link_mdr


doreta bez recepty
duomox bez recepty
izotek bez recepty

aktualności
2011 :
 1. 1 - 12 |
 2. 13 - 24 |
 3. 25 - 36 |
 4. 37 - 48 |
 5. 49 - 60 |
 6. 61 - 72 |
 7. 73 - 84 |
 8. 85 - 96 |
 9. 97 - 108 |
 10. 109 - 120 |
 11. 121 - 121 |
  min min min min min min min min min min min min
17 grudnia 2011

Wybrzeże Wyspiańskiego - parkingowa patologia w pigułce

Tym razem będzie o tym jak można latami walczyć z nielegalnym parkowaniem bez większych rezultatów. O tym jak kierowcy zrobią wszystko, byle tylko zaparkować. O tym jak działają we Wrocławiu instytucje zajmujące się wydawaniem naszej kasy i - teoretycznie - rozwiązywaniem problemów nielegalnego parkowania.

Patologia - bo to jest chore i przewlekłe. W pigułce - bo takich miejsc we Wrocławiu jest mnóstwo.

Temat - bumerang, czyli nielegalne parkowanie na wybrzeżu Wyspiańskiego. Wysyłaliśmy interwencje - od lat. Ba, urzędnicy sami prosili o takie zgłoszenia. Sygnalizowaliśmy problem w propozycji modernizacji trasy z Wielkiej Wyspy. Lecz niewiele z tego wszystkiego wynikło. Zobaczymy, czy cokolwiek się ruszy po kolejnym piśmie...


Wrocław, 14.12.2011

Dyrektor Zarządu Zieleni Miejskiej
Krzysztof Działa
ul. Trzebnicka 33

Komisja Bezpieczeństwa
Ul Zapolskiej 2/4
50-032 Wrocław

Szanowni Państwo,

Z wielkim niepokojem obserwujemy trwającą nieprzerwanie od lat dewastację zieleni oraz ciągu pieszo-rowerowego na Wybrzeżu Wyspiańskiego. Zadziwiająca jest dla nas również bezczynność organów, pomimo wielokrotnego zgłaszania problemu nielegalnego parkowania na wyb. Wyspiańskiego.

W tej skandalicznej sprawie piszemy do urzędu od lat. 11 czerwca 2008 roku, czyli trzy i pół roku temu wysłaliśmy do Wydziału Inwestycji Miejskich z kopią dla Zarząd Zieleni Miejskiej i materiałem zdjęciowym na płycie następujący postulat:

1. Wnosimy (po raz kolejny) o niezwłoczne, fizyczne uniemożliwienie nielegalnego parkowania na wyb. Wyspiańskiego zarówno na zieleńcach, jak i na chodnikach (ciągach pieszo-rowerowych).

Uzasadnienie: od lat obserwuje się na wyb. Wyspiańskiego nielegalne, permanent-ne parkowanie aut na ciągu pieszo-rowerowym, na drodze rowerowej oraz na zieleńcach – zarówno tych przyulicznych, jak i przy samej rzece. Samochody zajmują chodniki na parking, przez co piesi są zmuszeni do korzystania z drogi rowerowej, co rodzi konflikty. Ponadto nielegalne parkowanie powoduje dewastację zieleni oraz zniszczenie już i tak z kiepskim stanie nawierzchni asfaltowej chodników i drogi rowerowej nie przystosowanych do takich obciążeń.

Pomimo zgłoszenia tej patologicznej sytuacji do właściwego wydziału UM 28 kwietnia 2006 roku (ponad 2 lata temu), po dziś dzień nic się w tej materii nie zmieniło. Oprócz stwierdzenia, że „właściwym jest powiadomienie służb ustawowo powołanych do egzekwowana przestrzegania przepisów” [sic!] (w piśmie syg. WIT.IR.5510/2982/2006), urząd nie podjął żadnych kroków mających na celu zapobieżenia łamania przepisów prawa. Przypominamy jednocześnie Państwu, że zgodnie z pismem WIT (pismem syg. WIT.IR.5510/2982/2006), miały zostać na wybrzeżu wygrodzone zieleńce (niszczone przez parkujące na nich auta) – również po dziś dzień niezrealizowane.

W wyniku tych (i zapewne nie tylko tych) nacisków, postawiono wreszcie kilka słupków przy (ex)Tawernie i komisariacie. Nie spowodowało to jednak ukrócenia procederu, gdyż wygrodzenia zostały źle i niedostatecznie wykonane: rozstaw słupków pozwala na przejazd autem, słupki można też w łatwy sposób ominąć.

W dniu 2011-05-24 o godz. 15:17 wysłany został na adresy wim@um.wroc.pl, zzm@zzm.internetdsl.pl, daniel.chojnacki@um.wroc.pl, Piotr.Knapinski@um.wroc.pl następujący mail:

Nawiązując do Państwa pisma nr WIM-EOR.7221.8.889.2011.PKN ponownie informuję, iż nielegalne parkowanie na Wyspiańskiego nie zostało zlikwidowane, wbrew temu co Państwo piszą. W dalszym ciągu obserwuje się:
- auta wjeżdżają na zieleniec przy rzece przez lukę w słupkach przy komisariacie (foto)
- auta wjeżdżają na zieleniec przez pas zieleni dzielący cyklo-chodnik od jezdni (foto)
- auta parkują na zieleńcu dzielącym cyklo-chodnik od jezdni (foto)

W związku z powyższym wnoszę o:
1. likwidację możliwości parkowania na zieleńcu zarówno przy jezdni jak i przy rzece (fizyczne bariery)
2. korektę wysłupkowania na dojazdach do posesji polegające na poszerzeniu drogi rowerowej na wylotach do 3,5m (jest rezerwa terenowa na poszerzenie drogi rowerowej w kierunku jezdni), co umożliwi postawienie słupka w osi drogi rowerowej i uzyskanie minimalnej skrajni od słupków. Układ: słupek - 1,5m ddr - słupek w osi - 1,5 m ddr - słupek, pozwoli na bezpieczny ruch rowerów oraz uniemożliwi wyjazdu autem.

Stosowane dziś rozwiązanie - zawężania drogi rowerowej za pomocą słupka - jak w przypadku dojazdu do posesji przy wylocie Norwida (foto) jest niewskazane.


W odniesieniu do przywołanych faktów, wnosimy o:

 1. Podanie przyczyn, co stoi na przeszkodzie, aby podjąć skuteczne kroki w sprawie ukrócenia tej patologii? Czy od 2006 roku odpowiednie organy miały zbyt mało czasu, bądź też środków na rzetelne zrealizowanie postulatów?  
 2. Podanie kosztów inwestycji potrzebnych do uniemożliwienia nielegalnego parko-wania, przywrócenia stanu zieleni oraz nawierzchni na ciągu pieszo-rowerowym.
 3. Wykonanie nasadzeń roślinności typu horizontalis na zieleńcu oddzielającym ciąg pieszo-rowerowy od jezdni / miejsc postojowych. Kamienie narzutowe, jak pokazuje praktyka na Wyspiańskiego, nie są skuteczne, gdyż zostały przesunięte.


W załączeniu materiał zdjęciowy wraz z opisem.

Równocześnie zwracamy Państwa uwagę na przestrzeganie terminu udzielania odpowiedzi wynikającego z art. 237 § 1 kpa w zw. z art. 244 § 1 kpa. Stosownie do przywołanych przepisów organ właściwy do załatwienia wniosku powinien załatwić wniosek bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca. Z kolei zgodnie z art. 244 § 2 kpa o sposobie załatwienia wniosku zawiadamia się równocześnie wnioskodawcę.

Z poważaniem
Radosław LesiszObecnie wjazdy na cyklo-chodnik odbywają się zarówno przez zieleniec:

… jak i między słupkami:


 
Tak wyglądała sytuacja na wyb. Wyspiańskiego w kwietniu 2005 roku:

… tak w listopadzie 2006:

… a tak w grudniu 2011:Auta codziennie parkują przez nikogo niepokojone na zieleńcach:

… a nawet w parku:

To jest chore.


Update XIII.2011

Pismo z Zarządu Zieleni Miejskiej (pdf)


Update I.2012

Pismo ze ZDiUM (pdf)

Zieleń Miejska natenczas postanowiła zagordzić wjazd na chodnik od strony miejsc parkingowych na przeciwko wejścia głównego do A1 (foto w galerii obok).

Byłoby to sensowne, gdyby auta wjeżdżały na chodnik tylko tamtędy. Jak jednak wiadomo, wjeżdżają także przy Policji, zaś ławeczki stoją przy drodze rowerowej, więc niezbyt szczęśliwie.

Czekamy zatem z niecierpliwością na działania zapowiadane przez ZDiUM.

spacer
Na moim uniwerku w UK takich obrazków nie ma
Na moim uniwerku w UK takich obrazków nie ma - po prostu polscy naukowcy są dużo bardziej odkrywczy, nie poruszają się utartymi ścieżkami.

Misiek UK

Bezkarność studentów-wieśniaków trwająca tyle lat jest o tyle dziwna, że na terenie Politechniki częstym gościem jest Straż Miejska, która z niewiadomych przyczyn ogranicza się do paru ulubionych miejsc w okolicy skrzyżowania Norwida-Wyspiańskiego, a znajdującego się jakieś 20 m dalej dzikiego parkingu pokazanego na zdjęciach już nie zauważa. Zresztą takie działanie jest powielane w wielu innych miejscach, np. Ostrów Tumski, Polaka - Straż Miejska często tam robi obławę na nielegalnie parkujących, ale zawsze z tej samej strony ulicy - nawet jak po przeciwnej stoi dużo więcej i bardziej chamsko zaparkowanych puszek, to oni zawsze wypisują tylko tym po jednej stronie.

darek

Pogonić SM do roboty
Jak SM będzie przymykać oczy to i słupki nie pomogą bo będą przejeżdżać przez trawnik (ostatnio powszechna praktyka). Potrzeba kilkoro rowerzystów, którzy pofotografują auta i wystąpią do SM o ukaranie upomnieniem. Celowo upomnieniem a nie mandatem bo SM będzie musiała odwalić kupę papierkowej roboty z ustaleniem właściciela a nie będzie miała z tego żadnego grosza. Wtedy ruszy tyłki i zrobi porządek aby się uchronić przed przynoszeniem zdjęć. Pytałem kiedyś czy byliby chętni do takiej akcji ale zgłosiły się tylko 2 osoby.

benek

słupki....
Przed tawerną jest słupek wstawiony w 3/4 szerokości drogi rowerowej - powinniście byli o tym wspomnieć - jest to strasznie niebezpiecznie i uniemożliwia przejazd 2 osób. Zgłoszone D.Chojnackiemu, póki co bez odezwu.

MU

Niestety, przejeżdżam tą drogą prawie codziennie. Moim zdaniem w tym roku, od kiedy zaczął się rok akademicki, jest najgorzej. Być może poruszałem się w nieco innych godzinach, a być może studenci są coraz bardziej leniwi i bezczelni. Sam kilkakrotnie zgłaszałem problem do ZDiUMu i SM. ZDiUM przynajmniej odpowiadał, ale SM zasłaniała się niekompletnością moich danych osobowych - jakbym to ja był winny, albo brakiem szczegółowych podstaw prawnych itd.

MaciekS

I nie tylko tam...
Drugim równie (albo i bardziej) niebezpiecznym miejscem jest łuk drogi bliżej Mostu Grunwaldzkiego. Od skrzyżowania z Hoene-Wrońskiego zaczyna się zatoczka parkingowa, bezpośrednio stykająca się z ddr. I nie ma dnia, żeby jakiś osioł nie postawił auta kołami albo wręcz całym przodem na ddr. Nie trzeba chyba wyjaśniać, że na łuku wąziutkiej ścieżki osłoniętej autami z jednej i krawężnikiem trawnika z drugiej strony taki zawalidroga to totalne zagrożenie. Ale dla SM to już za daleko, panie, kto by tam trafił, my tylko tutaj trochę, żeby rektorek nie burczał...

Karton

Czyli trzeba połączyć siły. Pojedyncze osoby nic nie zdziałają, a są systematycznie zniechęcane przez SM. Zaczyna się już od samego problemu przyjęcia sprawy. Abo to nie ma danych osobowych, albo "przyjdź jutro". Trzeba mieć świadomość, że góra nie chce karać kierowców i dlatego SM działa tak jak działa.
Benek ma kilka pomysłów z paragrafami :D Ale sam nic nie zdziała. Potrzebny jest np. sztuczny tłok aby samemu nie iść gadać z komendantem. Albo podpisy pod petycją w tysiącach liczone. Można też po sądach administracyjnych chodzić. A tam urząd miasta bardzo źle wypada. Powiem tak. Pomysły są trzeba zgranego, licznego środowiska rowerowego.
A może znajdzie się jakiś prawnik rowerzysta, który pomagałby np. wirowi wskazywać skuteczne furtki do walki z urzędnikami?

Neverhood

słupki ...
A propos słupków ... ja przez jeden z takich "dodatkowych" słupków wstawiony w pasie DDR koło Tawerny, wylądowałem w szpitalu z poważnym złamaniem obojczyka (część barkowa). Najprościej jest oczywiście zablokować drogę wjazdową dla samochodów ( a może postawcie szlaban hehe), a przecież od czegoś jest SM i Policja - nieprawdaż ? Sam kiedyś zapłaciłem mandat za wjechanie 1 kołem na trawę, więc jakby zrobić naloty i pozakładać blokady to może w końcy ludzie nauczyliby się ze nie jest to miejsce do parkowania. Osobiście podpisze się pod każdą inicjatywą która uwolini DDR od parkujacych aut, z wyjątkiem takiej która stworzy zagrożenie dla rowerzysty (słupki)

EB

Ostatnio, za sprawą opadów i temperatury, trawnik przed wejsciem głównym do budynku A1 Pwr przypominał bagienko, którego znaczą część koła samochodów przeniosły na ścieżkę. Wczoraj trawnik ogrodzono taśmammi, a dziś... Dziś rano wkopywano ławki od strony ścieżki rowerowej. Samochodów pewnie to nie zatrzyma, a rowerzystom stworzy zagrożenie.

MaciekS

Kaśka

Jeżdżę codziennie ta trasą i widzę co się dzieje na całej długości Wyspiańskiego, a także przy wjeździe koło Policji. Dziś kolejny raz natrafiłam na ścieżce rowerowej na takie przeszkody jak widać na powyższym zdjęciu ... W tamtym tygodniu (w środę rano) widziałam akcję jak kilka osób blokowało wjazd autom przy Policji:) Chętnie włączę się w jakieś działania (np. zbieranie dowodów fotograficznych jeśli się przydadzą?)

Kaśkailosc komentarzy: 11
DODAJ SWÓJ KOMENTARZ - dnia 2022 - 12 - 06
 
Ławeczki
 
   
lista pozostałych artykułów w dziale aktualności
 1. 1 - 12 |
 2. 13 - 24 |
 3. 25 - 36 |
 4. 37 - 48 |
 5. 49 - 60 |
 6. 61 - 72 |
 7. 73 - 84 |
 8. 85 - 96 |
 9. 97 - 108 |
 10. 109 - 120 |
 11. 121 - 121 |
 1. Program czteroletni na lata 2011-2014
 2. Wnioski zmian w budżecie Wrocławia na 2012 rok
 3. Organizacje pozarządowe apelują do Rafała Dutkiewicza o zwiększenie budżetu na rowery
 4. Posłanka Ewa Wolak apeluje do prezydenta Rafała Dutkiewicza w sprawie budżetu rowerowego Wrocławia
 5. TheAmericasByCycle w Portland - rowerowej stolicy USA
 6. Wybrzeże Wyspiańskiego - parkingowa patologia w pigułce
 7. Brama na Ruskiej ukończona
 8. III Spotkanie Podróżników Rowerowych - relacja
 9. Spotkanie Klubu Złośliwych i Niedobrych Cyklistów vol.3 – relacja
 10. Zaproszenie na spotkanie Klubu Złych i Niedobrych Cyklistów
 11. Śluzy, pasy, pętle i piktogramy, czyli nowe udogodnienia na Ruskiej i Świdnickiej
 12. Zaproszenie na III Wrocławskie Spotkania Podróżników Rowerowych
 
home
o nas
działania i opinie
miasto
rekreacja
biblioteka
warto wiedzieć
aktualności
prasa