link_mdr


doreta bez recepty
duomox bez recepty
izotek bez recepty

aktualności
2009 :
  1. 1 - 12 |
  2. 13 - 24 |
  3. 25 - 36 |
  4. 37 - 48 |
  5. 49 - 60 |
  6. 61 - 72 |
  7. 73 - 84 |
  8. 85 - 91 |
  min min min min min min min min min min min min
23 listopada 2009

Rowerowa Sieć Społecznego Nadzoru

O tym, że przepisy w Polsce nie nadążają za potrzebami rowerzystów wie każdy, kto próbuje w zgodzie z nimi się poruszać. Gorzej, że często najbardziej racjonalne i bezpieczne zachowania są u nas nielegalne. Aby ułatwić ruch rowerowy w Polsce wiele przepisów należy jak najszybciej dostosować do zdrowego rozsądku, wzorując się na sprawdzonych rozwiązaniach. Chodzi w pierwszym rzędzie o opisane już przez nas konieczne zmiany w Przepisach ruchu drogowego.

O tym właśnie w ostatnią środę - 18 listopada 2009 r. rozmawiali w sejmie przedstawiciele rowerzystów z sieci Miasta dla Rowerów (MdR) z posłami zasiadającymi w Parlamentarnej Grupie Rowerowej (PGR).

Spotkanie w Warszawie było jednocześnie inauguracją ogólnopolskiego projektu "Rowerowa sieć społecznego nadzoru polityki transportowej polskich miast", koordynowanego przez Wrocławską Inicjatywę Rowerową, w którym biorą udział organizacje zrzeszone w sieci "Miasta dla rowerów".

W ramach tego projektu, finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, działanie 5.4.2 (III edycja) zorganizowane zostaną spotkania, warsztaty oraz inne akcje popularyzujące rower jako szybki i ekologiczny środek transportu w mieście.

Jednym z jego głównych celów jest współpraca z Parlamentarną Grupą Rowerową oraz z innymi instytucjami jak np. Ministerstwo Infrastruktury w celu dostosowania szeroko rozumianego prawa wpływającego na rozwój infrastruktury rowerowej do obowiązujących norm i zasad najlepszej praktyki. Przyjrzymy się formom współpracy władz lokalnych z organizacjami społecznymi w zakresie prowadzenia polityki rowerowej w poszczególnych miastach. Postaramy się także wykonać diagnozę polityki rowerowej państwa z sugestiami optymalizacji rozwiązań.

Na spotkaniu z posłami, ze strony parlamentarnej obecna była przed wszystkim Ewa Wolak- przewodnicząca Parlamentarnej Grupy Rowerowej oraz kilkoro innych posłów. Warto wspomnieć, że do spotkania z rowerzystami parlamentarzystów zmotywowała m.in. podpisywana w internecie petycja, która leżała jak memento na stole przez całe spotkanie.  A z konkretów - wysiłki środowiska rowerzystów z sieci Miasta dla Rowerów wreszcie przyniosą konkretny owoc. Projekt zmian ma szansę wejść pod obrady sejmu już niebawem! Proces jest zaawansowany, choć nadal nie przebiega idealnie.

Po spotkaniu w Sejmie udaliśmy się do siedziby Stowarzyszenia Zielone Mazowsze gdzie rozmawialiśmy się na temat założeń rowerowego projektu, w którym wezmą udział przedstawiciele Bydgoszczy, Gdańska, Krakowa, Lublina, Olsztyna, Poznania, Radomia, Łodzi, Szczecina, Torunia, Warszawy i Wrocławia. Członkowie reprezentujący organizacje z różnych miast wymienią się doświadczeniami, jakie nabyli przy działaniach zmierzających do uczynienia swojego otoczenia bardziej przyjaznego rowerzystom.

Następne spotkanie sieci planowane jest w połowie grudnia we Wrocławiu.

Lista obecności

Posłanki i posłowie PGR
Magdalena Gąsior-Marek
Artur Gierada
Agnieszka Pomaska
Krzysztof Tyszkiewicz
Ewa Wolak
Tomasz  Głogowski
Czesława Czechyra

Organizacje rowerowe MdR
Bractwo Rowerowe (Radom) - www.bractworowerowe.ats.pl
Bydgoszcz Rowerowa - www.rower.byd.pl
Fundacja Normalne Miasto - Fenomen (Łódź) - www.fundacjafenomen.pl
Porozumienie Rowerowe Lublin - www.lublinrowerem.pl
Rowerowy Białystok - www.rowerowy.bialystok.pl
Rowerowy Szczecin - www.rowerowy.szczecin.pl
Rowerowy Toruń - www.rowerowytorun.com.pl
Wrocławska Inicjatywa Rowerowa - www.rowerowy.wroclaw.pl
Sekcja Rowerzystów Miejskich (Poznań) - www.srm.eco.pl
Stowarzyszenie Aktywności Społecznej "Młyn" (Olsztyn) - www.rowerowy.olsztyn.pl
Stowarzyszenie Zielone Mazowsze www.zm.org.pl

Prezentacje ze spotkania
Problemy prawne ruchu rowerowego: PDF, 1238 kB
Rowerowe zmiany w Prawie o ruchu drogowym: PDF, 1216 kB 

Patrycja Wojtaszczyk, Paweł Wiśniewski, Aleksander Buczyński
Więcej zdjęć
 ilosc komentarzy:
DODAJ SWÓJ KOMENTARZ - dnia 2023 - 10 - 04
 
Spotkanie PGR
Spotkanie PGR
Spotkanie PGR
Spotkanie PGR
Spotkanie PGR
Spotkanie MdR
Spotkanie MdR
Spotkanie MdR
Spotkanie MdR
 
   
lista pozostałych artykułów w dziale aktualności
 
home
o nas
działania i opinie
miasto
rekreacja
biblioteka
warto wiedzieć
aktualności
prasa