link_mdr


doreta bez recepty
duomox bez recepty
izotek bez recepty

aktualności
2007 :
 1. 1 - 12 |
 2. 13 - 24 |
 3. 25 - 36 |
 4. 37 - 46 |
  min min min min min min min min min min min min
21 października 2007

Trzecie spotkanie zespołu d/s ruchu rowerowego

19 października odbyło się trzecie spotkanie zespołu d/s ruchu rowerowego. Choć ciągle jesteśmy bez oficera rowerowego, postanowiliśmy nie czekać, tylko spróbować pchnąć parę spraw do przodu. Oto rezultaty:

1. Konkretnym i przyjętym przez nas z dużym zadowoleniem ustaleniem było uzgodnienie zadań dla Programu rowerowego na 2008 rok. Z naszych propozycji nadesłanych 14 września, do realizacji zostały wybrane parkingi systemu Bike&Ride (trasy rowerowe okazały się być zbyt trudnymi i kosztownymi propozycjami). Program został napełniony następującymi parkingami:
 1. Pl. Kromera (otrzymamy dokumentację do wskazania lokalizacji)
 2. Park Południowy – przy pętli autobusowej
 3. Oporów – przy pętli tramwajowej
 4. Ślężna – pętla tramwajowa
 5. Książe.Małe – pętla tramwajowa
 6. Brochów – rejon dworca PKP
 7. Ul. Stacyjna, koło dworca PKP Mikołajów
 8. Pl. Grunwaldzki - (otrzymamy dokumentację do wskazania lokalizacji)
 9. Bartoszowice – pętla tramwajowa
 10. Leśnica - pętla tramwajowa - społeczny projekt parkingu gotowy był już na początku 2006 roku, lecz nikt nie wystartował w przetargu. Przy większej liczbie parkingów nie powinno być z tym problemu.
Odnośnie Psiego Pola i Kleciny – realizacja następi w ramach oddzielnego zadania (przebudowy), przy czym na Klecinie trzeba najpierw zbadać możliwości terenowe (projekt przebudowy Wałbrzyskiej).

Odnośnie dworców PKP - z uwagi iż tereny przyległe należą do spółki PKP Dworce Kolejowe, ustalono, że zespół wystosuje pismo do zarządcy w sprawie parkingow.

W sprawie lokalizacji stojaków w centrum (ścisłym, na początek) jesteśmy umówieni na przedstawienie listy życzeń, które następnie konsultowane będą z planami i konserwatorem zabytków. Czekamy zetem cały czas na propozycje! Małe parkingi mogą powstać w ramach działań eksploatacyjnych, stąd nie znalazły sie w programie rowerowym.

2. Otrzymaliśmy do konsultacji projekt rozporządzenia prezydenta powołujący oficjalnie do życia zespół d/s rozwoju ruchu rowerowego pod kierownictwem oficera.

3. Przedstawiliśmy nasze wytyczne do koncepcji przebudowy ul. Osobowickiej (od OŚ do Lipskiej) oraz ul. Krzywoustego w rejonie centrum Psiego Pola. Tam także proponujemy parkingi B&R.

4. W sprawie ul. Grunwaldzkiej (o której już informowaliśmy przy okazji złożenia Raportu) poproszono WPR o opinię jak można udrożnić tą ulicę dla ruchu rowerowego w obu kierunkach. Przypomnijmy: ulicę przewidzianą w Koncepcji jako głowny korytarz komunikacji zamieniono w ulicę jednokierunkową po zbudowaniu dużego sklepu. Nasz postulat sproawdza się do wytyczenia kontrapasu i / lub dopuszczenia jazdy "pod prąd". Koncepcja ta była konsultowana z dr. Maciejem Kruszyną. Poniżej nasze pismo oraz projekt zmian:

Dotyczy: propozycji udrożnienia dla rowerów odcinka ul. Grunwaldzkiej od Reja do Piastowskiej. [17-10-2007r.]


W celu udrożnienia dla rowerów rzeczonego odcinak ulicy postuluje się:

1. Przeniesienie miejsc parkingowych znajdujących się po stronie południowej, na stronę przeciwną, co da możliwość poruszania się rowerem „pod prąd” przy prawej krawędzi jezdni.

2. Umieszczenie pod znakiem B-2 tabliczkę T-22 dopuszczającą ruchu rowerem „pod prąd”, lub rozważenie wytyczenia kontrapasa rowerowego.

3. W celu spowolnienia ruchu kołowego wyraźnie oznakować i poprowadzić przejście dla pieszych na łagodnym wyniesieniu (vide skrzyżowanie Sienkiewicza i Roentgena).

4. Na przewężeniu ulicy przed wlotem do galerii handlowej poszerzyć jezdnię i na zakończeniu kontrapasa usytuować separator (np. słupek przeszkodowy U5b) uniemożliwiający wjazd na kontrapas dla aut jadących od strony Piastowskiej. Przy wylocie kontrapasu na przejazd zapewnić obszar akumulacji dla rowerów.

5. Poprowadzić przejazd dla rowerów wzdłuż istniejącego przejścia dla pieszych – umożliwić dalszą jazdę na zasadach ogólnych.
Na schematycznym rysunku:
- Na żółto zaznaczono przeniesione miejsca parkingowe oraz w uproszczeniu malowanki w jezdni.
- Na czerwono zaznaczono możliwy wygląd fragmentu kontrapasa (przechodzącego w przejazd wzdłuż przejścia dla pieszych).
- Na różowo zaznaczono separator.

5. W sprawie zgłoszonych uwag do ul. Klecińskiej i Ślężnej uzgodnilśmy, iż zostanie przeprowadzona wspólna wizja w terenie. O wynikach będziemy informować.

6. Odnośnie rozpatrywanych na pierwszym spotkaniu inwestycji i zgłoszonych do nich uwag, to:
 • Bożego Ciała i Widok – otrzymamy projekt w celu wskazania rozwiązania
 • Grodzka – nie da się nic zrobić (przynajmniej dopóki nie ma oficera, albo inwestycja się nie zestarzeje...)
 • Sienkiewicza – OK (wprowadzone zostaną techniczne przeszkody dla uniemożliwienia nielegalnego parkowania samochodów)
 • Most Warszawski – nie da się utworzyć ciągu pieszo – rowerowego po zachodniej stronie Mostu Warszawskiego, bo stary most nie spełnia parametrow. Tereny pod mostem należą do RZGW.
 • Szewska – obniżenie krawężnika przy Ofiar Oświęcimskich w trakcie rozpatrywania...
Radek Lesisz
spacer
Prośba o uzasadnienie
Mapka dotycząca ul.Grunwaldzkiej jest mało czytelna głównie z powodu złej orientacji geograficznej i braku opisu ulicy Piastowskiej. Proszę o uzasadnienie dlaczego kontrpas ma biec Grunwaldzka ( jakie ona ma znaczenie w sieci ścieżek i co ten krótki odcinek załatwia). Nie rozumiem też dlaczego ten kontrpas ma biec południową stroną jezdni. Czyżby ul.Grunwaldzka była teraz jednokierunkową ?
uzasadnienie
tak. cytat: "ulicę przewidzianą w Koncepcji jako głowny korytarz komunikacji zamieniono w ulicę jednokierunkową po zbudowaniu dużego sklepu. Nasz postulat sproawdza się do wytyczenia kontrapasu i / lub dopuszczenia jazdy "pod prąd"."


ilosc komentarzy: 2
DODAJ SWÓJ KOMENTARZ - dnia 2022 - 08 - 13
     
   
lista pozostałych artykułów w dziale aktualności
 
home
o nas
działania i opinie
miasto
rekreacja
biblioteka
warto wiedzieć
aktualności
prasa