link_mdr


doreta bez recepty
duomox bez recepty
izotek bez recepty

aktualności
2008 :
  1. 1 - 12 |
  2. 13 - 24 |
  3. 25 - 36 |
  4. 37 - 48 |
  5. 49 - 60 |
  6. 61 - 72 |
  7. 73 - 84 |
  8. 85 - 96 |
  9. 97 - 103 |
  min min min min min min min min min min min min
20 maja 2008

Interwencje - vol.4.1 (od 1 do 25)

Oj, zebrało się tego. Tym razem hurtowo wysłaliśmy nadesłane na naszą linię interwencyjną oraz własne spostrzeżenia i wnioski dotyczące poprawy warunków rowerowania po Wrocławiu.

Z uwagi na ilość przedstawionych postulatów i spory rozmiar materiału fotograficznego, zmuszeni byliśmy podzielić wiadomość na dwie części; pierwsza jest poniżej, druga jest tutaj. Z uwagi wielkość niusa nie zamieszczaliśmy też wyszysktkich zdjęć przekazanych do urzędu, a te, które się tu znalazły, nie są w dużej rozdzielczości. Jeśli ktoś chciałby zobaczyć któreś ze zdjęć w lepszej rozdzielczości - prosimy o kontakt z redakcją.

Poniżej pismo oraz przedstawione postulaty - jak można zobaczyć, nie tylko rowerowe. Zachęcamy jednocześnie do prowadzenia monitoringu miasta we własnym zakresie i korzystania z linii interwencyjnej bądź innych kanałów dotarcia do odpowiedzialnych służb.Wrocław, 19.05.2008

Wydział Inwestycji Miejskich
Ul. G. Zapolskiej 2/4
50-032 Wrocław

Szanowni Państwo,

Niniejszym pismem zwracamy się do Państwa z uwagami nadesłanymi przez wrocławskich rowerzystów na linię interwencyjną Portalu Rowerowy Wrocław www.rowery.eko.org.pl oraz z  własnymi postulatami dotyczącymi poprawy warunków ruchu rowerowego we Wrocławiu. Z uwagi na przeciągający się brak spotkania zespołu zadaniowego d/s rozwoju ruchu rowerowego, wybraliśmy pisemną formę dialogu.

Jednocześnie zwracamy Państwu uwagę, iż bardzo wiele z naszych postulatów sygnalizowanych w naszym piśmie z dnia 16.X.2007, i których realizacje zobowiązali się Państwo wykonać, do dziś nie zostało zrealizowanych. Z uwagi na podanie niejasnego termin ich wykonania („zostanie dopuszczony/ zamontowany/ przebudowany”, etc.), oczekujemy dokładnej i wyczerpującej  informacji o planach realizacji zadań wskazanych w naszym piśmie z 16.X.2007.

Również przy udzielaniu odpowiedzi na poniższe postulaty prosimy o wskazanie dokładnego terminu realizacji postulatu (usunięcia przeszkody, czy stworzenia udogodnienia), jeśli się Państwo z nim zgadzają. Pomoże to nam na skuteczniejsze reagowanie na nadsyłane interwencje, lepszą współpracę z Państwem oraz efektywniejsze monitorowanie warunków dla ruchu rowerowego w mieście. W wypadku odrzucenia postulatu prosimy o wyczerpującą argumentację. Pominięcie w wyjaśnieniach wszystkich zgłaszanych kwestii będzie traktowane jako brak odpowiedzi.

Równocześnie zwracamy Państwa uwagę na przestrzeganie terminu udzielania odpowiedzi wynikającego z art. 237 § 1 kpa w zw. z art. 244 § 1 kpa. Stosownie do przywołanych przepisów organ właściwy do załatwienia wniosku powinien załatwić wniosek bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca. Z kolei zgodnie z art. 244 § 2 kpa o sposobie załatwienia wniosku zawiadamia się równocześnie wnioskodawcę.

Poniżej znajdują się wyszczególnione problemy i postulaty.

Z poważaniem
Radosław Lesisz
Wrocławska Inicjatywa Rowerowa

Załącznik:
1. Płyta DVD z materiałem foto. Numery zdjęć odpowiadają numeracji postulatów.


POSTULATY, cz.1 (1-25)


1. Wnosimy o dopuszczenie rowerów do ruchu w kierunku przeciwnym w stosunku do ruchu ogólnego na ulicy Lubińskiej – między Zachodnią, a Ścinawską (zamontowanie odpowiedniego oznakowania pionowego).Uzasadnienie:
na rzeczonym odcinku ulicy znajduje się ośrodek sportowy, do którego obecnie można dojechać na rowerze tylko z jednej strony, co jest dużym utrudnieniem.

2. Wnosimy o wykonanie niwelacji krawężnika na końcu zatoki autobusowej (a także za) na ul. Kazimierza Wielkiego przy wylocie ul. Oławskiej w celu umożliwienia wjazdu na trakt ul. Oławskiej z jezdni od strony pl. Dominikańskiego.Uzasadnienie: Obecne rozwiązanie – wysoki krawężnik uniemożliwia rowerzystom znajdującym się na jezdni bezpieczny i wygodny wjazd na trakt pieszo-rowerowy na ul. Oławskiej. Żeby wjechać na trakt pieszo-rowerowy trzeba pokonać spory krawężnik, co powoduje, że wielu rowerzystów porusza się po wąskim i zatłoczonym chodniku wykorzystując wjazd przed zatoką autobusową. Podobne rozwiązanie (obniżenie krawężnika na końcu zatoki autobusowej) istnieje już we Wrocławia i działa z powodzeniem na al. Armii Krajowej (foto poniżej).3. Wnosimy o dopuszczenie rowerów do ruchu w kierunku przeciwnym w stosunku do ruchu ogólnego na pl. Nankiera (od Piaskowej do Szewskiej) i drodze obsługującej parking przed budynkiem filologii UWr, a także wykonanie łącznika pozwalającego na wygodny prawoskręt z ul. Piaskowej w pl. Nankiera.
Uzasadnienie: plac Nankiera pełnie wielce istotną rolę – jest głównym wlotem do centrum z ul. Św. Jadwigi i bulwaru Dunikowskiego. Pl. Nankiera jest dostatecznie szeroki na prowadzenie ruchu rowerowego „pod prąd”, do wysokości wylotu ul. Jodłowej. Sankcjonując powszechną praktykę wykorzystywania tego fragmentu ulicy w obie strony przez rowerzystów należy według nas zapewnić także bezpieczny i wygodny prawoskręt z ul. Piaskowej (obecnie łuk wyprofilowany jedynie pod wyjazd z pl. Nankiera na ul. Piaskową - wykonanie prawoskrętu z Piaskowej w Nankiera jest bardzo niebezpieczne z uwagi konieczność pokonania łuku pod kątem ostrym).

4. Wnosimy o wykonanie niwelacji krawężnika na końcu zatoki autobusowej na pl. Społecznym w celu  umożliwienia wjazdu na ścieżkę rowerową z jezdni przed mostem Grunwaldzkim od strony pl. Społecznego.Uzasadnienie: Obecne rozwiązanie – wysokie krawężniki uniemożliwiają rowerzystom znajdującym się na jezdni pl. Społecznego wjazd na ciąg pieszo-rowerowy na moście. Żeby wjechać na ciąg pieszo-rowerowy trzeba pokonać spory krawężnik, co powoduje, że wielu rowerzystów porusza się po jezdni mostu. Podobne rozwiązanie (obniżenie krawężnika na końcu zatoki autobusowej) istnieje już we Wrocławia i działa z powodzeniem na al. Armii Krajowej (zobacz foto pkt. 2). Zwracamy tutaj uwagę, iż niepełne oznakowanie ciągów pieszo-rowerowych na pl. Społecznym umożliwia poruszanie się rowerzystów po jezdni zgodnie z literą prawa.

5. Wnosimy o zainstalowanie mocniejszego oświetlenia (działającego również w ciągu dnia) w przejazdach pod pl. Społecznym.Uzasadnienie:
Niedostateczne oświetlenie przejazdów pod pl. Społecznym, w szczególności tunele pod wylotem na pl. Wróblewskiego i Oławską zagraża bezpieczeństwu rowerzystów i pieszych. Wjazd do ciemnych tuneli na pl. Społecznym jest niebezpieczny także za dnia z uwagi na duży kontrast w natężeniu oświetlenia.

6. Wnosimy o zniesienie zakazu poruszania się na rowerze na moście Tumskim.Uzasadnienie: Na moście Tumskim, jednym z wlotów do centrum od strony północno – wschodniej obowiązuje zakaz wjazdu, choć z wyłączeniem dorożek i riksz (wózków towarowych). Zakaz ruchu dla rowerzystów jest zatem co najmniej dziwny i bezzasadny.

7. Wnosimy o zniesienie zakazu poruszania się na rowerze na ul. Św. Marcina.
Lista pojazdów które mogą wjechać na ul. Św. Marcina jest całkiem długa. Brakuje tam jednak rowerów – nie wiadomo czemu.Uzasadnienie:
zakaz ruchu dla rowerzystów, przy jednoczesnym wyłączeniu dorożek autobusów, pojazdów z identyfikatorem i pojazdów obsługi posesji jest bezzasadny.

8. Wnosimy o zniesienie zakazu poruszania się na rowerze na pl. Teatralnym.

Uzasadnienie: Choć pl. Teatralny jest praktycznie pusty i znajduje się w strefie zamieszkania, rowerzyści formalnie nie mogą z niego korzystać – a dzieje się to prawie w samym centrum miasta. Co ciekawe, zakaz nie dotyczy zaopatrzenia w wybranych godzinach. Zakaz ruchu dla rowerzystów na placu bez ruchu samochodowego i z wydzielonymi chodnikami jest wg nas bezzasadny.

9. Wnosimy o wykonanie kontrapasu na ul. Rybackiej – od skrzyżowania z Zachodnią do przejazdu drogi rowerowej prowadzącej pod most Dmowskiego.Uzasadnienie: Rozwiązanie to znacznie ułatwi jazdę na relacji Pl. Solidarności – Długa (na zachód). Nie widzimy tu żadnych przeszkód terenowych oraz natury prawnej w realizacji kontrapasu.

10. Wnosimy o wykonanie kontrapasu na ul. Polaka (od wyjazdu z terenu Wydziału matematyki UWr do wylotu na most Grunwaldzki).Uzasadnienie: Odcinek ten z niewiadomych przyczyn jest nieprzejezdny dla rowerów, choć przy wylocie biegnie droga rowerowa prowadząca na most. Istniejący układ drogowy zmusza dziś rowerzystę do dwukrotnego przekraczania ul. Polaka na odcinku 20 metrów i robienia sporego objazdu. Co więcej, istniejący zakaz jazdy „pod prąd” jest nagminnie łamany (foto) przez kierowców. Zainstalowanie wysepki dzielącej na końcu kontrapasa, uniemożliwiłoby jednocześnie łamania prawa.

11. Wnosimy montaż pod znakami C-13/C-16 na ul. Wróblewskiego w okolicach ZOO i stadionu Ślęzy tabliczek z informacją „Nie obowiązuje w niedziele”. Wizualizacja:Uzasadnienie: Przejechanie rowerem w pogodny weekend jedną z głównych arterii Biskupina, ul. Wróblewskiego, to spory problem dla rowerzystów. Tłumy pieszych przy ZOO często zwyczajnie nie mieszczą się na chodniku, często też zupełnie nie zwracają uwagi na oznaczenia. Przejazd niejednokrotnie blokują też auta nielegalnie parkujące, choć po interwencji, część "ścieżki" przez wjeściem do ZOO została wygrodzona.

Idąc za przykładem nowatorskiego zastosowania przez Państwa znaku zakazu wjazdu na teren stadionu Ślęza, który obowiązuje tylko w niedzielę, postulujemy zastosowanie podobnego rozwiązania ułatwiającego życie rowerzystom – montażu pod znakami C-13/C-16 tabliczek z informacją „Nie obowiązuje w niedziele” - zwolnienie rowerzystów z obowiązku korzystania z kompletnie nieprzejezdnej "ścieżki" przy ZOO i stadionie Ślęzy (na początek w niedzielę, potem można pomyśleć także o sobotach i świętach).

12. Wnosimy o odnowienie oznakowania poziomego na wschodniej jezdni odcinka trasy W-Z od skrzyżowania z ul. Ruską do skrzyżowania z ul. Św. Mikołaja.Uzasadnienie: Poruszanie się na rowerze w ruchu ogólnym w tym miejscu, a w szczególności wykonywanie lewoskrętu (w ul. Św. Mikołaja) jest bardzo niebezpieczne z uwagi na niewyraźne (zatarte) oznakowanie poziome, a także brak oznakowania pionowego (znaków nad jezdnią wskazujących podział pasów ruchu). Manewr ten jest często zupełnym zaskoczeniem dla kierowców jadących za rowerzystą, choć nie zmienia on pasa ruchu jadąc przy krawędzi, a następnie lądując na samym środku jezdni.

13. Odnosząc się do Państwa odpowiedzi (pismo WIM.EOR.EM.0717-2/248/08 z dnia 21.01.2008) na nasze pismo z interwencjami, cytat: „ad.13. W kwestii propozycji przesunięcia znaku przejście dla pieszych / rowerzystów (D-6b) przy wjeździe z ul. Krakowskiej na al. Armii Krajowej od południa, pragnę poinformować, iż nie ma możliwości przestawienia znaku na pobocze drogi, gdyż zgodnie z zapisami załącznika nr 1 do "Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach" znak D6b należy ustawić w odległości do 0,5 m od krawędzi przejścia lub przejazdu od strony nadjeżdżających pojazdów”, pragniemy zauważyć, iż  przywołany zapis nie sankcjonuje miejsca posadowienia słupka, lecz instalacji znaku – można zatem z powodzeniem zastosować tu powszechną praktykę umieszczania znaków na słupkach giętych, co w przypadku przywołanego postulatu powinno załatwić sprawę.

14. Prosimy o przybliżenie pojęcia „zasady wygody”, o której jest mowa w Państwa odpowiedzi (pismo WIM.EOR.EM.0717-2/248/08 z dnia 21.01.2008) na naszą interwencję, cytat: „ad10. Aktualne rozwiązanie na skrzyżowanie ul. Poznańskiej i Legnickiej jest bardziej atrakcyjne z punktu widzenia zasady wygody (nie ma potrzeby dodatkowego zatrzymywania się i zsiadania z roweru)”. Nie możemy się zgodzić z przywołaną argumentacją – postulowana zmiana programu sterowania sygnalizacją (możliwość pokonania połowy przejazdu przez ul. Poznańską) tak, czy inaczej wymuszałaby zatrzymanie się w celu przepuszczenia aut skręcających w lewo z ul. Legnickiej w ul. Poznańską. Zatem argument o dodatkowym zatrzymywaniu się nie jest tu zasadny.

15. Wnosimy o niezwłoczną likwidację nielegalnego parkingu samochodowego na pasie zieleni rozdzielającym jezdnie przy ul. Powstańców Śląskich (słupki oraz znak B-36), na odcinku od skrzyżowania z Hallera do skrzyżowania ze Sztabową i wykonanie tamże chodnika.

Uzasadnienie: Mając na uwadze nagminne i permanentne korzystanie przez pieszych z drogi rowerowej na Powstańców Śląskich na odcinku: przystanek przy ul. Sztabowej – skrzyżowanie z al. Hallera, uważamy, że należy wykorzystać przestrzeń zajmowaną nielegalnie przez auta do poszerzenia ciągu pieszo-rowerowego zapewniającym pieszym możliwości legalnego poruszania się na tym odcinku - obecnie nie istnieje tam żaden chodnik, choć jest taka potrzeba. Nie zgadzamy się jednocześnie na zamianę drogi rowerowej na wspólny ciąg pieszo-rowerowy czy też wydzielenie chodnika linią malowaną na drodze rowerowej.

16. Wnosimy o wykonanie przejazdu rowerowego na zakończeniu ścieżki rowerowej na ul. Mokronoskiej, bądź też likwidację odcinka ścieżki do skrzyżowania z trasą przemysłową.Uzasadnienie: zakończenie ścieżki rowerowej na ul. Mokronoskiej jest absurdalne. Rowerzysta nie ma żadnej możliwości przejazdu, ani też przejścia z rowerem na drugą stronę jezdni. Jednocześnie zaprojektowany koniec ścieżki i chodnika uniemożliwia bezpieczny wjazd z jezdni na ścieżkę (kąt prosty). Dlatego też likwidacja znaku C-13 jest nader pożądana.

17. Wnosimy o usunięcie znaków C-13 na odcinku ul. Olszewskiego od ul. Chełmońskiego do ul. Pautscha.Uzasadnienie: Na rzeczonym odcinku istnieje stara, poniemiecka droga rowerowa po obu stronach jezdni. Na potrzeby rowerzystów oznakowano jedynie ciąg po południowej stronie ulicy jako jednokierunkową drogę dla rowerów. Ciąg ten nie spełnia obecnie jakichkolwiek standardów bezpieczeństwa i jakości, jest też w fatalnym stanie technicznym (liczne niebezpieczne dziury, uskoki, szerokość poniżej metra).

Co więcej, w ścieżce postawiono w 2003 roku dwa słupy, jest ona także permanentnie wykorzystywana jako parking dla aut (stacjonowanie w pobliżu Straży Miejskiej nie zmienia tego stanu, wręcz obserwowano zatrzymywanie się pojazdów SM na ścieżce w celu zrobienia zakupów w sklepie na rogu ul. Siemieradzkiego). Stan i korzystanie ze ścieżki zagraża zdrowiu i życiu rowerzystów, a także niszczy sprzęt rowerowy. Absurdu sytuacji dopełnia fakt, że poniemiecki ciąg po stronie północnej ul. Olszewskiego, który jest szerszy i w lepszym stanie technicznym niż po stronie południowej, służy jako pobocze usiane licznymi znakami drogowymi - zorganizowano tam także parking dla aut (przy przystanku przy ul. Spółdzielczej), postawiono peron przystankowy (przy ul. Piramowicza), czy też wykorzystano na zatokę autobusową (przy ul. Spółdzielczej). W takiej sytuacji należy zezwolić rowerzystom na poruszanie się jezdnią, zamiast zmuszać ich do korzystania z wątpliwej jakości, a wręcz niebezpiecznego udogodnienia jakim jest ścieżka rowerowa.

18. Wnosimy o niwelację krawężnika na skrzyżowaniu ulic Maślicka-Królewiecka. Ponadto wnosimy o wykonanie w tym miejscu przejazdu rowerowego.Uzasadnienie: wysoki krawężnik na zakończeniu drogi rowerowej jest niezgodny z Rozporządzeniem Ministra Transportu z 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. Przejazd jest natomiast pożądany z uwagi na duży ruch rowerowy i samochodowy w tym miejscu.

19. Wnosimy o wykonanie progu spowalniającego przed wyjazdem z posesji przy Ul. Klecińskiej (salon Mercedes-Bentz „Wróbel” przy estakadzie Gądowskiej) - wyniesieniu do poziomu chodnika przejazdu i chodnika, wymalowaniu przejazdu kolorem czerwonym, oraz zainstalowanie tabliczki A-24 „Uwaga: rowerzysta” przed wyjazdem z posesji.

Uzasadnienie: miejsce to jest wskazywane przez rowerzystów jako jeden z punktów wielokrotnych kolizji rowerów z autami wyjeżdżającymi z posesji – jest to miejsce niebezpieczne – kierowcy zupełnie nie zwracają uwagi na przebiegającą drogę rowerową, nie mają w zwyczaju spoglądania również w prawo przy wyjeździe, nie mają także żadnej widoczności z uwagi na wysoki płot i błędne usytuowanie ścieżki rowerowej przy krawędzi płotu, zamiast przy jezdni. Potraktowanie tej sprawy uważamy za priorytetowe.

20. Wnosimy o wykonanie progu spowalniającego przed dwoma wyjazdami z posesji przy Ul. Krzywoustego (nowe osiedla zaczynające się na wysokości wylotu ul .Czajkowskiego) - wyniesieniu do poziomu chodnika przejazdu i chodnika, wymalowaniu przejazdu kolorem czerwonym, instalacja lustra dla rowerzystów jadących w kierunku centrum, a także zainstalowanie tabliczki A-24 „Uwaga: rowerzysta” przed wyjazdami z posesji.Uzasadnienie: miejsca te są wskazywane przez rowerzystów jako punkty wielokrotnych kolizji rowerów z autami wyjeżdżającymi z posesji – są to miejsca niebezpieczne – kierowcy zupełnie nie zwracają uwagi na przebiegającą drogę rowerową, nie mają w zwyczaju spoglądania również w prawo przy wyjeździe, nie mają także żadnej widoczności z uwagi na wysoki płot, kontenery (budki) i  błędne usytuowanie ścieżki rowerowej przy krawędzi płotu, zamiast przy jezdni. Potraktowanie tej sprawy uważamy za priorytetowe.

21. Wnosimy o fizyczne uniemożliwienie nielegalnego parkowania samochodów na chodniku na ul. Petuniowej.Uzasadnienie: pomimo zakazu postoju i parkowania nagminnie obserwuje się nielegalne parkowanie na chodniku. Najlepiej umieścić tutaj słupki.

22. Wnosimy o wykonanie łącznika na końcu ul. Wełnianej pozwalającego na wygodne włączenie się na ścieżkę rowerową biegnącą przy ul. Głównej.Uzasadnienie: Obecny wjazd z ul. Wełnianej (strefa 30km/h) na ścieżkę przy ul. Głównej jest źle zaprojektowane - wymaga skrętu o 90 stopni w miejscu. Wygodniejsze jest wykorzystanie dojazdu do posesji przy ul. Wełnianej (wykorzystywanego też jako parking) – konieczne jest jedynie niwelacja krawężnika, wybrukowanie półtora metra kwadratowego i ustawienie słupków uniemożliwiających autom zatarasowanie wjazdu.

23. Wnosimy o uzupełnienie przejazdu dla rowerów na ul. Czekoladowej/ Połabian.Uzasadnienie: pomimo wykonania na ul. Czekoladowej ścieżki rowerowej przed ponad dwoma laty do dziś nie wymalowano przejazdu P-11 przez skrzyżowanie. Praktyki odbioru nierzetelnie wykonanych inwestycji uważamy za niedopuszczalne.

24. Wnosimy o wykonanie ramp (prowadnic) na rowery w przejściu podziemnym pod torowiskiem tramwajowym na skrzyżowaniu ulic Paderewskiego i Różyckiego.Uzasadnienie: obecnie korzystanie z przejścia podziemnego jest bardzo niewygodne, zarówno dla pieszych, jak i rowerzystów. Wobec tego korzystają oni z „dzikiego” przejścia przez tory. Naszym zdaniem należałoby zupełnie zlikwidować to przejście podziemne, a do tego czasu zainstalować na schodach szyny ułatwiające wprowadzanie rowerów i wózków po schodach.

25. Wnosimy o wykonanie remontu nawierzchni drogi rowerowej na ul. Hubskiej.Uzasadnienie: Ścieżka przy ul. Hubskiej jest w bardzo złym stanie technicznym – w kostce porobiły się zapadliska, wyrwy i uskoki. Postulujemy jak najszybszy remont ścieżki wraz z przeprowadzenie konsultacji społecznych co do kształtu możliwych zmian w projekcie.Ciąg dalszy spisu postulatów (26-50) >>> Interwencje - vol.4.2


ilosc komentarzy:
DODAJ SWÓJ KOMENTARZ - dnia 2023 - 10 - 04
     
   
lista pozostałych artykułów w dziale aktualności
 
home
o nas
działania i opinie
miasto
rekreacja
biblioteka
warto wiedzieć
aktualności
prasa