link_mdr


http://rowery.eko.org.pl/plaquenil-200-mg-gdzie-francq.html

http://rowery.eko.org.pl/cialis-bez-recepty-hrvatskoj.html http://rowery.eko.org.pl/viagra-bez-recepty-hrvatskoj.html
miasto
słup wrocławski :
  min min
06 maja 2005

Interwencja - słupy syg. na Olszewskiego [20.02.2004]

Poniżej prezentujemy pismo Kolacji w sprawie ustawienia słupów sygnalizacji świetlnej na ścieżce dla rowerów na ul. Olszewskiego (foto) oraz skandaliczną odpowiedź dyrektora ZDiK-u (który na szczęście dyrektorem już nie jest):

* * *

Koalicja Rowerowy Wrocław, Wrocław, 20 lutego 2004 r.

Dotyczy: ul. Olszewskiego

W grudniu 2003 na oznakowanej ścieżce rowerowej przy ul. Olszewskiego zainstalowano słupy sygnalizacji świetlnej. Ścieżka ta jeszcze przedwojenna, nie zachowuje obecnie obowiązujących norm, co nie oznacza, że można pogarszać jej stan słupami stwarzającymi zagrożenie dla użytkowników.

Koalicja „Rowerowy Wrocław” zwraca się z prośbą o zmianę lokalizacji wspomnianych słupów w trybie pilnym, tak, aby ścieżka oraz jej skrajnia zachowały wymagane wymiary.

Kwestia ścieżki przy ul. Olszewskiego poruszana była na ostatnim spotkaniu Okrągłego Rowerowego Stołu u prezydenta Sł. Najnigiera, jako jeden z przykładów niewłaściwego traktowania tras rowerowych.

Z wyrazami szacunku
W imieniu Koalicji „Rowerowy Wrocław”
Wiceprezes Zarządu OD PKE
Dr inż. Aureliusz Mikłaszewski


* * *

Odpowiedź dyrektora ZDiK-u na nasz protest dotyczący wstawienia słupów sygnalizacji w ścieżce rowerowej na ul.Olszewskiego:

W odpowiedzi na pismo nr 5/2004 z dnia 20.03.2004 r. w sprawie wykonania sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Olszewskiego-Piramowicza Zarząd Dróg i Komunikacji uprzejmie informuje, że słupy dla zawieszenia sygnalizatorów świetlnych zostały posadowione w optymalnym miejscu z punktu widzenia widoczności dla samochodów oraz w wymaganym odstępie od istniejącego uzbrojenia podziemnego /sieci gazowej/ oraz drzew.

Istniejąca ścieżka rowerowa nie zachowuje wymaganych szerokości zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi i ich usytuowanie. Szerokość ścieżki w wielu miejscach jest mniejsza od jednego metra /ograniczania szerokości powodują rosnące drzewa/, więc ustawione słupy w odległości 1,22 m 1,17 m nie stanowią wyłącznej przeszkody w zawężeniu ścieżki.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami oznakowanie tej trasy jako rowerowej należałoby zdjąć, lecz biorąc pod uwagę Państwa sugestie, że nawet wąska, metrowa ścieżka rowerowa wydzielona jest lepsza niż jej brak zadecydowało o pozostawieniu jej oznakowania.

W najbliższym czasie zostanie uzupełnione oznakowanie przejścia dla pieszych tak, aby pieszy czekający na przejście w rejonie tego skrzyżowania był uprzywilejowany w stosunku do rowerzystów. Z uwagi na istniejące uwarunkowania i brak możliwości jej poszerzenia w przyszłości należy zastanowić się nad wyznaczeniem nowego ciągu rowerowego.


[Były-KRW] Dyrektor ZDiK Piotr Olszewski


ilosc komentarzy:
DODAJ SWÓJ KOMENTARZ - dnia 2020 - 11 - 27
     
   
lista pozostałych artykułów w dziale miasto
  1. MIASTO > słup wrocławski
  2. Interwencja - słupy syg. na Olszewskiego [20.02.2004]
 
home
o nas
działania i opinie
miasto
rekreacja
biblioteka
warto wiedzieć
aktualności
prasa