link_mdr


http://rowery.eko.org.pl/cialis-bez-recepty-hrvatskoj.html
http://rowery.eko.org.pl/viagra-bez-recepty-hrvatskoj.html

aktualności
2009 :
 1. 1 - 12 |
 2. 13 - 24 |
 3. 25 - 36 |
 4. 37 - 48 |
 5. 49 - 60 |
 6. 61 - 72 |
 7. 73 - 84 |
 8. 85 - 91 |
  min min min min min min min min min min min min
14 lutego 2009

Krakowska i Kamieńskiego - interwencje

Za oknami zima, ale ścieżki rowerowe się budują. Przyglądamy się w miarę możliwości tym inwestycjom. W ostatnim czasie wysłaliśmy dwie interwencje, które dotyczyły właściwie tego samego: nieciągłości nawierzchni drogi rowerowej. Poniżej nasze pisma i więcej szczegółów:

W przypadku Krakowskiej zostaliśmy poinformowani o dalszym toku rozpatrywania sprawy. Będziemy relacjonować dalsze losy tych interwencji. Jednocześnie namawiamy do wysyłania własnych spostrzeżeń i uwag do odpowiednich służb lub na naszą linię interwencyjną.


                 
Wrocław, 03.01.2009

Wydział Inwestycji Miejskich
Ul. G. Zapolskiej 2/4
50-032 Wrocław

Dotyczy: przebudowy ulicy Krakowskiej

Szanowni Państwo,

Obserwując postępujące prace przy przebudowie ul. Krakowskiej pragniemy zwrócić Państwa uwagę na nieprawidłowość występującą na trasie rowerowej – brak ciągłości nawierzchni na wyjazdach poprzecznych z posesji.

Zgodnie z opinią rowerzystów (z Dolnośląskiej Fundacji Ekorozwoju) z dnia 2 sierpnia 2006 r. dla firmy BIPROSKIM w punkcie pierwszym zwrócono uwagę na brak "Standardów projektowych i wykonawczych dla infrastruktury rowerowej Wrocławia" w materiałach wyjściowych. Poroszono o uzupełnienie i zastosowanie w projekcie.

Zgodnie ze Standardami: "Dla wydzielonych dróg rowerowych stosuje się nawierzchnię bitumiczną", [...] "Wyjątkiem są sytuacje, w których rodzaj nawierzchni drogi rowerowej uwarunkowany jest prowadzeniem pod jej powierzchnią istotnych sieci uzbrojenia podziemnego, których właściciele warunkują ich prowadzenie zastosowaniem nawierzchni rozbieralnej. Wyjątkiem są również progi spowalniające na ulicach poprzecznych, kiedy droga rowerowa prowadzi grzbietem progu; W obu powyższych sytuacjach należy stosować kostkę niefazowaną".     

Żaden z powyżej przywołanych wyjątków nie przewiduje przerwania (zastosowanej zgodnie ze Standardami) nawierzchni bitumicznej trasy rowerowej na przejazdach porzecznych do posesji. W tym świetle projekt ten jest zatem niezgodny z opinią oraz obowiązującymi Standardami.

Mając na uwadze stopień zaawansowania projektu, jak również rangę trasy na ul. Krakowskiej (trasa główna obsługująca Książe Małe, Wielkie, Brochów i Radwanice), mamy nadzieję, iż usterki te zostaną naprawione jeszcze w ramach prowadzonych obecnie prac budowlanych. Poskutkowałoby to podniesieniem jakości trasy jak również zwiększeniem bezpieczeństwa jej użytkowników – zmiana nawierzchni na wlocie poprzecznym sugeruje podporządkowany charakter trasy, nie zaś, zgodnie z przepisami, wjazdu na posesję. Może to skutkować co najmniej wymuszaniem pierwszeństwa na rowerzystach przez pojazdy wjeżdżające na posesje.

Prosimy jednocześnie także o skontrolowanie wykonania infrastruktury pod kątem dalszych uwag zawartych w opinii, a zwłaszcza:

 • zachowanie skrajni poziomej min. 0,5 m, wyjątkowo przy drzewach można zmniejszyć do 0,25 m. Barierki oddzielające od jezdni wypełnione - chroniące przed ochlapaniem wodą z jezdni;
 • droga rowerowa obniżona w stosunku do chodnika o ok. 3 cm, oddzielona ściętym krawężnikiem;
 • zastosować krawężniki wtopione;
 • zaplanować lustro przy wyjeździe dla straży pożarnej w rejonie posesji nr. 48, strona północna (widoczność na drodze rowerowej przy płocie jest mocno ograniczona);
 • przejazdy przez wysepki na jezdni w poziomie jezdni;
 • przejazd dla rowerów przez ul. Na Niskich Łąkach po wewnętrznej stronie skrzyżowania.

Z poważaniem
Radosław Lesisz


Wrocław, 10.02.2009

Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta
Ul. Długa 49, 53-633 Wrocław

Dotyczy: przebudowy ulicy Kamieńskiego

Szanowni Państwo,

Obserwując postępujące prace przy przebudowie ul. Kamieńskiego pragniemy zwrócić Państwa uwagę na nieprawidłowość występującą na trasie rowerowej – brak ciągłości nawierzchni na wyjazdach poprzecznych.

Odnosząc się do dokumentów projektowych umieszczonych pod adresem: http://wzp.zdik.wroc.pl/attachments/3507/02_pw_remontu_Kamienskiego_drogi.pdf pragniemy zauważyć, iż brak ciągłości nawierzchni drogi rowerowej jest niezgodny ze Standardami:

"Dla wydzielonych dróg rowerowych stosuje się nawierzchnię bitumiczną", [...] "Wyjątkiem są sytuacje, w których rodzaj nawierzchni drogi rowerowej uwarunkowany jest prowadzeniem pod jej powierzchnią istotnych sieci uzbrojenia podziemnego, których właściciele warunkują ich prowadzenie zastosowaniem nawierzchni rozbieralnej. Wyjątkiem są również progi spowalniające na ulicach poprzecznych, kiedy droga rowerowa prowadzi grzbietem progu; W obu powyższych sytuacjach należy stosować kostkę niefazowaną".     

Żaden z powyżej przywołanych wyjątków nie przewiduje przerwania asfaltowej nawierzchni trasy rowerowej na przejazdach porzecznych. W tym świetle projekt jest zatem niezgodny z obowiązującymi Standardami.

Mając na uwadze stopień zaawansowania projektu, jak również rangę trasy, mamy nadzieję, iż usterki te zostaną naprawione jeszcze w ramach prowadzonych obecnie prac budowlanych. Poskutkowałoby to podniesieniem jakości trasy jak również zwiększeniem bezpieczeństwa jej użytkowników – zmiana nawierzchni na wlocie poprzecznym sugeruje podporządkowany charakter trasy (zgodnie z przepisami jest dokładnie odwrotnie). Może to skutkować co najmniej wymuszaniem pierwszeństwa na rowerzystach przez pojazdy wjeżdżające na posesje.

Prosimy także o skontrolowanie wykonania infrastruktury pod kątem dalszych wymagań stawianych dla infrastruktury rowerowej w Standardach, a zwłaszcza zachowanie skrajni poziomej min. 0,5 m (zwłaszcza od barierek przy przystankach).

Jednocześnie stwierdzamy, iż przeprowadzone konsultacje społeczne projektu z rowerzystami są nieważne. Decyduje o tym brak udzielenia przez projektanta informacji zwrotnej do przedstawionej opinii - w załączonym do dokumentacji piśmie Dolnośląskiej Fundacji Ekorozwoju nr 34F/2006 znajduje się wyraźna adnotacja: „W razie zaniechania dalszych konsultacji z przedkładającym opinię, bądź nieudzielenia pisemnej informacji zwrotnej, konsultacje uznaje się za nieważne.”

Z poważaniem
Radosław Lesisz

Do wiadomości
Wydział Inwestycji Miejskich, Sekcja d/s Rozwoju Ruchu Rowerowego
Ul. G. Zapolskiej 2/4, 50-032 Wrocławilosc komentarzy:
DODAJ SWÓJ KOMENTARZ - dnia 2021 - 06 - 13
 
Kamieńskiego
Brak ciągłości nawierzchni
Krakowska
Brak ciągłości nawierzchni
 
   
lista pozostałych artykułów w dziale aktualności
 
home
o nas
działania i opinie
miasto
rekreacja
biblioteka
warto wiedzieć
aktualności
prasa