link_mdr


http://rowery.eko.org.pl/plaquenil-200-mg-gdzie-francq.html

http://rowery.eko.org.pl/cialis-bez-recepty-hrvatskoj.html http://rowery.eko.org.pl/viagra-bez-recepty-hrvatskoj.html
aktualności
2009 :
  1. 1 - 12 |
  2. 13 - 24 |
  3. 25 - 36 |
  4. 37 - 48 |
  5. 49 - 60 |
  6. 61 - 72 |
  7. 73 - 84 |
  8. 85 - 91 |
  min min min min min min min
02 stycznia 2009

Uwagi do zmiany Studium - tylko do 15 stycznia!

Dawno, dawno temu, za pierwszymi stronami, za gazet nagłówkami, poza wszelkimi głównymi kanałami informacji, głęboko schowane w labiryntach serwisów zostało powieszone Ogłoszenie.

Wrocław, 25 listopada 2008 r.
PREZYDENT WROCŁAWIA

OGŁOSZENIE

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Wrocławia

Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.1)) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską Wrocławia uchwały Nr XXVI/938/08 z dnia 6 listopada 2008 r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Wrocławia.

Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące zmiany Studium. Wnioski należy składać na piśmie (forlmularz zgłoszeniowy.pdf) w siedzibie Urzędu Miejskiego Wrocławia, w Biurze Rozwoju Wrocławia ul. Świdnicka 53, 50-030 Wrocław, w terminie do dnia 15 stycznia 2009 r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Z up. Prezydenta Wrocławia
Wiceprezydent Wrocławia
Adam Grehl

* * *

Dziwnym trafem, a może po prostu w ferworze przedświątecznej gorączki, to nader ważne ogłoszenie nie pojawiło się w żadnych mainstreamowych mediach, ani też Urząd Miejski nie wysilił się, aby informacja ta była łatwa do znalezienia (trafiła do szerokiego grona osób potencjalnie zainteresowanych).

Nie zgłębiając dalej przyczyn takiego dziwnego postępowania, podobnie jak prawie przed trzema laty, i tym razem zachęcamy gorąco wszystkich do składania we własnym imieniu uwag do Studium. Obowiązujący dokument jest tutaj. Ostateczny termin składania uwag to 15 stycznia!

Przypominamy również nasze wnioski zmian w Studium złożone w 2006 roku - w wielu miejscach można je ponownie powielić. Co należy też odnotować, wnioski te nigdy nie doczekały się oficjalnej odpowiedzi ze strony urzędników. Mamy nadzieję, że ta skandaliczna sytuacja więcej się nie powtórzy.

Radek Lesiszilosc komentarzy:
DODAJ SWÓJ KOMENTARZ - dnia 2020 - 11 - 27
     
   
lista pozostałych artykułów w dziale aktualności
 
home
o nas
działania i opinie
miasto
rekreacja
biblioteka
warto wiedzieć
aktualności
prasa