link_mdr


http://rowery.eko.org.pl/cialis-bez-recepty-hrvatskoj.html
http://rowery.eko.org.pl/viagra-bez-recepty-hrvatskoj.html

aktualności
2008 :
 1. 1 - 12 |
 2. 13 - 24 |
 3. 25 - 36 |
 4. 37 - 48 |
 5. 49 - 60 |
 6. 61 - 72 |
 7. 73 - 84 |
 8. 85 - 96 |
 9. 97 - 103 |
  min min min min min min min min min min min min
20 czerwca 2008

Odbyło się kolejne spotaknie zespołu d/s rozwoju ruchu rowerowego

18 czerwca b.r. w Urzędzie Miejskim odbyło się kolejne spotkanie w ramach zespołu d/s rozwoju ruchu rowerowego:


Obsługa komunikacyjna stadionu

Na temat kolejnego spotkania zespołu zaproponowaliśmy przedyskutowanie koncepcji obsługi komunikacyjnej stadionu. W odpowiedzi usłyszeliśmy, że koncepcja ta nie jest jeszcze gotowa, więc tematu tego nie będzie na spotkaniu. Szkoda, bo do tego winny się sprowadzać konsultacje społeczne - czyli spotkania zespolu - dyskutowaniu różnych scenariuszy przed podjęciem ostatecznej decyzji.

Mamy uzasadnione obawy, że kiedy powstanie ostateczna wizja urzędu, będzie już pewnie za późno na proponowane przez nas zmiany - uslyszymy zaś to, co zawsze słyszeliśmy w takich wypadkach dotychczas - "wiecie, rozumiecie, już jest za późno na zmiany, ale obiecujemy, że nastepnym razem...". Dlatego też nie czekając na wypracowanie oficjalnego stanowiska przez urząd przedstawiliśmy już teraz nasze propozycje. Ustaliliśmy także, iż w momencie, gdy koncepcja zostanie przygotowana (zajmuje się ponoć tym Biuro d/s Euro 2012, które nie uczestniczy w pracach zespołu), zostaniemy zaproszeni na konsultacje.

"Stadion i jego obsługa komunikacyjna" - proponowane przez nas połączenia rowerowe, z których za najważniejsze uważamy trasy główne (wschód - zachód), oznaczone w Koncepcji jako W2 i W3):Na czerwono trasy główne (W2 i W3), na czarno trasy zbiorcze i rekreacyjne. Na zielono zaznaczono węzły komunikacyjne. Tunel ma znajdować się pod ul. Lotniczą.


MPZP i interwencje

Żeby nie rozejść się do domów po odmowie zajęcia się stadionem, alternatywnie zajęliśmy się analizowaniem i przedstawianiem uwag do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (MPZP), które akurat są, lub będą opracowywane (wschodnie rejony rzek Odry i Oławy, Oś Karłowicka, skrzyżownaie Jedności Narodowej i Drobnera, Drobnera + Wyspa Słodowa i Bielarska). Pod linkami uchwały Rady MIejskiej wraz z wyrysem z mapy ewidencji gruntów:
http://wrosystem.um.wroc.pl/beta_4/webdisk/71941%5C0117ru05.pdf
http://uchwaly.um.wroc.pl/uchwala.aspx?numer=XXI/693/08
http://wrosystem.um.wroc.pl/beta_4/webdisk/89377%5C0514ru05.pdf
http://wrosystem.um.wroc.pl/beta_4/webdisk/85414%5C0335ru05.pdf

W temacie ostatnio wysłanych interwencji usłyszeliśmy, iż:
 • ad.3 - analizowana jest możliwość przekraczania skrzyżowania razem z tramwajami
 • ad.4 - wjazd na ciąg pieszo-rowerowy zostanie wysłupkowany;
 • ad.18 - chodnik i zieleniec na którym obecnie parkują auta zostanie wysłupkowany;
 • ad.22 - policja nie zgodziła się na wyłączenie rowerzystów z zakazu wjazdu pod pl. JPII od strony Cuprum, co w naszym mniemaniu jest co najmniej dziwne, gdyż pod plac prowadzi ciąg rowerowy z dwóch innych stron placu - tak więc wjechać od strony Cuprum nie można, ale wyjechać już tak. Paranoja.
 • ad. 6, 7 i 8 z jeszcz wcześniejszych interwencji - rowerzyści zostaną dopuszczeni do ruchu

Rowery a Euro2012 - pismo w sprawie

To nie wszystko w temacie Euro2012 i ruchu rowerowego: na spotkaniu przedłożyliśmy również pismo z propozycjami dla promocji zrównoważonej komunikacji rowerowej z okazji mistrzostw Euro2012 - zobacz poniżej:


Wrocław, 16.06.2008

Urząd Miejski Wrocławia
Departament Infrastruktury i Gospodarki
Ul. G. Zapolskiej 2/4
50-032 Wrocław

Dotyczy: promocji zrównoważonej komunikacji rowerowej z okazji mistrzostw Euro2012

Szanowni Państwo,

Kierując się szeroko pojętym interesem mieszkańców miasta oraz zdobytą podczas niedawnej wizyty studyjnej (1) wiedzą w temacie doświadczeń płynących z organizacji mistrzostw świata w piłce nożnej w 2006 roku w Berlinie (2), proponujemy pilne zaplanowanie i wdrożenie odpowiednich kroków mających na celu wykorzystanie mistrzostw Europy w piłce nożnej w 2012 roku we Wrocławiu do promocji ruchu rowerowego (komunikacji zrównoważonej) oraz trwałej zmiany zachowań transportowych mieszkańców.

Działania te winny być jednocześnie jednym z elementów szeroko zakrojonego projektu celującego w nakłonienie do rezygnacji z poruszania się autem na czas Euro2012 (co powinno przynieść skutki również długofalowe) i zarazem promocji zrównoważonej komunikacji.

Wnioskujemy zatem o stworzenie całościowej koncepcji dla rozwoju i funkcjonowania ruchu rowerowego podczas mistrzostw Euro2012 obejmującą takie działania jak:

1. Kampania promocyjno-edukacyjna
2. Stworzenie sieci darmowych, strzeżonych parkingów rowerowych
3. Działania budowlano-remontowe
4. Monitoring działań i ewaluacji rezultatów

Koncepcja ta mogłoby jednocześnie być podwaliną do ustanowienia przez miasto mierzalnego celu rozwoju transportu rowerowego na najbliższe 4 lata, np. 8% udziału rowerów w ruchu w 2012 r., 12 % podczas samej imprezy. Cele te są jak najbardziej realne do osiągnięcia – dzięki kampanii „Berlin się przesiada” (2) poziom ruchu rowerowego w śródmieściu wzrósł o 25%, natomiast obecnie jeździ 13% więcej rowerzystów, niż przed mistrzostwami. Zatem w efekcie doprowadzono do trwałej, dobroczynnej, zmiany zachowań transportowych berlińczyków.


Ad.1 Przeprowadzenie kompleksowej kampanii promocyjno-edukacyjnej

Za podstawę sukcesu działań należy uznać kompleksową kampanię promocyjną, obejmującą szerokie spektrum działań marketingowych i edukacyjnych. Jednymi z elementów tej kampanii winny być:

 • wielojęzyczna strona internetowa
 • mapy rowerowe dla kibiców oraz „gadżety”
 • happeningi i eventy medialne z udziałem wysokich urzędników państwowych i samorządowych

Ad. 2 Stworzenie sieci strzeżonych parkingów rowerowych:
 • mobilnych (łatwy montaż i demontaż) – do wykorzystania przy innych imprezach
 • odpowiadających standardom (umożliwiających jednoczesne przypięcie przedniego koła i ramy oraz oparcie roweru)
 • darmowych (bez ograniczeń)
 • oferujących dodatkowe usługi – serwis, lockery (szafki na rowery), etc.
 • system obsługi parkingów umożliwiający prowadzenie dodatkowych badań zachowań rowerzystów
Planowane miejsca FanZone (propozycja miasta):
 1. Hala Orbita
 2. Hala Stulecia
 3. Stadion Olimpijski
 4. Rynek
 5. Stadion Ślężna/Sudecka
 6. Stadion Oporowska
Proponowane miejsca darmowych, strzeżonych parkingów rowerowych:
 • W miejscach FanZone
 • Przy stadionie
 • Przy dworcu głównym PKP

Ad. 3 Działania budowlano-remontowe

1. Działaniem niezbędnym jest modernizacja i rozbudowa głównych korytarzy transportu rowerowego w mieście obsługujących najważniejsze relacje w trakcie Euro2012: stadion, węzły komunikacyjne oraz FanZones.

Poniżej przedstawiamy przykładowy, proponowany zakres prac dla jednej z najważniejszych relacji w trakcie imprezy (a także poza nią), tj, na połączeniu Rynek – stadion:

Ul. Ruska
Umożliwienie jazdy na wprost przez skrzyżowanie z trasą W-Z do Rynku, udrożnienie dla rowerów w obu kierunkach ul. Ruskiej od trasy W-Z do pl. Solnego.

Ul. Św. Mikołaja (od pl. JPII do Rzeźniczej)
Udrożnienie dla rowerów w obu kierunkach na odcinku od ul. Nowy Świat do Rzeźniczej.

pl. JPII + ul. Wszystkich Św. + ul. Cieszyńskiego + ul. Nowy Świat
Stworzenie alternatywnego połączenia rowerowego pl. JPII – Rynek dla obu kierunków ruchu

Ul. Św. Antoinego + ul. Szajnochy + ul. Gepperta
Stworzenie alternatywnego połączenia rowerowego pl. JPII – Rynek dla obu kierunków ruchu

Pl. JPII
Poprawa warunków poruszania się rowerem na relacji wschód-zachód – przebudowa istniejącej infrastruktury.

Ul. Legnicka - strona północna
 • Od pl. JPII do ul. Środkowej – stworzenie infrastruktury + likwidacja wąskiego gardła przy Środkowej (zawężenie jezdni do 2 pasów)
 • Od ul. Środkowej do ul. Poznańskiej – stworzenie infrastruktury
 • Od ul. Poznańskiej do ul. Głogowskiej – przebudowa infrastruktury
 • Od ul. Głogowskiej do ul. Zachodniej – przebudowa infrastruktury + likwidacja wąskiego gardła przy Zachodniej
 • Od ul. Zachodniej do ul. Przedmiejskiej – przebudowa infrastruktury
 • Od ul. Przedmiejskiej do ul. Niedźwiedziej – przebudowa infrastruktury + likwidacja wąskiego gardła pod wiaduktem
 • Od ul. Niedźwiedziej do ul. Wejherowskiej – remont istniejącej infrastruktury
 • Od ul. ul. Wejherowskiej do Milenijnej – przebudowa infrastruktury + likwidacja wąskiego gardła przy byłej zajezdni (wejście na teren byłej zajezdni)
Ul. Legnicka – strona południowa
 • Od pl. JPII do pl. Strzegomskiego – remont istniejącej infrastruktury
 • Od pl. Strzegomskiego do ul. Stacyjnej - stworzenie infrastruktury + likwidacja wąskiego gardła przy budynkach na rogu ul. Bolesławieckiej
 • Od ul. Stacyjnej do wjazdu do centrum handlowego – przebudowa infrastruktury
 • Od centrum handlowego do ul. Kwiskiej – stworzenie infrastruktury
 • Od ul. Kwiskiej do ul. Na ostatnim Groszu – remont istniejącej infrastruktury
Pl. Strzegomski
Poprawa warunków poruszania się rowerem na relacji wschód-zachód – przebudowa istniejącej infrastruktury.

Ul. Lotnicza - strona północna
 • Od Milenijnej do Parku Zachodniego – przebudowa infrastruktury
 • Od Parku Zachodniego do Hutniczej – stworzenie infrastruktury

Węzeł przy stadionie (Drzymały – Lotnicza – Kosmonautów – Szczecińska)
Zaprojektowanie dogodnych (bezpośrednich) połączeń ze wszystkich kierunków na teren stadionu. Zachowanie priorytetu dla relacji wschód-zachód na węźle.

2. Oznakowanie

Opracowanie i wdrożenie specjalnego oznakowania dla rowerzystów kierującego do punktów imprez (FanZones), parkingów strzeżonych oraz do głównych węzłów komunikacyjnych (dworce, parkingi P+R, B+R, etc.).

3. Sygnalizacja

Przeprowadzenie zmian w istniejących programach sterowania sygnalizacją świetlną – nadanie większego priorytetu oraz stworzenie „zielonej fali” dla rowerzystów na wybranych (głównych) relacjach.


Ad.4 Prowadzenie monitoringu i ewaluacji działań

Przeprowadzenie badań przed, w trakcie i po imprezie w celu dokonania oceny i skuteczności prowadzonych działań pro-rowerowych, a także na potrzeby zebrania dodatkowych informacji o rowerzystach (cele podróży, pogodowe warunki brzegowe, wiek, etc.), niezbędnych do funkcjonowania rzetelnej (popartej badaniami) polityki rowerowej miasta. W celu ułatwienia zbierania danych można wykorzystać odpowiedni system darmowych parkingów rowerowych, czy wypożyczalni rowerów.

* * *

Spis powyższych działań ma charakter poglądowy - sygnalizuje jedynie kierunki, w którym winna iść polityka rowerowa miasta, w odniesieniu do planowanych inwestycji związanych z organizacją Euro2012. Dlatego też, szczegółowe opracowania tematu winny być jak najprędzej przedmiotem dalszych prac i analiz.


Z wyrazami szacunku
w imieniu Porozumienia
Radosław Lesisz


Do wiadomości:
1. Wiceprezydent - Jarosław Obremski, 50-141 Wrocław, pl. Nowy Targ 1/8
2. Wiceprezydent - Maciej Bluj, 50-107 Wrocław, ul. Sukiennice 9
3. Wiceprezydent - Adam Grehl, 50-141 Wrocław, pl. Nowy Targ 1/8
4. Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz, Sukiennice 9, 50-107, Wrocław


* * *

(1) W dniach 7-9 kwietnia 2008 r. władze Berlina gościły u siebie przedstawicieli Urzędu Miasta Wrocławia oraz organizacji pozarządowych w ramach wyjazdu studyjnego zorganizowanego przez Wrocławską Inicjatywę Rowerową i Mobilocal21, przy wsparciu Fundacji Współpracy Polsko - Niemieckiej oraz wrocławskiego magistratu. Głównym celem wizyty było podpatrzenie berlińskich doświadczeń w organizacji transportu podczas wielkich imprez masowych – głównie Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej w 2006 roku oraz, w dalszej perspektywie, wykorzystanie ich we Wrocławiu przy organizacji Euro 2012.

(2) więcej w bibliotece Portalu Rowerowy Wrocław www.rowery.eko.wroc.pl:
http://rowery.eko.org.pl/main/?ekran=1&menu=5&podkat='1''#mat_pokon


ilosc komentarzy:
DODAJ SWÓJ KOMENTARZ - dnia 2021 - 01 - 24
     
   
lista pozostałych artykułów w dziale aktualności
 
home
o nas
działania i opinie
miasto
rekreacja
biblioteka
warto wiedzieć
aktualności
prasa