdzili także, że najbardziej priorytetowe są „powiązania” tras rowerowych w obszarze pierwszej izochrony. Ponadto w związku z licznymi zaplanowanymi inwestycjami obejmującymi również ścieżki rowerowe, w ramach programu rowerowego powinny powstać parkingi dla rowerów typu „bike and ride” oraz stojaki zwykłe ułatwiające parkowanie w centrum miasta.
  Pracownicy UM zwrócili uwagę na problem przy zamówieniach publicznych związanych z zadaszonym parkingiem na Leśnicy. W ostatnim przetargu, po raz trzeci nie zgłosił się żaden oferent.
  Podkreślono, że bardzo istotna jest również kwestia modernizacji istniejących ścieżek rowerowych i na to również należy zarezerwować fundusze.
 4. Przedstawiono przedstawicieli UM wytypowanych do udział w pracach zespołu.
 5. Omówiono kwestię budowy kładek dla rowerzystów. Obecnie trwają prace nad koncepcją budowy kładek pod mostami w ramach programu Rewitalizacji Nabrzeży Odry. Zarząd Dróg i Komunikacji dysponuje projektem kładki pod Mostem Szczytnickim, który wymaga jeszcze uzgodnień. Ma to być pionierski projekt, „przecierający ścieżki” kolejnym.
 6. Poruszono kwestię pochylni rowerowych na schodach. Przedstawiciele UM zwrócili uwagę, iż przedstawione przez WPR propozycje dotyczą schodów o mniejszym niż występujące w zaproponowanych przez rowerzystów miejscach nachyleniu, co rodzi obawy o bezpieczeństwo użytkowników. Nie praktykowano wcześniej wykonywania pochylni na tego typu schodach, stąd też należy zweryfikować takie możliwości z ekspertami. Okazją do tego będą organizowane przez Polski Klub Ekologiczny warsztaty „Dlaczego rower?”.
 7. Pani Elwira Nowak poinformowała, iż obecnie są opracowywane przejazdy rowerowe na ciągu rowerowym nad fosą; Nowa-Teatralna, przez Świdnicką i przez Krupniczą.

Ustalenia:

Zobowiązania UM:
 1. W ramach strony www.wroclaw.pl powstanie nowy kanał informacyjny, którego zadaniem będzie m.in. informowanie o postępach prac zespołu i umożliwienie przepływu informacji na temat bieżących problemów związanych z trasami rowerowymi na terenie miasta. Opracowany zostanie wzór / standard tego typu informacji, aby usprawnić proces usuwania drobnych usterek.
 2. Ustalono, że w ramach prac zespołu nie będą omawiane wszystkie tematy (interwencje). Informacja zwrotna o przedsięwziętych działaniach w celu usuwania usterek/przeszkód będzie udzielana na bieżąco drogą elektroniczną (dotyczy to również już zgłoszonych interwencji).
 3. Przedstawiciele UM przygotują projekt Zarządzenia Prezydenta w sprawie powołania Zespołu z uwzględnieniem materiałów przekazanych przez WPR na następne spotkanie.
 4. Przedstawiciele UM ustosunkują się do przedstawionego draftu zadań i celów Zespołu oraz postulatów przedstawionych podczas pierwszego spotkania zespołu 22 sierpnia, w trakcie analizy Raportu.

Zobowiązania WPR:
Przedstawiciele WPR zobowiązali się do:
 • przygotowania materiałów z propozycją lokalizacji parkingów.
 • przygotowania propozycji odnośnie połączeń rowerowych w centrum Miasta.
 • przygotowania propozycji umiejscowienia kontrapasa na ul. Grunwaldzkiej (UM przekazał mapę sytuacyjną)
 • zasięgnięcia informacji na temat możliwości wykonania ramp dla rowerów w przypadku większego kąta nachylenia niż sugerowany w pozycji „Postaw na rower”.
Wspólne przedsięwzięcia:
 1. Powołanie zespołu zostanie ogłoszone publicznie podczas Tygodnia Mobilności w drodze konferencji prasowej. Ustalenie szczegółów nastąpi pomiędzy Panią Dyrektor Elwirą Nowak, Panem Cezarym Grochowskim oraz Dyrektorem Biura Prezydenta. Na konferencji prasowej zostaną przekazane informacje o powołaniu Zespołu rowerowego, polityki, celów zespołu oraz o powrocie do konsultacji społecznych.
 2. Na następnym spotkaniu omówiony zostaną uwagi dot. ul. Klecińskiej i Ślężnej oraz kontynuowana będzie analiza Raportu.
 3. Termin następnego spotkania wstępnie ustalono na początek października br.

Spisali:
Elżbieta Maciąg, Radek Lesiszspacer
Moja propozycja to...
... parkingi co np. 3/4 kilometry na Obwodnicy ¦ródmiejskiej.


ilosc komentarzy: 1
DODAJ SWÓJ KOMENTARZ - dnia 2023 - 02 - 06
     
   
lista pozostałych artykułów w dziale aktualności
 
home
o nas
działania i opinie
miasto
rekreacja
biblioteka
warto wiedzieć
aktualności
prasa