link_mdr


http://rowery.eko.org.pl/cialis-bez-recepty-hrvatskoj.html
http://rowery.eko.org.pl/viagra-bez-recepty-hrvatskoj.html

aktualności
2009 :
  1. 1 - 12 |
  2. 13 - 24 |
  3. 25 - 36 |
  4. 37 - 48 |
  5. 49 - 60 |
  6. 61 - 72 |
  7. 73 - 84 |
  8. 85 - 91 |
  min min min min min min min min min min min min
11 sierpnia 2009

Interwencja w sprawie ul. Kopernika

W związku z trwającą, pomimo zakończenia wystawy "Europa", blokady dla dwukierunkowego ruchu rowerowego na ul. Kopernika (od Mickiewicza do Wróblewskiego), Wrocławska Inicjatywa Rowerowa wystąpiła z interwencją w tej sprawie do Urzędu Miejskiego.


Wrocław, 10.08.2009

Wydział Inżynierii Miejskiej
Ul. G. Zapolskiej 2/4
50-032 Wrocław


Dotyczy: organizacji ruchu na ul. Kopernika (i nie tylko)


Niniejszym pismem wnosimy o przywrócenie ruchu rowerowego w obu kierunkach na całej długości ulicy Kopernika (od Mickiewicza do Wróblewskiego) oraz realne spowolnienie ruchu kołowego na tym odcinku.

Z wielką przyjemnością odnotowaliśmy pozytywną reakcję na nasz apel (wyrażony w piśmie z dnia 08-01-2009); dopuszczenie z początkiem lutego 2009 roku ruchu rowerowego na ul. Kopernika w obu kierunkach. Niestety, powody do radości nie trwały zbyt długo. Już 4 miesiące później (z początkiem maja) organizację ruchu przywrócono do stanu poprzedniego.

Pragniemy poznać powody takiego postępowania. Uniemożliwienie ruchu rowerowego w obu kierunkach na ul. Kopernika nie przysporzyło przecież dodatkowych, legalnych miejsc parkingowych, o co Urząd w tym rejonie tak mocno zabiegał (do tego stopnia, że poświęcił na ten cel nawet ścieżkę rowerową na ul. Mickiewicza). Także teraz, po zakończeniu wystawy „Europa” (i przywróceniu rowerzystom ścieżki na Mickiewicza) obowiązuje w dalszym ciągu ruchu jednokierunkowy. Świadczy to zatem o zgoła innych intencjach pozbawienia rowerów możliwości jazdy w obu kierunkach.

Podejrzewamy, iż faktyczną przesłanką były niebezpieczne sytuacje na tej wąskiej (bo zastawionej z obu stron parkującymi autami) ulicy. Zamiast zatem doprowadzić do sytuacji, w której bezwzględnie przestrzegane będą ograniczenia prędkości (Kopernika to strefa 30 km/h) oraz zakaz parkowania po jednej ze stron, zapewniono bezpieczeństwo rowerzystom wyrzucając ich z jezdni. Uważamy to za sytuację nie do przyjęcia. Wraz z dopuszczeniem ruchu rowerowego w obu kierunkach musi pójść REALNE doprowadzenie do ograniczenia prędkości do max. 30km/h – za pomocą przyjaznych dla rowerzystów środków technicznych.

Likwidacja ruchu dwukierunkowego spowodowała pogorszenie warunków poruszania się rowerem, co jest działaniem odwrotnym w stosunku do założeń polityki transportowej Wrocławia i powoduje generowanie sytuacji konfliktowych z pieszymi oraz wypieranie rowerzystów z Parku, dodatkowo dewastowanego przez parkujące nielegalnie samochody. Od momentu wprowadzenia ruchu jednokierunkowego oraz wyznaczenia miejsc postojowych po jednej stronie ulicy, nikt nie jest w stanie zapanować nad dzikim zawłaszczaniem obu poboczy przez parkujące auta. Symptomatyczne jest, iż nawet patrolująca ten teren Straż Miejska jest bezradna (W weekend po wprowadzeniu zmian, 17.05.2009 auta parkujące po obu stronach jezdni, pod bacznym okiem Strażników, zatarasowały przejazd autokarowi. Więcej tutaj).

Polityka parkingowa odnośnie południowego odcinka ulicy przechodzącej przez środek Parku Szczytnickiego jest niezrozumiała: zamiast docelowo przekształcić ul. Kopernika (od Mickiewicza do Wróblewskiego) na przestrzeń wolną ruchu samochodowego, promowane jest przeznaczenie jej na trasę przelotową i parking samochodowy. Uważamy, iż należy to jak najszybciej zmienić, gdyż Park Szczytnicki jest bardzo cennym dobrem publicznym, a obecny sposób zagospodarowania ulicy Kopernika w części północnej pogarsza jego jakość. Dobrym przykładem uwolnienia Parku od aut jest północny odcinek ul. Kopernika.

Niniejszym pismem domagamy się również pisemnej reakcji na nasze pozostałe postulaty zawarte w piśmie z dnia 8 stycznia 2009. Od daty pisma upłynęło ponad osiem miesięcy. Uważamy to za skandaliczną praktykę w Urzędzie; nie dotyczy ona bowiem tylko tego jednego pisma.

Przypominamy, iż stosownie do art. 237 § 1 KPA w zw. z art. 244 § 1 KPA organ właściwy do załatwienia wniosku powinien załatwić wniosek bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca. Z kolei zgodnie z art. 244 § 2 KPA o sposobie załatwienia wniosku zawiadamia się równocześnie wnioskodawcę. Niezałatwienie wniosku w terminie i nieudzielenie na ten wniosek odpowiedzi, stanowi naruszenie przytoczonych przepisów postępowania.

Z poważaniem
Radosław Lesisz

Do wiadomości:
1.    daniel.chojnacki AT um.wroc.pl
2.    Prezydent Rafał Dutkiewicz, ul. Sukiennice 9, 50-107 Wrocław


I jeszcze nasz komentarz:

Zdaje się, iż zamówiony przez Urząd Miejski niedawny sondaż na temat najważniejszych potrzeb wrocławian, gdzie rozszerzenie terenów zielonych ulokowało się na wysokiej, czwartej pozycji, był jedynie potrzebny do utwierdzenia się w przekonaniu, iż budowany za ogromne pieniądze stadion nie pogrąży politycznie ludzi za to odpowiedzialnych. Świadczy o tym, oprócz prowadzonej polityki wobec ul. Kopernika, także wypowiedź prezydenta Dutkiewicza (z 08.05.2009 dla Gazety Wrocławskiej), iż nowych terenów zielonych nie ma co się spodziewać.


 ilosc komentarzy:
DODAJ SWÓJ KOMENTARZ - dnia 2021 - 06 - 13
 
 
   
lista pozostałych artykułów w dziale aktualności
 
home
o nas
działania i opinie
miasto
rekreacja
biblioteka
warto wiedzieć
aktualności
prasa