link_mdr


doreta bez recepty
duomox bez recepty
izotek bez recepty

aktualności
2011 :
 1. 1 - 12 |
 2. 13 - 24 |
 3. 25 - 36 |
 4. 37 - 48 |
 5. 49 - 60 |
 6. 61 - 72 |
 7. 73 - 84 |
 8. 85 - 96 |
 9. 97 - 108 |
 10. 109 - 120 |
 11. 121 - 121 |
  min min min min min min min min min min min min
05 lipca 2011

Likwidacja przejścia przez Pułaskiego - c.d.

Dwa i pół miesiąca temu pisaliśmy o sprawie planowanej likwidacji przejścia przez ul. Pułaskiego. Dziś prezentujemy ciąg dalszy tego wątku.


Wrocław, 05-07-2011

Pan Rafał Dutkiewicz
Prezydent Wrocławia
ul. Sukiennice 9
50-107 Wrocław

Szanowni Panie Prezydencie,

Z przykrością informujemy, iż podlegli Panu pracownicy nie wywiązują się z ciążącego na nich obowiązku udzielania terminowej odpowiedzi na pisma, jak również działają wbrew nakreślonym kierunkom rozwoju miasta.

Przed ponad dwoma miesiącami wystosowaliśmy do Wydziału Inżynierii Miejskiej apel o nielikwidowanie przejścia dla pieszych w ramach remontu ul. Pułaskiego. Z uwagi na zignorowanie naszego pisma zmuszeni jesteśmy zwrócić się do Pana z prośbą o:
 

 • a.    pełne wyjaśnienie kwestii likwidacji przejścia dla pieszych na ulicy Pułaskiego
 • b.    przeszkolenie podległych Panu pracowników z zakresu obowiązków wynikających z Kodeksu Postępowania Administracyjnego.

Ad. a)  W dniu 2011-04-18 16:02 na adres wim@um.wroc.pl wysłaliśmy nasze pismo nr 248/30/11, gdzie stanowczo sprzeciwiliśmy się planowanej likwidacji przejścia dla pieszych na ul. Pułaskiego. Pismo wysłane przed ponad dwoma miesiącami pozostaje bez echa, zaś jedyna reakcja na nie znalazła się w artykule opisującym plany związane z remontem ul. Pułaskiego.

Odnosząc się do wypowiedzi pracownika WIM w przywołanym artykule, zwracamy uwagę, iż nie jest prawdą twierdzenie Pani Grażyny Nosek, iż:

„Ze względów eksploatacyjnych i bezpieczeństwa niedozwolone jest lokalizowanie przejść na zwrotnicach i rozjazdach tramwajowych.”

Przepisy odnoszące się do tego zagadnienia - Wytyczne techniczne projektowania budowy i utrzymania torów tramwajowych w punkcie 5.1.6 mówią, iż:

„Rozjazdy należy projektować tak, aby zwrotnice usytuowane były poza pasami ruchu kołowego oraz poza przejściami dla pieszych. W przypadku braku takich możliwości należy projektować specjalne zwrotnice przedłużane."

Po pierwsze przepis nie zabrania explicite lokowania jakichkolwiek rozjazdów na przejściach dla pieszych. Kluczowe jest tu słowo „należy”.

Po drugie w przywołanym paragrafie jest wyraźnie wskazane rozwiązanie alternatywne, pozwalające na lokowanie rozjazdów na przejściach dla pieszych.

Po trzecie postulat projektowania rozjazdów poza pasami ruchu jest praktycznie niemożliwy do spełnienia przy większości torowisk wbudowanych w jezdnie. Dlatego też, postulat ten jest traktowany jedynie jako zalecenie, nie zaś nakaz. Świadczy o tym praktyka nie tylko na Zachodzie, ale także i we Wrocławiu, gdzie funkcjonują od dawna takie rozwiązania:

•    Świdnicka  - Piłsudskiego
•    Hallera - Powstańców
•    Piłsudskiego - Grabiszyńska
•    Pl. Orląt Lwowskich
•    Kazimierza Wielkiego  - Ruska
•    Kazimierza Wielkiego - Szewska
•    pl. Dominikański
•    Sienkiewicza - Wyszyńskiego  
•    Jedności Narodowej - Nowowiejska


Co jednak najważniejsze: przejście powinno być zlokalizowane bliżej tarczy skrzyżowania. Dzięki temu nie prowadziłoby przez zwrotnice, a także znacznie skróciło drogę pieszych i poprawiło ergonomię chodnika. Zniknąłby również problem, na który powołuje się Pani Grażyna Nosek:

"Przesunięcie przejścia w stronę południową poza zwrotnice znacząco zwiększyłoby obręb skrzyżowania wydłużając czasy ewakuacji pojazdów oraz tramwajów."

Przejście, i owszem, należy przesunąć, ale nie dalej na południe, lecz bliżej tarczy skrzyżowania – na północ, co zmniejszy, a nie zwiększy czas ewakuacji pojazdów, a także poprawi ergonomię chodników. Dla zobrazowania, przedstawiamy szkic tego rozwiązania.Notabene, należy zauważyć, iż po raz kolejny, wbrew głoszonym wszem i wobec obietnicom o tworzeniu miasta przyjaznego dla ludzi, okazuje się, iż przepustowość dla aut jest ciągle priorytetem w kształtowaniu przestrzeni miejskiej.

Z informacji prasowych wynika, iż przejście dla pieszych po południowej stronie skrzyżowania ulic Pułaskiego i Kościuszki ma jednak być zlikwidowane. Pragniemy zauważyć, iż likwidacja przejścia znacznie pogorszy warunki ruchu pieszego; wymusi spore nadkładanie drogi i czasu w oczekiwaniu na przejście przez cztery cykle świetlne, zamiast jednego; wygeneruje zachowania zagrażające życiu, czyli przekraczanie jezdni i torowiska w nieoznaczonym miejscu. Dlatego ponownie apelujemy o zmianę tych planów.
 
Ad. b) Stosownie do art. 237 § 1 kpa w zw. z art. 244 § 1 kpa organ właściwy do załatwienia wniosku powinien załatwić wniosek bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca. Z kolei zgodnie z  art. 244 § 2 kpa o sposobie załatwienia wniosku zawiadamia się  równocześnie wnioskodawcę. Brak zastosowania tego przepisu jest nader częstą praktyką w Urzędzie Miejskim Wrocławia.


Z poważaniem
Radosław Lesiszilosc komentarzy:
DODAJ SWÓJ KOMENTARZ - dnia 2024 - 05 - 24
 
 
   
lista pozostałych artykułów w dziale aktualności
 1. 1 - 12 |
 2. 13 - 24 |
 3. 25 - 36 |
 4. 37 - 48 |
 5. 49 - 60 |
 6. 61 - 72 |
 7. 73 - 84 |
 8. 85 - 96 |
 9. 97 - 108 |
 10. 109 - 120 |
 11. 121 - 121 |
 1. Skradziono rowerek GIANT PUDDIN koloru różowego
 2. Zaproszenie na spotkanie z Olivierem Schneiderem oraz z tybetańskimi rowerzystami - 13.07.2011
 3. Zaproszenie na spotkanie z uczestnikami rajdu NEO NAWYKI 27.07.2011
 4. Likwidacja przejścia przez Pułaskiego - c.d.
 5. Powstanie EkoCentrum Wrocław
 6. Relacja z konferencji Polska w Rowerowej Europie
 7. Robotniczą pod prąd
 8. O kulturze kierowców autobusów i motorniczych, czyli czego brakuje pracownikom i regulaminowi MPK
 9. Pierwszeństwo na przejazdach rowerowych
 10. Co nowego na Wróblewskiego?
 11. Relacja ze Święta Wrocławskiego Rowerzysty 2011
 12. Jak obywatel zlikwidował zakaz wprowadzania rowerów do Parku Staromiejskiego
 
home
o nas
działania i opinie
miasto
rekreacja
biblioteka
warto wiedzieć
aktualności
prasa