link_mdr


http://rowery.eko.org.pl/cialis-bez-recepty-hrvatskoj.html
http://rowery.eko.org.pl/viagra-bez-recepty-hrvatskoj.html

aktualności
2008 :
  1. 1 - 12 |
  2. 13 - 24 |
  3. 25 - 36 |
  4. 37 - 48 |
  5. 49 - 60 |
  6. 61 - 72 |
  7. 73 - 84 |
  8. 85 - 96 |
  9. 97 - 103 |
  min min min min min min min min min min min min
23 lipca 2008

Policja poucza, a kierowcy dalej bezkarni

Na fali pozytywnej, wspólnej akcji białostockiej policji i rowerzystów przeciwko nielegalnie parkującym kierowcom (pisaliśmy o tym trzy miesiące temu) postanowiłem przeszczepić na grunt wrocławski te doświadczenia.

W tym celu skierowałem do naszej komendy pismo z wnioskiem o ukaranie przyłapanej na gorącym uczynku kierowczyni parkującej na nowo oddanej do użytku drodze rowerowej przy ul. Borowskiej oraz propozycję zainicjowania wspólnej akcji przeciwdziałania nielegalnemu parkowaniu (nie tylko na drogach dla rowerów).

Po kilku dniach zadzwonił do mnie pan z komendy (być może był to rzecznik) wyrażający pełne poparcie dla inicjatywy i chęć podjęcia wspólnej akcji na wzór Białegostoku. Potem zapadła cisza. Po dwóch miesiącach oczekiwania nadeszła odpowiedź:
Jak widać po lekturze, podejście policji białostockiej różni się nieco od podejścia policji wrocławskiej. Cóż, dziwi to nieco, szczególnie w kontekście niedawnych doniesień prasowych o kiepskich notowaniach dolnośląskiej policji. Ale widać policja ma ważniejsze rzeczy na głowie.

A więc, jak na razie zostaje po staremu - rowerzyści dalej mogą silić się na akcje obywatelskie i zwracanie uwagi organom na patologiczne łamanie prawa, a kierowcy dalej mogą czuć się bezkarnie (upomnienie to raczej kiepski środek wychowawczy w tym wypadku). Smutne to.

Radek LesiszWrocław, 20-04-2008


Komendant nadkom. Marek Szmigiel
Komenda Miejskiej Policji we Wrocławiu
50-036 Wrocław
ul. Druckiego-Lubeckiego 1


Dotyczy: propozycji wspólnego przeciwdziałania nielegalnemu parkowaniu aut


Szanowny Panie Komendancie,

Jako stowarzyszenie działające na rzecz praw i interesów niezmotoryzowanych, pragniemy zainteresować Państwa problemem nielegalnego parkowania samochodów w naszym mieście – na drogach dla rowerów, a także na chodnikach – i zaproponować Państwu wspólną akcję w celu przeciwdziałania temu zjawisku.

Zainspirowani akcją z Białegostoku polegającą na karaniu kierowców parkujących niezgodnie z przepisami na podstawie materiałów zdjęciowych wykonanych przez rowerzystów, chcielibyśmy spotkać się z Państwem i omówić możliwość przeprowadzenia podobnej akcji we Wrocławiu.

Mamy nadzieję, że uda nam się przedsięwziąć wspólne kroki w celu egzekwowania prawa względem nielegalnie parkujących kierowców, którzy stanowią nie tylko utrapienie dla niezmotoryzowanych, ale także często powodują zagrożenia w ruchu drogowym.

Jak pokazuje przykład z Białegostoku, wspólna akcja to także dobry pomysł na zainteresowanie problemem mediów, które mogą przyczynić się do oczekiwanego efektu edukacyjnego oraz budowania pozytywnego wizerunku Policji i rowerzystów. Oto fragment artykułu Kuriera Porannego z dnia 17 kwietnia b.r.: „[…] do akcji włączyła się białostocka policja. - Tylko w ostatnim czasie skierowaliśmy 52 wnioski do sądu w tej sprawie - mówi Tomasz Krupa z Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku. - Dowodami są zdjęcia, które dostajemy od rowerzystów”, za: http://www.poranny.pl

W wypadku chęci spotkania, prosimy o kontakt telefoniczny. W załączeniu przesyłamy Państwu zgłoszenie dotyczące problemu nielegalnego parkowania.


Z poważaniem
Radosław Lesisz
Wrocławska Inicjatywa RowerowaZGŁOSZENIE

Komenda Miejskiej Policji we Wrocławiu
50-036 Wrocław
ul. Druckiego-Lubeckiego 1


Dotyczy: nielegalnego parkowania samochodu na drodze dla rowerów


Szanowni Państwo,

Dnia 13 kwietnia b.r. byłem świadkiem popełnienia wykroczenia przez kierowcę auta o numerach DW807CA, polegającym na parkowaniu na drodze dla rowerów na ul. Borowskiej. Gdy zwróciłem uwagę pani kierowcy, że parkuje niezgodnie z przepisami, spotkałem się z arogancką reakcją.

Dlatego wnoszę o skierowanie przeciwko kierowcy w/w auta sprawy do kolegium na podstawie załączonych dowodów (zdjęć) oraz mojego zeznania. Liczę, iż skierowanie przez Państwa sprawy do kolegium wywoła spodziewany efekt edukacyjny, na co liczyłem po ustnym upomnieniu.

Proszę również o poinformowanie mnie o losach sprawy.

Z poważaniem
Radosław Lesisz
Wrocławska Inicjatywa Rowerowa


W załączeniu:

1/ Zdjęcie samochodu zagradzającego przejazd rowerzystom z dnia 13-04-2008


2/ Zdjęcie samochodu od przodu z dnia 13-04-2008


3/ Zdjęcie samochodu od tyłu z dnia 13-04-2008
 ODPOWIEDŹ
Wrocław dn 20.06.2008

Pan/Pani
Radosław Lesisz


Komisariat Policji Wrocław – Krzyki, działając na podstawie art. 54 § 2 kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia zawiadamia, że przeprowadzone czynności wyjaśniające nie dostarczyły podstaw do skierowania wniosku o ukaranie do Sądu Rejonowego dla Wrocławia – Krzyki V Wydział Grodzki w sprawie: zatrzymania pojazdu m-ki ford o nr rej DW807CA na drodze dla rowerów przy ul. Borowskiej we Wrocławiu 13.04.2008r. tj o czyn z art. 97KW z powodu: zastosowania na podstawie art. 41 kodeksu wykroczeń środka oddziaływania wychowawczego w postaci pouczenia z jednoczesnym zagrożeniem ukarania go w razie ponownego popełnienia wykroczenia.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z treścią art. 55a kpow w związku z art. 108kpow przysługuje Panu(i) w terminie 7 dni od doręczenia niniejszego zawiadomienia zażalenie do Komendanta Miejskiego Policji we Wrocławiu na niewniesienie wniosku o ukaranie. Zażalenie należy wnieść na piśmie za moim pośrednictwem.

Z poważaniem
Komendant Komisariatu Wrocław – Krzyki
Ryszard Kubiak


ilosc komentarzy:
DODAJ SWÓJ KOMENTARZ - dnia 2021 - 01 - 24
     
   
lista pozostałych artykułów w dziale aktualności
 
home
o nas
działania i opinie
miasto
rekreacja
biblioteka
warto wiedzieć
aktualności
prasa