link_mdr


doreta bez recepty
duomox bez recepty
izotek bez recepty

miasto
słup wrocławski :
  min min
28 stycznia 2008

MIASTO > słup wrocławski

Niniejszym prezentujemy galerię zdjęć p.t.: "Łup w słup". Fotografie przedstawiają wkład miasta Wrocławia w osiągnięcia z zakresu inżynierii drogowej, czyli tzw słup wrocławski, swoiste udogodnienie dla cyklistów od lat stawiane na drogach rowerowych w naszym mieście.

Poniższa galeria jest powstała w odpowiedzi na wątpliwości urzędników prezydenta Dutkiewicza, którzy podczas spotkania 8 sierpnia 2007 roku raczyli kwestionować  istnienie wytykanych przez nas wszędobylskich słupów (i innych przeszkód) czyhających na  wrocławskich drogach dla rowerów.

Słup wrocławski przyjmuje różne formy; od latarni i masywnych słupów trakcyjnych, po tzw. podpórki, słupki sygnalizatorów, słupki znaków drogowych, bądź też same znaki. Wspólnym mianownikiem dla tych urządzeń jest ich lokalizacja w świetle drogi dla rowerów. W galerii niestety nie znaleźliśmy miejsca na zaprezentowanie słupów wrocławskich stojących w skrajni poziomej (czyli bliżej niż 20 cm od krawędzi) drogi dla rowerów, ani we wspólnych ciągach pieszo-rowerowych. Ilość materiału musiałaby wzrosnąć wtedy niebotycznie.

Choć wynalazek ten jest znany również w innych miastach w kraju i na świecie, Wrocław postawił sobie ambitny cel sięgnięcia po palmę pierwszeństwa w ilości postawionych w drogach dla rowerów słupów (być może będzie to zwycięstwo łączone - wraz z palmą za głupotę). Starania trwają już od lat; w roku 2006 i 2007 odnotowaliśmy zdecydowany skok ilośiowy tej wybitnie upierdliwiej, sprzecznej z przepisami i niebezpiecznej formy.

Jeśli stałaś/stałeś się ofiarą słupa, postaraj się o nagłośnienie sprawy (np. dając nam o tym znać) i o odszkodowanie za poniesione straty - zobacz przykład gorzowski.

Jeśli masz zdjęcie kandydata, którego nie mamy jeszcze w naszej galerii, przyślij go nam. Jeśli któreś ze zdjęć w galerii jest już nieaktualne, daj nam znać - adres tutaj.

Życzymy miłego oglądania zdjęć.


: : : : : : : : : : : : : : : : : GALERIA "ŁUP W SŁUP" PRZEDSTAWIA : : : : : : : : : : : : : : :


ul. Irkucka / ul. Armii Ludowej. Klasyka gatunku.
A tak klasyk wygląda po interwencji (ul. Irkucka / Armii Ludowej). Jest to niestety wyjątek.
ul. Ślężna / ul. Pułtuska
ul. Ślężna / ul. Sudecka
ul. Ślężna / ul. Jarzębinowa
ul. Ślężna / Armii Krajowej - słup + znak bez skrajni poziomej i pionowej
al. Wiśniowa / ul. Ślężna
ul. Powstańców Śląskich / ul. Swobodna - słup + sygnalizator bez skrajni poziomej i pionowej
ul. Borowska / ul. Kamienna - słup + sygnalizator bez skrajni poziomej i pionowej
ul. Borowska / ul. Przestrzenna
ul. Klecińska / ul. Grabiszyńska
ul. Klecińska / ul. Grabiszyńska
ul. Klecińska / ul. Szkocka
ul. Grabiszyńska / ul. Klecińska - słup + sygnalizator bez skrajni poziomej i pionowej
ul. Klecińska / ul. Szwajcarska
ul. Olszewskiego / ul. Piramowicza
Zobacz co na to ZDiK
al. Hallera - słup + znak bez skrajni poziomej i pionowej
al. Hallera / ul. Odkrywców - słupy + sygnalizatory bez skrajni poziomej i pionowej
al. Hallera / ul. Odkrywców
al. Hallera / ul. Odkrywców - dwa  sygnalizatory w ścieżce i bez skrajni  pionowej
al. Wiśniowa - słup + znak bez skrajni pionowej i poziomej
ul. Wiśniowa - słup SIM
ul. Wiśniowa - w pobliżu skrzyżowania z Sudecką
ul. Krakowska przed przebudową - słup + znak bez skrajni pionowej
   
  ul. Osobowicka / Most Milenijny
   most Milenijny
ul. Bałtycka (str. wsch.) - znak bez skrajni pionowej
ul. Bałtycka / ul. Jugosłowiańska - znak bez skrajni pionowej
ul. Na Polance
ul. Żmigrodzka, przy Zawalnej
ul. B. Krzywoustego - znak bez skrajni pionowej
  ul. Strzegomska - z przejazdu rowerowego prosto w słup
  ul. Pilczycka / ul. Hutnicza - znak kończący ścieżkę postawiono w ścieżce
  ul. Pilczycka / ul. Królewiecka
  ul. Armii Krajowej / ul. Ziębicka - słup w ścieżce ze znakiem nieprawidłowo wskazującym na jednokierunkowość ścieżki
  ul. Armii Krajowej - tu: wyjątkowo, bo choć przeszkoda nie znajduje się bezpośrednio w "ścieżce", ciężko przejść obojętnie obok takiego braku myślenia - nie urażając użytkowników ławeczki
  ul. Borowska / ul. Długopolska - nufka
   ul. Sienkiewicza / ul. Sępa-Szarzyńskiego - kubeł
ul. Sępa-Szarzyńskiego / ul. Sienkiewicza - dwa słupy sygnalizatorów w "ścieżce" na ulicy tempo 30
ul. Sępa-Szarzyńskiego / ul. Szczytnicka - podręcznikowy przykład czemu nie należy robić ścieżek w strefach ruchu uspokojonwgo
ul. Legnicka / rzeźnia - dwa słupy bez skrajni poziomej oraz dwa sygnalizatory bez skrajni pionowej
ul. Legnicka / ul. Małopanewska
ul. Małopanewska / ul. Legnicka - słupek , słup od znaku i dwa słupy sygnalizatorów. Czy trzeba więcej do szczęścia?

ul. Legnicka (k. byłej zajezdni) - wyjątkowo prezentujemy słup SIM postawiony we wspólnym ciągu pieszo-rowerowym. Dla poszkodowanych system informacji miejskiej służy wskazaniem właściwego kierunku.
Więcej o słupach w tym miejscu - tutaj.

Niemożliwe stało się możliwym - w krytycznym przewężeniu stanął kolejny (po SIM-ie) słup. To wielki sukces Wrocławia - na skalę jego możliwości.
  ul. Powstańców Śląskich / al. Wiśniowa
  ul. Powstańców Śląskich / al. Hallera
ul. Gajowicka / al. Hallera
ul. Gajowicka / al. Hallera
al. Hallera / ul. Gajowicka
al. Hallera, k. Gajowickiej
ul. Racławicka / al. Hallera
al. Hallera / ul. Racławicka
al. Hallera, k. Racławickiej
  ul. Prusa / Wyszyńskiego
ul. Parkowa / Kochanowskiego
  ul. Kochanowskiego przed mostem Szczytnickim (źródło)
 
  ul. Żmigrodzka
  ul. Bema - rząd słupów stojących w skrajni drogi rowerowej (dwukierunkowej!)
ul. Legnicka / Stacyjna. Nowe, asflatowe boisko do gry w koszykówkę rowerową.
ul. Legnicka / Zachodnia w tle. Kolejny rekord: za jednym przejazdem udało się zgarnąć aż cztery słupy! (więcej)
  Skrzyżowanie Rogowska / Strzegomska (A.D. 2010)
   


 

 

* * *

I. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430):

§ 54, 4. Wysokość skrajni nad chodnikiem lub ścieżką rowerową powinna być nie mniejsza niż 2,50 m, a w wypadku ich przebudowy albo remontu może być zmniejszona do 2,20 m.

§ 165. Obiekty i urządzenia w pasie drogowym, przeznaczone dla uczestników ruchu, powinny zapewniać bezpieczeństwo ich użytkowania, w tym również przez osoby niepełnosprawne.

II. Zgodnie ze Standardami Projektowymi I Wykonawczymi Dla Systemu Rowerowego Miasta Wrocławia przyjętymi zarządzeniem Prezydenta Miasta Wrocławia nr 5493/05 dnia 9 czerwca 2005 roku:

W odległości 0,5 m od krawędzi drogi rowerowej nie mogą znajdować się żadne przedmioty o wysokości większej, niż 0,05 m, szczególnie po wewnętrznej stronie łuków. W co najmniej takiej odległości od krawędzi drogi rowerowej należy ustawiać słupy znaków drogowych, latarni itp.

Skrajnia pionowa wynosi 2,5 m. Dotyczy to również gałęzi drzew, które bezwzględnie powinny być przycinane albo w ogóle powinny zostać usunięte w krytycznych punktach tras.

 

spacer
budowy i remonty
Po przebudowie czy remoncie skrzyżowania warto się przyjrzeć takim perełkom i zgłosić sprawę do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

tw_kolejofil

A może latarnie uliczne bez słupów?
Myślę że warto zaproponować Miastu takie nowoczesne rozwiązanie... latarnie uliczne które wymagają tylko przywieszenia do elewacji lub słupa co około 100 metrów. Bardziej przypominają trakcję niż lampy :) :) http://www.gizmag.com/philips-freestreet-suspended-street-lights/22335/

Arturilosc komentarzy: 2
DODAJ SWÓJ KOMENTARZ - dnia 2023 - 10 - 04
     
   
lista pozostałych artykułów w dziale miasto
  1. MIASTO > słup wrocławski
  2. Interwencja - słupy syg. na Olszewskiego [20.02.2004]
 
home
o nas
działania i opinie
miasto
rekreacja
biblioteka
warto wiedzieć
aktualności
prasa