link_mdr


doreta bez recepty
duomox bez recepty
izotek bez recepty

aktualności
2009 :
  1. 1 - 12 |
  2. 13 - 24 |
  3. 25 - 36 |
  4. 37 - 48 |
  5. 49 - 60 |
  6. 61 - 72 |
  7. 73 - 84 |
  8. 85 - 91 |
  min min min min min min min min min min min min
04 marca 2009

Ogrodzenie Parku Staromiejskiego nie zagrozi trasie nad fosą

Budowa ogrodzenia Parku Staromiejskigo, którą zapowiadał niedawno Zarząd Zieleni Miejskiej, już ruszyła. Na początek, jak donoszą rowerzyści, zafundowano nieoznakowaną barykadę w poprzek drogi rowerowej biegnącej wzdłuż fosy (trwa montaż słupków ogrodzenia). W tej sprawie interwencję zapowiedział  już oficer rowerowy.

Na szczęście, docelowo trasa przez Park będzie przejezdna. Przed prawie miesiącem wystąpiliśmy z pytaniem do ZZM, czy ogrodzenie nie będzie kolidować z trasą rowerową:
 


Wrocław, 12.02.2009

Sz. P. Mieczysław Popławski
Zarząd Zieleni Miejskiej

W związku z planowaną przebudową Parku Staromiejskiego i związanym z tą inwestycją wykonaniem ogrodzenia, chcielibyśmy otrzymać odpowiedź na pytanie, czy będzie ono przecinało przebieg ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż Fosy Miejskiej?

Trasa ta jest jedyną ciągłą trasą komunikacji rowerowej w kierunku wschód-zachód w obrębie Starego Miasta, stanowiącą także obwodnicę Rynku, stąd budowa ogrodzenia w jej przebiegu przerwie jej ciągłość i znacząco utrudni poruszanie się rowerami w tym rejonie.

Oczekujemy na szybką odpowiedź, z racji terminu rozpoczęcia prac oraz ich potencjalnego wpływu na kształt komunikacji rowerowej w mieście.

Przypominamy, iż stosownie do art. 237 § 1 kpa w zw. z art. 244 § 1 kpa organ właściwy do załatwienia wniosku powinien załatwić wniosek bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca. Z kolei zgodnie z  art. 244 § 2 kpa o sposobie załatwienia wniosku zawiadamia się  równocześnie wnioskodawcę.


Z poważaniem,
Marek Pałach-Rydzy
Wrocławska Inicjatywa RowerowaWczoraj otrzymaliśmy od dyrektora ZZM Mieczysława Popławskiego zapewnienie, iż ciągłość trasy rowerowej zostanie zachowana, a płot nie przetnie ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż Fosy Miejskiej. W załączeniu otrzymaliśmy także wyrys przebiegu powstającego ogordzenia, który publikujemy poniżej:

 ilosc komentarzy:
DODAJ SWÓJ KOMENTARZ - dnia 2024 - 06 - 13
     
   
lista pozostałych artykułów w dziale aktualności
 
home
o nas
działania i opinie
miasto
rekreacja
biblioteka
warto wiedzieć
aktualności
prasa