link_mdr


http://rowery.eko.org.pl/cialis-bez-recepty-hrvatskoj.html
http://rowery.eko.org.pl/viagra-bez-recepty-hrvatskoj.html

aktualności
2008 :
 1. 1 - 12 |
 2. 13 - 24 |
 3. 25 - 36 |
 4. 37 - 48 |
 5. 49 - 60 |
 6. 61 - 72 |
 7. 73 - 84 |
 8. 85 - 96 |
 9. 97 - 103 |
  min min min min min min min
08 lutego 2008

List otwarty do Prezydenta w sprawie ul. Jana Ewangelisty PurkyniegoWIELKIE NIE dla fatalnego planu przebudowy ulicy Purkiniego!
WIELKIE NIE dla degradacji przestrzeni miejskiej!Opracowany właśnie przez Urząd Miasta plan przebudowy ul. Jana Ewangelisty Purykiniego jest kolejnym przykładem inwestycji drogowej w ścisłym centrum pogarszającej warunki ruchu pieszego i rowerowego w mieście - pogwałceniem zasad zrównoważonej polityki transportowej, a także obietnicy złożonej publicznie we wrześniu przez Prezydenta Wrocławia środowisku wrocławskich rowerzystów, że ich uwagi będą uwzględniane podczas przebudów i remontów ulic.

Projekt przebudowy Purkiniego jest w swej istocie wybitnie pro-samochodowy. Szerokie pasy ruchu i gładka nawierzchnia zachęcać będą kierowców do niedopuszczalnej w centrum miasta, ze względu na bezpieczeństwo i hałas, szybkiej jazdy. A przecież w tak reprezentacyjnym miejscu, jak to ma miejsce w całym cywilizowanym świecie, polityka winna iść w kierunku spowolnienia ruchu i powiększania otwartej przestrzeni dla pieszych.

Niestety, nawet korzyść dla posiadaczy czterech kółek będzie tylko pozorna. Wiadomo doskonale z niezliczonych przykładów, że pro-samochodowa polityka w centrum miasta jest utopią. Dodatkowe miejsca parkingowe w centrum generują szybko dodatkowy ruch, co niweczy wszelkie kroki zmierzające do promocji komunikacji zbiorowej czy rowerowej. Będzie to zgubne dla i tak zakorkowanego miasta. Nie można poszerzać ulic i mnożyć w nieskończoność miejsc parkingowych dla samochodów, których cały czas będzie przybywać. Kroczenie w tym anachronicznym kierunku polityki transportowej poskutkuje tylko dalszym ograniczeniem mobilności wrocławian i pogorszeniem warunków naszego życia.

Dlatego też, zaniepokojeni złym obrotem sprawy działacze pięciu organizacji społecznych: Dolnośląskiej Fundacji Ekorozwoju, Stowarzyszenia „Młody Wrocław”, Towarzystwa Upiększania Miasta Wrocławia, Stowarzyszenia Ekologicznego Eko-Unia i Wrocławskiej Inicjatywy Rowerowej wystosowali w tej sprawie list otwarty do Prezydenta Miasta Wrocławia. Nawołują w nim władze miejskie, nie tylko do rewizji powstającego planu, ale tez do realizacji obwiązujących w mieście dokumentów strategicznych (uwzględniających przecież ważną rolę innych, poza samochodem, środków transportu) oraz do dotrzymywania składanych publicznie obietnic.

Aktualny projekt na reprezentacyjnym ciągu ul. Jana Ewangelisty Purykiniego to:
 • kolejne miejsca parkingowe dla aut w samym środku miasta - zamiast zniechęcania kierowców do przyjazdu do centrum, tworzy się kolejne generatory ruchu. Jest to rozwiązanie niezgodne z Polityką Transportową – promującą w centrum zrównoważony transport oraz uwalniającą przestrzeń publiczną od aut;
 • kolejne miejsca parkingowe dla aut w sąsiedztwie wielkopowierzchniowych parkingów dla zmotoryzowanych: 1) na pl. Nowy Targ, 2) na ul. Bernardyńskiej, 3) na pl. Dominikańskim, 4) na pl. Społecznym – zamiast uwalniać ulice od stojących w bezruchu puszek, buduje się miejsca parkingowe, gdzie się tylko da;
 • kolejne miejsca parkingowe dla aut - zamiast niezbędnych tutaj pasów dla rowerów w jezdni, która stanowi główny wlot rowerowy co centrum ze wschodu;
 • skurczenie się przestrzeni dla niezmotoryzowanych kosztem miejsc parkingowych – zamiast tworzenia w tym miejscu reprezentacyjnego traktu łączącego liczne ośrodki kultury oraz tereny zielone w centrum;
 • fatalnie zaprojektowana ścieżka rowerowa wijąca się na przemian z wąskim chodnikiem i zmuszająca rowerzystów do „skakania” na krótkim odcinku z jednej strony ulicy na drugą;
 • wąskie i niebezpiecznie przeplatające się ze ścieżką rowerową chodniki – zamiast koniecznych szerokich trotuarów dla licznie spacerujących wrocławian i turystów;
 • ponadnormatywnej szerokości pasy ruchu dla aut - 3,5m zamiast 3m, co jest niezgodne z Rozporządzeniem Ministra w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie;
O projekcie pisaliśmy już w zeszłym roku - zobacz tutaj
 


Wrocław, 8 luty 2008r.


List otwarty do Prezydenta Wrocławia


Dotyczy: planów przebudowy ul. Purkyniego


Szanowny Panie Prezydencie,

Niniejszym listem otwartym pragniemy wyrazić nasze głębokie zaniepokojenie kształtem projektu przebudowy ul. Jana Ewangelisty Purkyniego we Wrocławiu. Zabierając głos w tej sprawie, pragniemy wyrazić nasz obywatelski sprzeciw wobec kierunku, w jakim zmierza ta inwestycja, a także zwrócić uwagę na błędy, które prowadzą do degradacji cennej przestrzeni publicznej w naszym mieście.

Nasze zaniepokojenie budzą następujące fakty:

1) Staromiejska ulica Jana Ewangelisty Purkyniego, znajdująca się w bezpośrednim sąsiedztwie dużych parkingów samochodowych (trzypoziomowego, pod placem Nowy Targ, zdolnego pomieścić 800 aut, przy ul. Bernardyńskiej, na placu Dominikańskim i na placu Społecznym), w większości ma być kolejnym parkingiem dla zmotoryzowanych.

Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków rozwoju przestrzennego Wrocławia w rejonie ulicy Purkyniego mają powstawać „prestiżowe ośrodki kultury”, których tłem będą „miejsca o wysokiej jakości rozwiązań kompozycyjnych”. Po przebudowie, na zawężonej dawnej ulicy Szerokiej (Breite Strasse), kosztem przestrzeni dla pieszych i rowerzystów zostaną stworzone miejsca postojowe dla samochodów.

Projekt w obecnym kształcie de facto spycha ruch pieszy (i rowerowy) na margines, dając priorytet zmotoryzowanym środkom transportu – zarówno tym w ruchu, jak i tym stojącym bezczynnie w miejscu. Piesi mają tu do dyspozycji zawężony miejscami do 1,5 metra chodnik, zupełnie niepotrzebnie przeplatający się ze ścieżką rowerową, pomimo że w tym miejscu poruszają się duże grupy turystów, a Park Słowackiego i pobliskie nabrzeże jest miejscem, gdzie wielu wrocławian szuka ukojenia od uciążliwego zgiełku arterii miejskich.

Uważamy, iż w takim reprezentacyjnym miejscu pieszy powinien mieć absolutne pierwszeństwo i nieskrępowaną przestrzeń do spacerów pomiędzy licznymi instytucjami kultury oraz odpoczywania na łonie natury, natomiast wdrażanie nowych rozwiązań generujących dalszy ruch zmotoryzowany do samego serca miasta, jest sprzeczne z interesem społecznym oraz obowiązującą w mieście Polityką Transportową.

2) Kolejnym faktem, który świadczy o rażącej rozbieżności pomiędzy deklaracjami władz, a sposobem realizacji konkretnych inwestycji, jest tutaj podejście do kwestii komunikacji rowerowej.

Pomimo, iż ulica Purkyniego pełni rolę głównej trasy rowerowej, łączącej duży węzeł komunikacyjny na placu Społecznym (gdzie spotykają się aż trzy trasy główne) bezpośrednio z centrum miasta, w projekcie przewidziano absolutnie niefunkcjonalną i niebezpieczną ścieżkę dla rowerów, która przeplata się z chodnikiem przy Panoramie Racławickiej, właśnie tam, gdzie najliczniej spacerują turyści, a także „przeskakuje” z jednej strony jezdni na drugą.

Z punktu widzenia ruchu rowerowego, główną funkcją ulicy Purkyniego jest komunikacja (nie rekreacja, pomimo ładnych okolic). W opinii przedstawionej projektantowi rowerzyści bezsprzecznie udowodnili, iż planowana ścieżka jest pod każdym względem gorszym i bardziej niebezpiecznym rozwiązaniem, niż zaproponowane przez nich pasy rowerowe w jezdni (opinia w załączeniu). Co więcej, stan obecny (dostatecznie szeroka jezdnia i brak konieczności korzystania ze ścieżki) jest znacznie korzystniejszy dla rowerzystów, niż ten, jaki zaistnieje po wdrożeniu projektu. Niestety, głos rowerzystów został po raz kolejny, pomimo solennych zapewnień Pana Prezydenta, zignorowany.

3) Zgodnie ze planami miejskimi ulica Purkyniego ma mieć charakter ulicy lokalnej. Zastanawia nas i bardzo niepokoi przeto fakt, że zaprojektowano tutaj pasy w jezdni o szerokości 3,5 metra, co jest sprzeczne z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999 roku nr 43, pozycja 430), które to rozporządzenie przewiduje na drogach lokalnych pas ruchu o maksymalnej szerokości 3 metry.

W świetle powyższych faktów naturalnie nasuwają się nam pytania zarówno o sens przebudowy ul. Purkyniego, jak i kierunek polityki transportowej miasta:
 • Czyż nie można zlikwidować zbędnych i szpecących miejsc parkingowych, a uzyskane miejsce przeznaczyć na poszerzenie chodników, stworzenie „miejsca o wysokiej jakości rozwiązań kompozycyjnych”?
 • Czy mieszanie ruchliwego traktu pieszego z trasą rowerową o dużym natężeniu jest najlepszym rozwiązaniem? Czy zamiast tego nie lepiej stworzyć pasy dla rowerów bezpośrednio w jezdni, tak jak sugerowali to rowerzyści (opinia w załączeniu)?
 • Dlaczego zostały zaprojektowane szersze, niż przewidziane w Rozporządzeniu pasy ruchu? Jeśli argumentem za tym ma być prowadzona w przyszłości tutaj linia tramwajowa, czyż pozostawienie obecnej szerokości jezdni (z pasami rowerowymi) nie byłoby korzystniejsze? Rozwiązanie to eliminuje miedzy innymi kłopot przy lokalizacji słupów trakcyjnych w ciągu pieszo-rowerowym.
 • Czy miasto ogłaszając proces usuwania aut z serca Wrocławia (co w efekcie powinno promować alternatywną komunikację zbiorową i rowerową) nie robi kroku wstecz mnożąc nowe miejsca parkingowe, które zachęcają kierowców do dalszych podróży autem do samego centrum?
 • Czy stawianie funkcji ulicy lokalnej ponad wymaganiami głównej trasy dla rowerów, nie jest dyskryminacją komunikacji rowerowej?
 • W jakim kierunku idzie i jakim kosztem jest wdrażana polityka zrównoważonego transportu w mieście? Czy błędy popełnione przy przebudowach ulic w centrum (Grodzkiej, Widok, Bożego Ciała) muszą zostać powielone na ul. Purkyniego, przy jednoczesnym braku przesłanek dla zmiany tego złego kursu?

Mając na uwadze powyższe, zwracamy się do Pana Prezydenta z apelem o przekształcenie ulicy Purkyniego w reprezentacyjny trakt pieszy, z ograniczeniem prędkości i miejsca zajmowanego przez samochody oraz realnymi udogodnieniami dla ruchu rowerowego. Liczymy, że nasz głos przyczyni się także do zmiany kierunku realnej (nie teoretycznie istniejącej na papierze) polityki transportowej miasta na bardziej zrównoważoną.


Z poważaniem
sygnatariusze listu

Dolnośląska Fundacja Ekorozwoju
Stowarzyszenie Ekologiczne Eko-Unia
Stowarzyszenie Młody Wrocław
Towarzystwo Upiększania Miasta Wrocławia
Wrocławska Inicjatywa Rowerowa


Do wiadomości:
1. Przewodnicząca Rady Miejskiej Wrocławia Barbara Zdrojewska, ul. Sukiennice 9, 50-107 Wrocław
2. Miejski Konserwator Zabytków Katarzyna Hawrylak- Brzezowska, ul. Bernardyńska 5, 50-156 Wrocław
3. Wiceprezydent - Wojciech Adamski 50-141 Wrocław, pl. Nowy Targ 1/8
4. Wiceprezydent - Maciej Bluj, 50-107 Wrocław, ul. Sukiennice 9
5. Wiceprezydent - Adam Grehl, 50-141 Wrocław, pl. Nowy Targ 1/8
6. Dyrektor Departamentu Architektury i Rozwoju Grzegorz Roman, 50-141 Wrocław, pl. Nowy Targ 1/8
7. Dyrektor Biura Rozwoju Wrocławia Tomasz Ossowicz, ul. Świdnicka 53, 50-030 Wrocław
8. Dyrektor Departamentu Infrastruktury i Gospodarki Rafał Guzowski, 50-032 Wrocław, ul. G. Zapolskiej 2/4
9. Dyrektor Wydział Architektury i Budownictwa Piotr Fokczyński, pl. Nowy Targ 1/8, 50-141 Wrocław
10. Rada Miejska, Przewodniczący Komisji Infrastruktury Komunalnej Leon Sukmanek, 50-107 Wrocław, ul. Sukiennice 9

* * *
O akcji napisali w mediach tu i tu
spacer
A było tak ładnie i szeroko.
Jedyne misce w centrum i nieliczne we Wrocławiu gdzie nie stały auta i było dużo zieleni. Autokary stały schowane na parkingu za Panoramą Racławicką. Auta nie szpeciły wyglądu ulicy. Pięknie prezentował się Park Słowackiego, Pięknie prezentował sie budynek Muzeum Narodowego dawnej Rejencji , nie były zasłaniane rze¼by pod MN , ładnie prezentowały się ostatnio odremontowane rze¼by w parku jak i rze¼by powojenne, w tym pomnik Ofiar Katynia i innych miejsc zagłady. Nic nie zasłaniało Zatoki Gondoli i była nadzieja, że po odremontowaniu Bastionu na Wzgórzu Polskim będzie ładny widok na park , Odrę i Ostrów oraz ul.Purkyniego z Panoramą i Muzeum Architektury w tle. To byłoby urokliwe miejsce bez widoku blachosmrodów. Niestety teraz będzie piękny widok na dachy dziesiątek aut. Może by namalować nową panoramę zasłaniającą auta ? Czy auta hotelu Radison nie mogą sobie stać na dziedzińcu ? Mały jest parking pod Urzędem Wojewódzkim czy na Nowym Targu ? Przecież to na dwóch końcach ulicy Purkyniego dwa największe parkingi w mieście. No to kto będzie parkował pod Panoramą , urzędnicy UW czy UM ?
odp
oprocz tych parkingow an chodniku powstanie duzy parking na placu nowy targ (podziemny) na 800 miejsc i prawdopodobnie jeszcze jeden na Purkyniego... tragedia - parkingi to najwikszse generatory ruchu a w miescie podejmuje sie krzywa polityke :(


ilosc komentarzy: 2
DODAJ SWÓJ KOMENTARZ - dnia 2021 - 01 - 24
     
   
lista pozostałych artykułów w dziale aktualności
 
home
o nas
działania i opinie
miasto
rekreacja
biblioteka
warto wiedzieć
aktualności
prasa