link_mdr


doreta bez recepty
duomox bez recepty
izotek bez recepty

aktualności
2009 :
  1. 1 - 12 |
  2. 13 - 24 |
  3. 25 - 36 |
  4. 37 - 48 |
  5. 49 - 60 |
  6. 61 - 72 |
  7. 73 - 84 |
  8. 85 - 91 |
  min min min min min min min min min min min min
02 lipca 2009

Odszkodowanie za zniszczony rower sposobem na wrocławskie krawężniki?

Nie tylko zmotoryzowani mają prawo do dochodzenia odszkodowania za zniszczone pojazdy na drogach publicznych. Prawo takie mają także użytkownicy rowerów. Dla cyklistów we Wrocławiu - mieście krawężników i słupów w drogach rowerowych, to ważna informacja.

W ostatnim czasie Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta (zarządca dróg we Wrocławiu) uznał roszczenie (patrz wniosek poniżej) w zakresie kosztów naprawy roweru zniszczonego na skutek spotkania z krawężnikiem na drodze rowerowej. Jest to ważny casus, z którego mogą czerpać wszyscy doznający szkód z powodu fatalnej jakości infrastruktury rowerowej.

INSTRUKCJA

Jeśli miała/e/ś wypadek i uważasz, że winny jest stan infrastruktury (także działanie sygnalizacji!), najważnieszy jest protokół policyjny. Zatem; należy przede wszystkim natychmiast zawezwać policję na miejsce zdarzenia. Trzeba być cierpliwym - w przypadku opisanym poniżej czas oczekiwania wyniósł ponad godzinę. Dobrze jest też mieć świadków zdarzenia (choć w nie jest to warunek konieczny). Jeśli uszkodziła/e/ś rower - idziesz z nim najpierw do warsztatu, gdzie pojazd jest naprawiany na twój koszt - podstawą do wyceny szkód jest kwit z warsztatu. Wniosek o odszkodowanie kierujemy do zarządcy drogi (we Wrocławiu jest nim ZDiUM). Więcej informacji o postępowaniu znajduje się na stronie ZDiUM-u. W przypadkach obrażeń ciała odszkodowanie jest także możliwe - zobacz przykład z Gorzowa.

Rozpatrywanie poniższego wniosku o odszkodowanie zajęło ZDiUM-owi osiem miesięcy. W międzyczasie feralny krawężnik został zlikwidowany (inicjatywa własna zarządcy). Czy jest to więc sposób na liwkidację wystających krawężników we Wrocławiu???


WNIOSEK

Wrocław, 31.10.2008

Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta
Ul. Długa 49, 53-633 Wrocław

Dotyczy: wniosku o odszkodowanie

Wniosek o odszkodowanie za uszkodzenie spowodowane złym stanem technicznym drogi lub urządzeń infrastruktury drogowej.

Czas zdarzenia:
25 września 2008 roku, w godzinach wieczornych (ok. 22:00)

Miejsce zdarzenia:
Ścieżka rowerowa za przystankiem autobusowym na skrzyżowaniu ul. Legnickiej i Wejherowskiej (przy starej zajezdni). Dokładnie: krawężnik obok hydrantu (patrz załączone zdjęcie).

Opis zdarzenia:
Poruszając się na rowerze Koga Myiata w kierunku zachodnim jechałem ścieżką rowerową wzdłuż ul. Legnickiej (po stronie północnej). W tym miejscu ścieżka rowerowa przebiega za przystankiem autobusowym (gdzie wówczas znajdował się ruchliwy węzeł przesiadkowy) - ścieżce znajdowali się piesi (pasażerowie). Próbując zatem ominąć pieszych, którzy chaotycznie poruszali się po ścieżce zjechałem do prawej krawędzi ścieżki, która w tym miejscu zakręca w lewo i za przystankiem przechodzi w ciąg pieszo-rowerowy. Jadąc po zewnętrznym łuku ścieżki wpadłem niespodziewanie (miejsce to nie jest dostatecznie oświetlone, a pole widzenia dodatkowo zasłaniali piesi na ścieżce), na wystający na zakończeniu łuku krawężnik.
Krawężnik ten, wystający na drogę rowerową ma wysokość 7 cm i posiada ostro zakończone krawędzie. Nie miałem szans na zmianę toru jazdy, ani nawet podrzucenie koła. Siła uderzenia była tak duża, że wyrwała mi kierownicę z rąk. Na szczęście nie skończyło się to upadkiem. W zetknięciu z krawężnikiem ucierpiały natomiast oba koła, tylne i przednie (obręcze Macic T-221, szprychy DT Champion, piasty Shimano STX). Uszkodzenia polegają na głębokich wgnieceniach na obu obręczach oraz rozcentrowaniu kół (na załączonych zdjęciach). Tak duże uszkodzenia obręczy nie nadawały się do naprawy (koła straciły swą geometrię), konieczna więc była wymiana na nowe.

Dowód:
Protokół policyjny nr R-12584/08, Sekcja Ruchu Drogowego KPM Wrocław, Hubska 29/33.

Żądanie:
Mając na uwadze znaczne straty spowodowane uderzeniem w krawężnik, domagam się odszkodowania za zniszczone na drodze publicznej mienie prywatne. Wysokość strat wynosi 342 zł - składają się na to koszty naprawy - dwie nowe obręcze (ponieważ Mavic T-221 już nie są produkowane, zamontowano ich odpowiedniki - Mavic A-319) wraz z zapleceniem nowych szprych (w załączeniu kopia rachunku z warsztatu rowerowego).

Uzasadnienie:
Usytuowanie w drodze rowerowej krawężnika o wysokości 7 cm jest sprzeczne z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430), które mówi, że:

§ 48. 1. „Wysokość progów i uskoków na ścieżce rowerowej nie powinna przekraczać 1 cm”.

§ 165. „Obiekty i urządzenia w pasie drogowym, przeznaczone dla uczestników ruchu, powinny zapewniać bezpieczeństwo ich użytkowania (...)”.

Ponadto, organizacje rowerowe działające we Wrocławiu od wielu lat domagają się od władz miasta i zarządcy dróg usunięcia wszystkich niebezpiecznych i mogących powodować uszkodzenia krawężników na drogach dla rowerów. Jak widać, bezskutecznie.

Uszkodzony rower stanowił środek transportu, którym poruszam się na co dzień po mieście. Z uwagi na unieruchomienie pojazdu poniosłem też dodatkowe koszty w postaci konieczności uruchomienia innego roweru.

Z poważaniem
Radosław Lesisz


Zobacz też: artykuł w GWilosc komentarzy:
DODAJ SWÓJ KOMENTARZ - dnia 2024 - 05 - 24
 
Lokalizacja
Corpus delicti
Corpus delicti
Obniżony krawężnik
Obręcz
 
   
lista pozostałych artykułów w dziale aktualności
 
home
o nas
działania i opinie
miasto
rekreacja
biblioteka
warto wiedzieć
aktualności
prasa