link_mdr


doreta bez recepty
duomox bez recepty
izotek bez recepty

aktualności
2007 :
 1. 1 - 12 |
 2. 13 - 24 |
 3. 25 - 36 |
 4. 37 - 46 |
  min min min min min min min min min min min min
16 października 2007

Interwencje - cz.3

Wrocławska Inicjatywa Rowerowa przekazała Wydziałowi Inżynierii Miejskiej UM, komórce ds. rowerów kolejne uwagi i postulaty zgłoszone w ramach prowadzonej przez Portal Rowerowy Wrocław linii interwencyjnej. Dane osobowe osób zgłaszających interwencje pozostają do wiadomości redakcji portalu.

Interwencje:

 1.  Wjazd od ul. Jeleniogórskiej na ul. Ananasową. Postulowane:

  A/ uzupełnieni brakującego oznakowania początku ciągu pieszo-rowerowego od ul. Jeleniogórskiej (C-13/C-16).
   
  B/ uniemożliwienie korzystania z ciągu przez samochody. Obecnie ciąg jest wykorzystywany przez kierowców jako łącznik między Ananasową, a Jeleniogórską. Foto w załączeniu.
   

  Ślady po autach na tym ciągu pieszo-rowerowym mówią same za siebie. Od strony ul. Jeleniogórskiej brakuje znaku C-13/C-16 ciąg pieszo-rowerowy
   
 2. Na skrzyżowaniu ul. Śnieżnej i Zielonej obowiązują nakazy jazdy w prawo z każdego kierunku (C-2). Postulowane wyłączenie rowerzystów z tego nakazu. Foto w załączeniu.


  Ciekawe rozwiązanie eliminujące tranzyt z uliczkek osiedlowych. Niestety, formalnie znaki te dotyczą także rowerzystów

 3. Postuluje się udrożnienie dla rowerów ruchu w obu kierunkach jednokierunkowej ul. Piramowicza oraz odcinka ul. Sempołowskiej (od Brata Alberta do Piramowicza).
   
 4. Ul. Katedralna – dopuszczenie rowerów do ruchu na odcinku ulicy przy katedrze. Obecnie obowiązuje tam zakaz wjazdu z wyłączeniem dojeżdżających do posesji, natomiast formalnie rowerzyści muszą objeżdżać katedrę dookoła. Foto w załączeniu.
   
   
  Jak widać nie przeszkadzają zastawione autami chodniki przy katedrze i centrum Ostrowa Tumskiego. Rowerzyści za to powinni tu wogóle nie jeździć.
   
 5. Rejon skrzyżowania al. Armii Krajowej i Borowskiej, północno-wschodni róg. Obserwuje się korzystanie z chodnika przez kierowców włączających się do ruchu na ul. Borowskiej, wyjeżdżając z nielegalnego parkingu pod budynkiem znajdującym się w pobliżu skrzyżowania. Dojazd pod budynek odbywa się zazwyczaj z terenu parkingu znajdującego się w rejonie przystanku autobusowego (przy Centrum AB). Postulowane uniemożliwienie korzystania przez kierowców z chodnika. Foto w załączeniu.
   

   

   

  Powyższe zdjęcia mówią same za siebie - chodnik jest nagminnie rozjeżdżany przez kierowców traktujących go jak miejsce parkingowe i świetna droga dojazdowa.
   
 6. Ul. Długa, przystanek autobusowy przy ul. Michalczyka. Zainstalowane niedawno barierki oddzielające ścieżkę od peronu okazały się bardzo liche – obecnie brakuje kilku. Postulowane: zamontowanie solidnych barierek oddzielających peron od ścieżki. Foto w załączeniu.
   
   
  Czy na lipne barierki nie ma gwarancji?
   
 7. Ul. Igielna – dla rowerzystów poruszających się na relacji wschód-zachód (od Wita Stwosza do Św. Mikołaja) chcących ominąć Rynek, ulica ta jest najbardziej dogodnym objazdem. Wymaga to jednak zmian w organizacji ruchu. Dlatego też postuluje się wyłączenie na całej długości ulicy z ruchu kołowego, za wyjątkiem dostawców i mieszkańców. Pozwoli to na szybkie i bezpieczne przemieszczanie się rowerzystów z ominięciem Rynku. Obecnie brak alternatywy.
   
 8. Sygnalizacja na skrzyżowaniu ul.Legnickiej i ul.Milenijnej jest niebezpiecznie zaprogramowana:

  A/ auta skręcające w prawo z Legnickiej w Milenijną podjeżdżają na zielonej strzałce do krawędzi tarczy skrzyżowania. Gdy ruszają – skręcając w prawo, nie obserwują najczęściej sygnalizacji dla pieszych i rowerzystów, skutkiem czego wjeżdżają na przejazd i przejście dokładnie w momencie gdy zapala się zielone światło dla pieszych i rowerzystów. W efekcie dochodzi do częstych kolizji i sytuacji niebezpiecznych z udziałem rowerzystów.

  B/ Jadąc ul. Lotniczą-Legnicką, z zachodu na wschód, po północnej stronie skrzyżowania z Milenijną, rowerzysta nie ma szans na przekroczenie obu jezdni Milenijnej w jednym ciągu świateł – dojeżdża w drugiej jezdni dokładnie w momencie, gdy tam zapala się światło czerwone – sygnalizacje na przejeździe nie są ze sobą zsynchronizowane. Natomiast przejazd ze wschodu na zachód jest bezproblemowy.

  Dlatego też postuluje się zmianę cykli świetlnych tak, aby możliwy był przejazd z zachodu na wschód za jednym razem, przez obie jezdnie ul. Milenijnej, a także likwidację zielonej strzałki lub zamontowanie żółtego światła ostrzegającego kierowców skręcających w prawo o przejeździe i przejściu.
   
 9. Skrzyżowanie ul. Zachodniej i Legnickiej. Obserwuje się niebezpieczną sytuację; kierowcy jadący ul. Legnicką na zachód oraz skręcający w prawo w Zachodnią, otrzymują zielone światło na kilka sekund wcześniej niż piesi na przejściu równoległym do ul. Legnickiej. Powoduje to niebezpieczne sytuacje, gdy samochody skręcające w prawo wjeżdżają w ludzi wkraczających na przejście/ przejazd. Postulowana synchronizacja świateł dla pieszych i kierowców – równoczesne, lub nawet wcześniejsze dla pieszych uruchamianie zielonego światła.
   
 10. Skrzyżowanie ul. Poznańskiej i Legnickiej - po remoncie zmieniono działanie sygnalizacji świetlnej – obecnie, aby przejść przez jedną jezdnię ul. Poznańskiej (wylot na pl. Strzegomski), należy czekać, aż zapali się zielone światło dla pieszych i rowerzystów przez obie jezdnię – wlot i wylot z ul. Poznańskiej. Wydłuża to czas pokonywania przejścia/ przejazdu. Postuluje się regulację świateł – doprowadzenie do poprzedniego stanu (sprzed remontu) – skrócenie czasu koniecznego do pokonania jezdni na relacji zachód-wschód. Foto w załączeniu.

     
  Teraz postoimy na czerwonym razem z autami
   
 11. Skrzyżowanie ul. Paderewskiego i Mickiewicza – postuluje się umożliwienie włączenia się rowerzystów jadących na zasadach ogólnych z Paderewskiego na ścieżkę biegnącą po południowej stronie ul. Mickiewicza – dojazd jako wlot, czwarte ramię krzyżowania. W tym celu niwelacja krawężników oraz przestawienie słupków. Foto w załączeniu.
   

  Wystarczy przestawić kilka słupków i zniwelować krawężnik, aby można było bezpieczenie i wygodnie wjechać na tą ścieżkę z ul. Paderewskiego (po prawej)
   
 12. Postuluje się wprowadzenie dwukierunkowego ruchu rowerowego na jednokierunkowych drogach osiedlowych: Raciborskiej, Chorzowskiej, Katowickiej.
   
 13. Postuluje się przesuniecie znaku przejście dla pieszych / rowerzystów (D-6b) na pobocze drogi przy wjeździe z ul. Krakowskiej na al. Armii Krajowej od południa – odsunięcie od toru jazdy rowerów o min. 1,5m. Foto w załączeniu.
   
   
  Brak wyobraźni przy lokowaniu słupów w kolejnej odsłonie
   
 14. Postulowane uniemożliwienie nielegalnego parkowania na chodniku po południowej stronie ulicy Traugutta - odcinek w rejonie przychodni zajęty jest codziennie, nikt nie interweniuje. Foto w załączeniu.
   
   
  Codzienny obrazek na ul. Traugutta (i nie tylko) - może wreszcie czas z tym skończyć?
   
 15. Ul. Pilczycka, rejon skrzyżowania z ul. Hutniczą – przed rokiem postawiono w ścieżce znak C-13a – koniec ścieżki. Słup ze znakiem D-1 stał wcześniej z boku, na chodniku. Postuluje się usunięcie słupa ze światła i skrajni ścieżki.
   
 16. Ul. Pilczycka, przystanek przy Górniczej – postuluje się instalację barierek oddzielających ścieżkę biegnącą przy przystanku od peronu, gdzie gromadzi się dużo ludzi oczekujących na autobusy. Foto w załączeniu.
   

Z poważaniem
Radosław Lesisz
spacer
Sygnalizacja na skrzyżowaniu ul.Legnickiej i ul.Milenijnej
Prawda, obecnie zaprogramowane światła nie ułatwiają przejazdu Lotniczą-Legnicką na wschód. Dodatkowo odcinek trasy od ulicy Wejherowskiej, przebiegający obok Protramu, jest wąski, a widoczność jest znacznie zmniejszona przez ogrodzenie, narażając rowerzystów na kolizje z innymi rowerzystami czy pieszymi. Obrazu całości dopełniają piesi czekający na przystanku przy skrzyżowaniu Legnicka-Wejherowska, którzy mają tendencję (pomimo barierek) zajmowania miejsca na ścieżce rowerowej.
odnośnie puktu 5
Zdik zadziałał szybko, słupki stanęły na chodnikach w obie strony. Niestety na drugi dzień jednego słupka już nie było a samochody znów stały na chodniku. Chamstwo i ignorancja niektórych kierowców nie zna granic. A wogóle to gdzie jest Straż Miejska? Jedno parkowanie na policyjnym parkingu i kierowca nigdy już nie stanie w niedozwolonym miejscu.


ilosc komentarzy: 2
DODAJ SWÓJ KOMENTARZ - dnia 2024 - 04 - 24
     
   
lista pozostałych artykułów w dziale aktualności
 
home
o nas
działania i opinie
miasto
rekreacja
biblioteka
warto wiedzieć
aktualności
prasa