link_mdr


doreta bez recepty
duomox bez recepty
izotek bez recepty

aktualności
2011 :
 1. 1 - 12 |
 2. 13 - 24 |
 3. 25 - 36 |
 4. 37 - 48 |
 5. 49 - 60 |
 6. 61 - 72 |
 7. 73 - 84 |
 8. 85 - 96 |
 9. 97 - 108 |
 10. 109 - 120 |
 11. 121 - 121 |
  min min min min min min min min min min min min
19 lipca 2011

Dwukierunkowy ruch rowerowy na ulicach jednokierunkowych

Na stronie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad pojawiła się opinia Zespołu ds. Ścieżek Rowerowych w sprawie dwukierunkowego ruchu rowerowego na ulicach i drogach jednokierunkowych. Przedstawia ona szczegółowo obowiązujące przepisy regulujące dopuszczanie ruchu rowerów „pod prąd”, omawia wątpliwości związane z interpretacją tych przepisów i wynikające z nich wnioski, a także przedstawia przykłady dobrej praktyki zarówno z Polski jak i z innych krajów. Autorami opracowania są: Tadeusz Kopta, Aleksander Buczyński, Marcin Hyła oraz Bartłomiej Lustofin.

Wnioski wynikające z polskiego prawa

Żaden przepis polskiego prawa nie określa dla jezdni jednokierunkowej, na której można dopuścić dwukierunkowy ruch rowerowy:

 • minimalnej (ani maksymalnej) szerokości jezdni
 • prędkości dopuszczalnej lub miarodajnej
 • natężeń ruchu
 • innych parametrów, które miałyby wpływ na BRD.

Nie jest również precyzyjnie określony sposób oznakowania takiej organizacji ruchu w zakresie oznakowania poziomego. Zarządzający ruchem ma w tej mierze wolną rękę i dwukierunkową organizację ruchu rowerowego może stosować zgodnie z własną oceną sytuacji i w oparciu o doświadczenia z taką organizacją ruchu w Polsce i na świecie. Niezbędne jest jedynie zastosowanie na odpowiednich wlotach znaków B-2 i D-3 z tabliczkami T-22 (oraz odpowiedniego oznakowania na wlotach poprzecznych).

Przymus stosowania oznakowania poziomego występuje jedynie na drogach krajowych i wojewódzkich (o ile ich jezdnie mają szerokość co najmniej 6,0 m) oraz w przypadku zastosowania znaku F-19 – co jednak nie wyklucza stosowania go także w innych przypadkach, w zależności od oceny zarządzającego ruchem.
Wnioski wynikające z doświadczeń praktycznych

Dwukierunkowy ruch rowerowy w jezdniach jednokierunkowych można wprowadzić:

 • wyłącznie oznakowaniem pionowym – w strefach zamieszkania i w strefach uspokojonego ruchu o prędkości do 30 km/h;

   
 • oznakowaniem pionowym, uzupełnionym wyłącznie na wlotach skrzyżowań oznakowaniem poziomym w postaci linii i znaku P-23 „rower” - w obszarach jw.;

   
 • oznakowaniem pionowym i poziomym na całej długości, z możliwością dodatkowego zróżnicowania barwy nawierzchni przeznaczonej do ruchu rowerzystów – na ulicach o większych natężeniach ruchu lub prędkościach miarodajnych wyższych niż 30 km/h [fot. Rowerowy Szczecin];

   
 • oznakowaniem pionowym, poziomym oraz dodatkowo segregacją fizyczną na wlotach skrzyżowań i ewentualnie na łukach, gdzie istnieje ryzyko „ścinania” przez samochody zakrętów i zajeżdżania drogi rowerzystom jadącym pod prąd lub gdzie występuje ruch pojazdów ciężkich.

Pełna treść opracowania dostępna jest na stronie GDDKiA:

www.gddkia.gov.pl/userfiles/articles/i/infrastruktura-rowerowa_3000/documents/Opinia_pod_prd_korektaTKMHTK.pdf

Tadeusz Kopta

Za: http://www.zm.org.pl/?a=opinia_pod_prad-116

 

spacer
Oznakowanie i szerokość
Jak widać na załączonym zdjęciu, jeśli są chęci, to wszystko jest możliwe - nie jest ważne oznakowanie, ani szerokość jezdni (samochód osobowy ledwo się przeciskał). Zdjęcie ze Starego Miasta w Awinionie we Francji, gdzie pełno jest takich dróg.

WrocNamilosc komentarzy: 1
DODAJ SWÓJ KOMENTARZ - dnia 2022 - 08 - 13
 
 
   
lista pozostałych artykułów w dziale aktualności
 1. 1 - 12 |
 2. 13 - 24 |
 3. 25 - 36 |
 4. 37 - 48 |
 5. 49 - 60 |
 6. 61 - 72 |
 7. 73 - 84 |
 8. 85 - 96 |
 9. 97 - 108 |
 10. 109 - 120 |
 11. 121 - 121 |
 1. Ciąg pieszy z dopuszczonym ruchem rowerów
 2. Społeczny raport na temat ruchu rowerowego we Wrocławiu
 3. Co nowego na Wróblewskiego c.d.
 4. Rower na festiwal Nowe Horyzonty
 5. Trzeci pakiet projektowy – wybierz najpotrzebniejszą trasę rowerową
 6. Powstał pierwszy we Wrocławiu pas bus+rower
 7. Dwukierunkowy ruch rowerowy na ulicach jednokierunkowych
 8. Relacja z III posiedzenia rady ds rozwoju ruchu rowerowego we Wrocławiu
 9. We Wrocławiu rowerzystów jest 3,5%
 10. Spotkanie Klubu Złośliwych i Niedobrych Cyklistów vol.2 – relacja
 11. Rajd Rowerowy dla Tybetu: Przystanek Wrocław - relacja
 12. Zaproszenie na weekendowe rajdy rowerowe Razem Bezpieczenie
 
home
o nas
działania i opinie
miasto
rekreacja
biblioteka
warto wiedzieć
aktualności
prasa