link_mdr


doreta bez recepty
duomox bez recepty
izotek bez recepty

aktualności
2011 :
 1. 1 - 12 |
 2. 13 - 24 |
 3. 25 - 36 |
 4. 37 - 48 |
 5. 49 - 60 |
 6. 61 - 72 |
 7. 73 - 84 |
 8. 85 - 96 |
 9. 97 - 108 |
 10. 109 - 120 |
 11. 121 - 121 |
  min min min min min min min min min min min min
26 czerwca 2011

Robotniczą pod prąd

Robotniczą pod prąd, czyli o tym jak powstał pomysł kontrapasa na odcinku ulicy Robotniczej (Wagonowa-Fabryczna) i jakie są tego skutki.

Będzie też o tym jak wygląda poziom kumacji znaków drogowych wśród kierowców i rowerzystów, a także kilka filmików sytuacyjno-edukacyjno-poglądowych.

Po niedawnej relacji z kontrapasów w centrum tym razem przenosimy się poza ścisłe centrum: pokazujemy nowinki na trasie z Nowego Dworu i instruktaż jak z nich korzystać.

Geneza

Pomysł na udrożnienie dla ruchu rowerowego jednokierunkowego odcinka ulicy Robotniczej był równie przypadkowy, co oczywisty. Oczywisty, bo wiedzie tędy główna trasa z Nowego Dworu. Przypadkowy, bo padł w trakcie jednej z dyskusji na liście mailingowej wrocławskich rowerzystów <rowerzysci>.

2010/11/29 Michał napisał:

[...] i jeszcze propozycja kontrapasu bardzo potrzebnego na zachodzie Wrocławia.
Proponuje ułatwić dojazd z ul Robotniczej do dalszej części ul. Strzegomskiej, poprzez budowę przejazdu rowerowego na skrzyżowaniu z ul. Wagonowa i wyznaczenie kontrapasu na ul. Robotniczej, na odcinku Wagonowa - łącznik Robotnicza - Strzegomska przy Millenium Tower
[...]

Propozycja została nader szybko podchwycona przez Sekcję Rowerową UM (obecną na liście) i o dziwo, w mieście wiecznego i nieprzemijalnego niedasizmu, w ciągu pół roku kontrapas został zaprojektowany, zatwierdzony i wykonany.

Plan sytuacyjny

Kontrapas stanowi uzupełnienie i przedłużenie drogi dla pieszych i rowerów w ciągu ulic Strzegomska - Robotnicza, na odcinku pomiędzy Gądowianką a ul. Wagonową. Wraz z przejazdem dla rowerzystów poprzez ul. Wagonową, stanowi szybkie i bezpośrednie połączenie tego ciągu z ul. Strzegomską w kierunku pl. Strzegomskiego i Legnickiej. Umożliwia również szybki przejazd ul. Robotniczą, zamiast objazdu przez Wagonową i Fabryczną.

Rozwiązanie to jest wprost nieocenione. Ul. Robotnicza na odcinku pomiędzy Fabryczną, a Wagonową jest jednokierunkowa, zatem do tej pory nie było żadnej legalnej możliwości szybkiego przejazdu do Strzegomskiej. Jedyna droga prowadziła objazdami (przez Wagonową, Fabryczną, Robotniczą i Śrutową), nader niewygodnymi przy dojazdach w kierunku ul. Zachodniej, czy choćby do pobliskiej stacji kolejowej Wrocław Mikołajów. A to skutkowało mało bezpiecznym wykorzystywaniem przez rowerzystów chodników na przejeździe kolejowym i Robotniczej, oraz przejeżdżaniem przez przejścia dla pieszych na Wagonowej i za przejazdem kolejowym w rejonie przystanku autobusowego.

Nowa organizacja ruchu

Po pierwsze, wytyczony i oznakowany został przejazd dla rowerzystów przez ul. Wagonową, jako przedłużenie drogi dla pieszych i rowerów:

Po drugie, bezpośrednio za przejazdem wydzielono z jezdni dwukierunkowy pas rowerowy, umożliwiający kontynuację dalszej jazdy kontrapasem w ciągu ul. Robotniczej, zaś z drugiej strony pozwalający rowerom jadącym Robotniczą od strony centrum, na w miarę bezpieczne i płynne wjechanie na przejazd dla rowerzystów:

Wreszcie po trzecie, z jezdni na ul. Robotniczej wydzielono jednokierunkowy pas dla rowerów umożliwiający jazdę ul. Robotniczą w kierunku centrum:

ale także pozwalający na skręt w lewo, w łącznik pomiędzy Robotniczą, a Strzegomską:

Zasady poruszania się

> Centrum > Nowy Dwór >

Jadąc ul. Robotniczą od centrum na Nowy Dwór jedziemy tak jak samochody, prawym pasem ruchu, możliwie blisko prawej krawędzi jezdni. Obowiązujące zasady ruchu doskonale widać na znakach drogowych - należy jechać pasami jak na strzałkach.

Podkreślmy jeszcze raz, żeby było jasne - kontrapas rowerowy jak sama nazwa wskazuje, służy na ulicy jednokierunkowej do jazdy rowerami pod prąd - ale dodajmy - wyłącznie pod prąd!

Przed przejazdem tramwajowym zwalniamy i w razie potrzeby ustępujemy pierwszeństwa tramwajowi, tak jak samochody:

Jadąc łącznikiem od strony ul. Strzegomskiej w prawo na Nowy Dwór, również jedziemy jak samochody - przy prawej krawędzi.

Uwaga - wyjazd z łącznika w Robotniczą jest drogą podporządkowaną (patrz znak A-7). Należy ustąpić pierwszeństwa wszystkim pojazdom jadącym Robotniczą - w tym również rowerom jadącym po kontrapasie!

Tuż za przejazdem kolejowym przygotujmy się do zjazdu na lewą stronę pasa ruchu - ale jeszcze nie na kontrapas!

Dopiero za torami, jak pokazują znaki, możemy wjechać na dwukierunkowy odcinek pasa rowerowego i kontynuować jazdę przez przejazd dla rowerów:

> Nowy Dwór > Centrum >

Jadąc z Nowego Dworu do centrum, cały czas jedziemy kontrapasem:

Przed przejazdem tramwajowym zwalniamy i, w razie potrzeby, ustępujemy pierwszeństwa tramwajowi:

Skrzyżowanie z ul. Fabryczną - tu kontrapas się kończy, umożliwiając dalsza jazdę na wprost ulicą Robotniczą, lub skręt w prawo w Fabryczną. Znak A-7 przed skrzyżowaniem oznacza, że rowery jadące kontrapasem winny ustąpić pierwszeństwa zarówno pojazdom skręcającym z Robotniczej w Fabryczną, jak i tym, które z Fabrycznej skręcają w Robotniczą:

Zasady pierwszeństwa przejazdu

Na skrzyżowaniu Robotniczej i Wagonowej, pierwszeństwo przejazdu ma ROWERZYSTA wjeżdżający na przejazd dla rowerów! Samochody skręcające z Robotniczej w Wagonową (czy to jadąc w ciągu drogi głównej w prawo, czy też od przejazdu kolejowego w lewo) muszą ustępować pierwszeństwa rowerom jadącym na wprost!!!

...aczkolwiek trzeba pamiętać, że większość kierowców tego nie respektuje:

Podstawą prawną pierwszeństwa rowerzystów na tym przejeździe jest znowelizowana niedawno ustawa Prawo o Ruchu Drogowym:

Art. 27
1. Kierujący pojazdem, zbliżając się do przejazdu dla rowerzystów, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność i ustąpić pierwszeństwa rowerowi znajdującemu się na przejeździe.
1a. Kierujący pojazdem, który skręca w drogę poprzeczną, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność i ustąpić pierwszeństwa rowerzyście jadącemu na wprost po jezdni, pasie ruchu dla rowerów, drodze dla rowerów lub innej części drogi, którą zamierza opuścić.

Z kolei samochody jadące ul. Wagonową mają przed skrzyżowaniem z Robotniczą znak A-7, jadą zatem drogą podporządkowaną i mają obowiązek ustąpić pierwszeństwa przejazdu wszystkim pojazdom jadącym ul. Robotniczą - w tym rowerzystom znajdującym się przed i na przejeździe dla rowerów:

W czasie jazdy pamiętajmy jednak, że niezależnie od tego kto ma pierwszeństwo, rowerzysta winien mieć oczy i uszy dookoła głowy, i przejeżdżać przez jezdnię w sposób najbardziej dla niego bezpieczny. W szczególności nie należy na siłę egzekwować swego pierwszeństwa ...

Błędy i wypaczenia

Choć nowy kontrapas cieszy, to nie do końca można być zadowolonym z tej inwestycji ...

niedokończona inwestycja

Główne zarzuty dotyczą przejazdu dla rowerów - jest to wysoki krawężnik przy wjeździe na drogę dla pieszych i rowerów (krawężnik ma zostać zlikwidowany w tym roku, w ramach wymiany nawierzchni na Wagonowej):

... oraz permanentnie zatykająca się studzienka kanalizacyjna po drugiej stronie Wagonowej, co skutkuje rozległą kałużą po każdym deszczu:

Problemem mogą być również pewne rozbieżności z projektem - zmiany w stosunku do pierwotnych założeń, które pojawiły się w trakcie uzgodnień pomiędzy jednostkami UM (głównie ZDiUM), oraz zmiany m.in. w oznakowaniu (m.in. krótsza linia przerywana) wprowadzone (samowolne?) przez wykonawcę.

Z punktu widzenia zarówno rowerzysty jak i kierowcy, bardzo poważnym problemem jest fatalna wzajemna widoczność na odcinku drogi dla pieszych i rowerów przed przejazdem dla rowerzystów. Tu koniecznie należy usunąć kilkadziesiąt metrów przydrożnych krzaków:

Obiecano nam jednak, że niektóre usterki zostaną zlikwidowane podczas jesiennego remontu ul. Wagonowej.

błędy w oznakowaniu

Kierowcy jadący ul. Robotniczą ze Strzegomskiej i Nowego Dworu, dojeżdżając do Wagonowej widzą dwa znaki - nakaz skrętu w prawo, oraz znak D-1 jako oznaczenie drogi z pierwszeństwem. Ustawienie w tym miejscu i przy tej organizacji ruchu znaku D-1 jest moim zdaniem kompletnym nieporozumieniem. Jego skutkiem są bowiem nie do końca jasne dla kierowcy zasady pierwszeństwa.

Znak ten sugeruje bowiem, że pierwszeństwo przejazdu ma właśnie kierowca! A to jest sprzeczne z cytowanym powyżej Art 27 PoRD, który wyraźnie mówi o pierwszeństwie rowerzysty, i to nie tylko w sytuacji gdy rowerzysta znajduje się już na przejeździe dla rowerzystów.

Tuż przed przejazdem dla rowerzystów znajduje się znak D-6b - informujący kierowców o przejeździe dla rowerzystów i przejściu dla pieszych. Niestety ustawiony jest fatalnie - tak, że jest całkowicie niewidoczny dla kierowców jadących od Nowego Dworu - za zakrętem i blatem wzdłuż ich toru jazdy. Ci kierowcy zauważają znak D-6b dopiero w ostatniej chwili, przy manewrze skrętu w lewo, związku z powyższym specjalnie dla nich należałoby postawić dodatkowy znak D-6b, kilka metrów wcześniej.

Być może jest to też najlepsze miejsce na zamontowanie autorskiego znaku ostrzegawczego...

Zasadne wydaje się również, aby na ul. Wagonowej znaki poziome P-13 czyli linia warunkowego zatrzymania złożona z trójkątów, namalowana została przed przejazdem dla rowerzystów, a nie dopiero za nim.

Nie do końca właściwe nawyki kierowców i rowerzystów

Cóż, są one typowe - ze strony kierowców wymuszanie pierwszeństwa na rowerzystach, czy zastawianie przejazdu dla rowerzystów:

Zaś ze strony samych rowerzystów - przejeżdżanie przez przejścia dla pieszych:

jazda chodnikami:

oraz wykorzystywanie kontrapasów do jazdy w obu kierunkach:

Szczególnie niebezpieczne jest to ostatnie - kontrapas jest w miarę szeroki, ale niekoniecznie na tyle, aby przy dużym ruchu samochodów dwa rowery mogły by się wzajemnie wyminąć.

Również poniższe zachowanie jest niepoprawne - skręcając z łącznika nie wjeżdżamy na kontrapas, jedziemy przy prawej krawędzi!:

I na zakończenie przedstawiamy kilka innych ustrzelonych akcji - wraz z komentarzem:

 

Tekst: Artur Kamiński

Foto: Artur Kamiński i Radek Lesisz

Video: Radek Lesisz

spacer
nieszczęsne przejazdy
Nie można zaplanować tego przejazdu tak, aby szedł na wprost, a nie po normalnej do łuku drogi? Oczywiście po wcześniejszym wycięciu krzaków. Autorski znak rzeczywiście byłby przydatny w tym miejscu. W obecnej chwili jedynie użytkownicy rowerów górskich nie będą musieli zwalniać przed tym krawężnikiem, co dezinformuje kierowcę (zwalnia - czyli ustępuje mi pierwszeństwa).

MU

gwoli ścisłości to o tym pomyśle rozmawiałem z dankiem podczas zeszłorocznej parady rowerowej. Potem jeszcze przypomniałem mu o tym w mailu: "Proponuje również ułatwić dojazd z ul Robotniczej do dalszej części ul. Strzegomskiej, poprzez budowę przejazdu rowerowego na skrzyżowaniu z ul. Wagonowa (http://goo.gl/maps/wnG0) i wyznaczenie kotrapasu na ul. Robotniczej, na odcinku Wagonowa - łącznik Robotnicza - Strzegomska przy Millenium Tower (http://goo.gl/maps/xDY9). Ze względu na dużą ilość szkół oraz biur, trakt ten jest użytkowany przez wielu rowerzystów, dlatego poprawa warunkuch jazdy i bezpieczeństwa jest w tym miejscu niezbędna. W razie potrzeby służę dodatkową dokumentacją fotograficzną." cieszę się, że udało się ten projekt zrealizować. Jednocześnie przypominam o kolejnym odcinku pod Gądowianką, który jest jeszcze bardziej skomplikowany i niebezpieczny. To drugi fragment ze wspomnianego maila dotyczący właśnie przejazdu pod Gądowianką: "Niestety ta ddr nie ma kontynuacji na odcinku pod estakadą przebudowywaną kilka lat temu. Jadąc od strony Nowego Dworu po stronie północnej,wyznaczone są przejazdy rowerowe na zjeździe z Gądowianki bliżej Nowego Dworu (http://goo.gl/maps/rmxN). Nie ma natomiast takiego przejazdu, na drugim zjeździe bliżej centrum (http://goo.gl/maps/bMyj). Ponadto przejazd pod wiaduktem kolejowym jest bardzo wąski (http://www.panoramio.com/photo/35377587) i trudny do przejechania nawet pojedynczo. Nie ma możliwości na minięcie się dwóch rowerzystów. Jadąc od strony centrum, nie ma infornmacji o końcu ciągu pieszo-rowerowego po stronie południowej, ale nie ma też przejazdu rowerowego na ul. Muchoborskiej oraz łączniku Strzegomska - Klecińska (http://goo.gl/maps/evJC). Ta niekomfortowa sytuacja, znacznie utrudnia ruch rowerowy na tym odcinku. Większość rowerzystów korzysta z chodnika, łamiąc w ten sposób przepisy. Tylko nieliczni, w tym również podpisany, korzysta z jezdni co jest dosyć ryzykowne, patrząc na dużą prędkość samochodów na tym odcinku. Ze względu na brak jednoznacznego wyznaczenia ddr, nie ma tez pewności który wariant nie koliduje z PoRD. Proponuję wyznaczenie ciągu pieszo-rowerowego po południowo - wschodniej stronie ul. Strzegomskiej. Byłby on kontynuacją ciągu wzdłuż ul. Strzegomskiej i Robotniczej. Przejazd na nową ddr odbywałby się na skrzyżowaniu z ul. Nowodworską. Do wyznaczenia ciągu pieszo rowerowego potrzebna jest budowa dwóch przejazdów rowerowych na wspomnianych ulicach Muchoborskiej (http://goo.gl/maps/mwbU) oraz łączniku Strzegomska - Klecińska."

Michałilosc komentarzy: 2
DODAJ SWÓJ KOMENTARZ - dnia 2024 - 05 - 24
 
Na tym zdjęciu widać jaką drogę oszczędzają rowerzyści dzięki kontrapasowi
 
   
lista pozostałych artykułów w dziale aktualności
 1. 1 - 12 |
 2. 13 - 24 |
 3. 25 - 36 |
 4. 37 - 48 |
 5. 49 - 60 |
 6. 61 - 72 |
 7. 73 - 84 |
 8. 85 - 96 |
 9. 97 - 108 |
 10. 109 - 120 |
 11. 121 - 121 |
 1. Skradziono rowerek GIANT PUDDIN koloru różowego
 2. Zaproszenie na spotkanie z Olivierem Schneiderem oraz z tybetańskimi rowerzystami - 13.07.2011
 3. Zaproszenie na spotkanie z uczestnikami rajdu NEO NAWYKI 27.07.2011
 4. Likwidacja przejścia przez Pułaskiego - c.d.
 5. Powstanie EkoCentrum Wrocław
 6. Relacja z konferencji Polska w Rowerowej Europie
 7. Robotniczą pod prąd
 8. O kulturze kierowców autobusów i motorniczych, czyli czego brakuje pracownikom i regulaminowi MPK
 9. Pierwszeństwo na przejazdach rowerowych
 10. Co nowego na Wróblewskiego?
 11. Relacja ze Święta Wrocławskiego Rowerzysty 2011
 12. Jak obywatel zlikwidował zakaz wprowadzania rowerów do Parku Staromiejskiego
 
home
o nas
działania i opinie
miasto
rekreacja
biblioteka
warto wiedzieć
aktualności
prasa