link_mdr


http://rowery.eko.org.pl/cialis-bez-recepty-hrvatskoj.html
http://rowery.eko.org.pl/viagra-bez-recepty-hrvatskoj.html

aktualności
2009 :
  1. 1 - 12 |
  2. 13 - 24 |
  3. 25 - 36 |
  4. 37 - 48 |
  5. 49 - 60 |
  6. 61 - 72 |
  7. 73 - 84 |
  8. 85 - 91 |
  min min min min min min min min min min min min
20 lutego 2009

Problemy urzędu z pęcherzem

[Z ostatniej chwili: 20-02-2009]

Jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki, niedługo po opublikowaniu tego artukułu nadeszło do nas faxem zaproszenie na spotkanie w siedzibie Wrocławskich Inwestycji 26.02.2009 w sprawie projektu Kosmonautów i węzła Drzymały.

O dalszych losach będziemy informować.Właśnie wczoraj (19.02.2009) upłyną określony w przepisach Kodeksu Postępowania Administracyjnego termin na udzielenie odpowiedzi przez Dyrektora Departamentu Infrastruktury i Gospodarki Rafała Guzowskiego na wysłane przez nas pismo w sprawie projektu ul. Kosmonautów. Choć prośba wyraźnie wskazywała na pilną potrzebę spotkania, pośpiechu nie widać. A brak terminowego odpowiadania na pisma stało się chyba regułą w działaniu urzędu.

Poniżej publikujemy list wysłany 19 stycznia b.r. do Rafała Guzowskiego w związku z nieprawidłowościami przy projekcie ul. Kosmonautów, a także list wysłany 30 stycznia 2009 do Prezydenta Rafała Dutkiewicza - nawiązujący do pierwszego pisma.

Wniosek z poniższej lektury jest jasny: urzędnicy nie radzą sobie z obowiązkami, chronicznie olewając co bardziej niewygodne pisma z góry na dół (rekordziści do roku czasu). Być może należało by się tu zastanowić nad wprowadzeniem jakigoś pomysłu racjonalizatorskiego - wzorem genialnej pieczątki "Euro 2012", która nadaje pismom wewnątrz Urzędu Miejskiego cudownego przyspieszenia. Sugerujemy pieczątkę o treści "Uwaga: upierdliwy petent!".


Wrocław, 19-01-2009

Rafał Guzowski
Dyrektor Departamentu Infrastruktury i Gospodarki


Szanowni Panie Dyrektorze,

    W imieniu Wrocławskiego Porozumienia Rowerowego zwracamy się do Pana z uprzejmą prośbą o spotkanie w celu przedyskutowania kluczowej kwestii dla dalszego pozytywnego rozwoju ruchu rowerowego w mieście – projektu przebudowy węzła ul. Drzymały – Lotnicza oraz integralnie związanego z tym projektu przebudowy ul. Kosmonautów.

    Z niepokojem obserwujemy decyzje podejmowane na niekorzyść rowerzystów podczas toczącego się właśnie procesu uzgadniania obu projektów. Wnioskowanym spotkaniem pragniemy zapobiec przyjęciu złych rozwiązań, które na długie lata stworzą bardzo poważną barierę dla rowerzystów dojeżdżających do centrum z dzielnic Złotniki, Leśnica i Stabłowice.

    Z uwagi na tempo prac oraz konieczność szybkiego podejmowania decyzji, prosimy o zorganizowanie spotkania jeszcze w tym tygodniu (do 23.01.2009).

Z poważaniem
Radosław Lesisz

Do wiadomości:
1.    Sekretariat Prezydenta, ul. Sukiennice 9, 50-107 Wrocław, fax (071) 777-72-77
2.    Daniel Chojnacki, Sekcja ds. rozwoju ruchu rowerowego
 


Wrocław, 30.01.2009

Pan Prezydent Rafał Dutkiewicz

Szanowny Panie Prezydencie!

Niniejszym chcielibyśmy prosić o pilne spotkanie w sprawie konsultacji społecznych oraz funkcjonowania komunikacji z Urzędem Miejskim Wrocławia, w tym z Panem Prezydentem.

W dniu 19 stycznia 2009 zwróciliśmy się do dyrektora Departamentu Infrastruktury i Gospodarki (kopią pisma również do Pana Prezydenta) z prośbą o pilne spotkanie. Pomimo prośby o jak najszybsze ustosunkowanie się, nasza prośba pozostaje do dzisiaj bez odpowiedzi. Nie jest pierwszy przypadek braku jakiejkolwiek reakcji na nasze pisma. Dnia 7 lutego 2008 roku zwróciliśmy się (wraz z czterema innymi organizacjami) do Pana Prezydenta w liście otwartym w sprawie przebudowy ul. Jana Ewangelisty Purkyniego. Od roku nie otrzymaliśmy od Pana odpowiedzi. Dnia 16 czerwca 2008 zwróciliśmy się z wnioskiem do Departamentu Infrastruktury i Gospodarki (kopią pisma również do Pana Prezydenta) o podjęcie działań zmierzających do promocji komunikacji rowerowej w związku z Euro 2012. Do dziś pismo pozostaje bez echa, natomiast główne przedsięwzięcia infrastrukturalne związane z obsługą komunikacyjną Euro2012 nie tylko nie uwzględniają, ale wręcz tworzą skandaliczne utrudnienia dla ruchu rowerowego.

Stoi to jaskrawej sprzeczności z publicznymi deklaracjami Pana Prezydenta - chęci współpracy z organizacjami rowerowymi zadeklarowanej na spotkaniu przedstawicieli rowerzystów z Panem Prezydentem w dniu 7 sierpnia 2007. Koniecznym jest zatem poprawa, a właściwie przywrócenie rozmów na poziomie strategicznym pomiędzy środowiskiem rowerzystów, a władzami miasta.

Ponadto, uważamy, że mimo utworzenia funkcji oficera rowerowego brak jest zadowalającej korekty polityki miasta wobec ruchu rowerowego. Przejawia się to między innymi brakiem uwzględniania uwag naszego środowiska przy dużych, kluczowych inwestycjach oraz przyjmowania rozwiązań pogarszających warunki dla komunikacji rowerowej. Tym samym Wrocław oddala się od przyjętej w 1999 roku Polityki Transportowej, zakładającej zwiększanie udziału podróży pieszych, rowerowych i komunikacją zbiorową, a także od realizacji Koncepcji rozwoju systemu tras rowerowych miasta Wrocławia (przyjętej 9 czerwca 2005 roku zarządzeniem Pana Prezydenta nr 5493/05).

W przypadku braku szybkiej reakcji na powyższą prośbę, rozważymy wystąpienie ze sprawą do szerszej opinii publicznej.


Z poważaniem,
Radosław Lesisz, Wrocławska Inicjatywa Rowerowa

[odnośniki od redakcji portalu]

spacer
Traktowanie Dutkiewicza jako ksiecia Wroclawia
Moze do Putina napisac, bo Dutkiewicz jest zbyt nisko w strukturze.

Dobra rada

Towarzysze Rowerzyści! Wiecie, rozumiecie, jest kryzys, stadion podrożał, zima zaskoczyła, PO się uwzięło, EURO po 5zł, dziura w budżecie, itd. itp..... A tak poza tym to jest już i tak za późno. Cieszcie się tym, co dostaliście.

Edward Gierekilosc komentarzy: 2
DODAJ SWÓJ KOMENTARZ - dnia 2021 - 06 - 13
     
   
lista pozostałych artykułów w dziale aktualności
 
home
o nas
działania i opinie
miasto
rekreacja
biblioteka
warto wiedzieć
aktualności
prasa