link_mdr


doreta bez recepty
duomox bez recepty
izotek bez recepty

aktualności
2009 :
 1. 1 - 12 |
 2. 13 - 24 |
 3. 25 - 36 |
 4. 37 - 48 |
 5. 49 - 60 |
 6. 61 - 72 |
 7. 73 - 84 |
 8. 85 - 91 |
  min min min min min min min min min min min min
16 września 2009

Nasze bolączki, czyli propozycje na 22 IX

W odpowiedzi na prośbę sekretariatu prezydenta (zobacz poprzednią korespondencję), wysłaliśmy pismo nakreślające nasze propozycje dotyczące przejazdu i debaty z udziałem Prezydenta, z okazji Europejskiego Dnia Bez Samochodu (odnośniki od redakcji):


Wrocław, 15.09.2009

Prezydent Wrocławia
Rafał Dutkiewicz

Szanowny Panie Prezydencie,

Dziękujemy serdecznie za wyrażenie ochoty wzięcia udziału w przejeździe rowerowym oraz debacie publicznej z okazji Europejskiego Tygodnia Mobilności 22 IX 2009. Pragniemy przedstawić naszą propozycję dotyczącą przebiegu tego wydarzenia:

Przejazd rowerowy

Czas spotkania: 22 IX 2009, pl. Gołębi, godz. 12:00 – 14:30
Planowana trasa przejazdu:
Rynek, Kuźnicza, pl. Uniwersytecki, m. Uniwersytecki, Drobnera, Łokietka, Trzebnicka, Probusa, Jedności Narodowej, Wyszyńskiego, Nowowiejska.

Przejazd odbywa się na zasadach ogólnych: każdy uczestnik jest odpowiedzialny za siebie.

Debata publiczna

Pragniemy przeprowadzić otwarte spotkanie w Domu Edyty Stein (ul. Nowowiejska 38), gdzie chcielibyśmy poruszyć następujące kwestie:

Temat kluczowy:

1. Polityka Rowerowa Wrocławia (Co z obietnicą opracowania takiego dokumentu, która padła na spotkaniu 7 sierpnia 2007?)

Brak jasno zdefiniowanego planu działania miasta w zakresie tworzenia warunków dla rozwoju ruchu rowerowego jest bardzo poważnym problemem - bez planu i jasno  zdefiniowanej wizji wszystkie działania maja charakter doraźny, prowizoryczny i nie mają szansy na efektywność. Jest to sprawa o znaczeniu kapitalnym. W dokumencie tym powinny się znaleźć odpowiedzi na wszystkie inne poniższe pytania.

Ważne kwestie systemowe:

2. Udział rowerzystów w kreowaniu polityki rowerowej miasta (Co z dalszym funkcjonowaniem zespołu ds. rozwoju ruchu rowerowego? Czy przestał być potrzebny?)


Brak tego typu instytucji wymusza sytuację, w której dialog ze stroną społeczną prowadzony jest za pośrednictwem mediów, a to nie sprzyja konstruktywnemu rozwiązywaniu kwestii spornych (jak również psuje dobry wizerunek miasta w mediach). Pomimo deklaracji Prezydenta, strona społeczna jest ciągle ignorowana. Jedynym wyjątkiem jest tu oficer rowerowy. Niestety, jego kompetencje nie pozwalają uwzględnianie głosu rowerzystów w wielu sprawach (patrz pkt. 5).

3. Finanse przeznaczane na rozwój ruchu rowerowego we Wrocławiu w odniesieniu do roku 2009 oraz planowanych kwot na kolejne lata.


Kwoty przeznaczane na rozwój infrastruktury rowerowej są śmiesznie niskie. Rowerowy budżet Wrocławia w 2009 r. wyniósł 2,5 mln, z czego 1 mln miały pochłonąć wypożyczalnie, które nie powstały. Dla porównania w Gdańsku budżet w 2009 roku wynosił 7 mln zł, a od przyszłego roku pojawi się wydzielony budżet oficera rowerowego w ramach pozycji budżetowej "bieżące utrzymanie dróg i ulic", który ma wynieść ok. 1,6 mln zł, czyli 3% nakładów - adekwatnie do udziału ruchu rowerowego. Postulujemy wprowadzenie identycznego mechanizmu we Wrocławiu.
Wyższe nakłady na rowery w naszym mieście są potrzebne, aby umożliwić realizację (opracowanie dokumentacji i budowę) infrastruktury rowerowej nie związanej z przebudową układu drogowego. Przy obecnych i planowanych nakładach (2010 rok: 4 mln zł z wypożyczalniami) jest to praktycznie niemożliwe. Sytuacja, w której istniejąca infrastruktura rowerowa nie jest remontowana od lat, a ta powstająca uzależniona jest od innych inwestycji drogowych, nie gwarantuje odpowiedniego do potrzeb tempa poprawy warunków ruchu rowerowego w mieście.

4. Wizje na przyszłość w zakresie promocji ruchu rowerowego we Wrocławiu oraz działań edukacyjnych nakierowanych na poprawę bezpieczeństwa rowerzystów.

Wrocław jest aktualnie miastem o najwyższym w Polsce wskaźniku wypadków z udziałem rowerzystów. Konieczne jest rozpoczęcie intensywnych działań, zwłaszcza w zakresie edukacji kierowców (i rowerzystów) na rzecz bezpiecznej koegzystencji na drodze. Wizje na przyszłość; kampanie promocyjno-edukacyjne.

5. Kompetencje oficera rowerowego / sekcji / (Czy w obliczu ilości i wagi realnych problemów kompetencje te są wystarczające?)

Bardzo duży niepokój budzi kwestia realnego wpływu oficera na kształt komunikacji rowerowej. Ignorowanie głosu oficera ma miejsce nie tylko przy ważnych i dużych inwestycjach, (np. Węzeł Drzymały, Kosmonautów, kładki pod mostami, ŚTP, Purkyniego), ale także na polu egzekwowania wspólnych postanowień: ze ZDiUM-em, czy Wrocławskimi Inwestycjami. Kwintesencją powagi urzędu oficera jest fakt, że nie mógł on nawet zapobiec przekształceniu ścieżki rowerowej na parking samochodowy (ul. Mickiewicza). Mijający czas pokazał również, że sekcja rowerowa powinna liczyć więcej osób.

Ważne tematy bieżące:

6. Centrum Wrocławia, a ruch rowerowy (Czy istniej jakiś plan miasta w zakresie szybkiej poprawy sytuacji ruchu rowerowego w ścisłym centrum miasta?).

Postulat szybkiego usunięcia barier dla ruchu rowerowego w centrum jest jednym z najważniejszych postulatów wysuwanych od lat przez środowiska rowerowe. Obietnica zmian w centrum padła również podczas spotkania w sierpniu 2007.

7. Antyrowerowa sygnalizacja (Dlaczego istnieją  tak duże rozbieżności pomiędzy zapisami w Polityce Transportowej Wrocławia uchwalonej w 1999 roku, a rzeczywistością? Dlaczego piesi i rowerzyści są dyskryminowani systemami zarządzania ruchem?)

Duży niepokój budzi fakt, że niezależnie od strefy miasta zarządzający ruchem kierują się wyłącznie zasadą maksymalnej przepustowości skrzyżowań dla ruchu samochodowego, kosztem rowerzystów i pieszych.

8. Węzeł Drzymały oraz ul. Kosmonautów (Dlaczego w przypadku tych inwestycji -   – opracowanych już po spotkaniu 7 sierpnia 2007, ruch rowerowy będzie upośledzony?


Dlaczego głos strony społecznej został tu zignorowany, pomimo deklaracji Prezydenta?)
Wątek braku uwzględnienia postulatów społecznych w powyższych projektach sygnalizuje bardzo poważny problem - do rozstrzygnięcia na dalszych wspólnych spotkaniach, w zależności od deklaracji Prezydenta, co do dalszej przy tym współpracy.


W imieniu wrocławskich rowerzystów  
Wrocławska Inicjatywa Rowerowa
Radosław Lesisz

 


P.S. Powyższe propozycje oczywiście nie wyczerpują wszystkich bolączek. Jednakże trzeba było się jakoś ograniczyć. Mamy nadzieję, że to spotkanie da impuls do kolejnych, na których będzie możliwość rozwiązania całej gamy problemów narosłych przez lata...ilosc komentarzy:
DODAJ SWÓJ KOMENTARZ - dnia 2023 - 10 - 04
     
   
lista pozostałych artykułów w dziale aktualności
 1. 1 - 12 |
 2. 13 - 24 |
 3. 25 - 36 |
 4. 37 - 48 |
 5. 49 - 60 |
 6. 61 - 72 |
 7. 73 - 84 |
 8. 85 - 91 |
 1. Zaproszenie do udziału w I Wrocławskich Spotkaniach Podróżników Rowerowych 5 XII 2009
 2. Jeleniogórska - czy nieobowiązkowy ciąg pieszo-rowerowy jest możliwy?
 3. Kopernika pozostanie bez T-22
 4. Zaproszenie na masę krytyczną z petycją 25 IX 2009
 5. EDBS 2009: kompromitacja władz Wrocławia. Rafał Dutkiewicz nie lubi rowerzystów
 6. Europejski Dzień Bez Samochodu 2009
 7. Nasze bolączki, czyli propozycje na 22 IX
 8. Zaproszenie na Piknik Rowerowy 19 IX
 9. MI: "nie" dla pasów rowerowych w jezdni
 10. Zaproszenie na I Franciszkański Rajd Rowerowy szlakiem rycerstwa Henryka Pobożnego 11-13 IX
 11. Zielone światło dla rowerów (emetro.pl)
 12. Interwencje: Ślężna, Lotnicza, Legnicka
 
home
o nas
działania i opinie
miasto
rekreacja
biblioteka
warto wiedzieć
aktualności
prasa