link_mdr


doreta bez recepty
duomox bez recepty
izotek bez recepty

aktualności
2013 :
 1. 1 - 12 |
 2. 13 - 24 |
 3. 25 - 36 |
 4. 37 - 48 |
 5. 49 - 60 |
 6. 61 - 72 |
 7. 73 - 84 |
 8. 85 - 96 |
 9. 97 - 105 |
  min min min min min min min min min min min min
17 lipca 2013

Uwagi do planu zagospodarowania przestrzennego województwa dolnośląskiego Perspektywa 2020

Na zlecenie władz Dolnego Śląska Wojewódzkie Biuro Urbanistyczne jest obecnie w trakcie opracowywania Planu zagospodarowania przestrzennego województwa dolnośląskiego do którego, zgodnie z art. 54 . ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, każdy zainteresowany podmiot miał możliwość złożenia uwag do Prognozy oddziaływania na środowisko wspomnianego wyżej planu.

Jako Wrocławska Inicjatywa Rowerowa złożyliśmy uwagi dotyczące, naturalnie, pozytywnego wpływu rozwoju infrastruktury rowerowej na ochronę środowiska naturalnego i jej znaczenia przy kształtowaniu spójnej gospodarki przestrzennej na terenie województwa.

Skupiliśmy się w szczególności na pokrótce opisanych niżej zagadnieniach (pełny tekst dokumentu znajduje się w załączniku pod niniejszym artykułem).

Podkreśliliśmy kompensacyjną rolę komunikacji rowerowej dla ochrony środowiska, która stanowi swoisty „równoważnik” dla rozwoju infrastruktury drogowej, poprzez zmniejszenie obciążenia dróg ruchem samochodowym. Działania takie umożliwiają redukcję szkód, jakie czyni transport samochodowy na środowisku.

Powołaliśmy się przy tym na doświadczenia państw takich jak Holandia, Dania czy Czechy, które stawiają na budowę sieci dróg rowerowych nie tylko dla turystów, ale również jako środek komunikacji między miastami – jako alternatywę dla ruchu samochodowego. Kwestie  rozwoju sieci dróg rowerowych zostały jednak zmarginalizowanie zarówno w Planie zagospodarowania województwa, jak i w Prognozie oddziaływania na środowisko.

Zwróciliśmy również uwagę na fakt, że już teraz duża liczba osób używa roweru zarówno jako środka komunikacji (w miastach i pomiędzy nimi) oraz w formie aktywnego spędzania wolnego czasu.

Zaznaczyliśmy również, że rozwój infrastruktury rowerowej ma pozytywny wpływ na środowisko naturalne (w Prognozie oddziaływania na środowisko wpływ ten został określony jako słaby – negatywny). Rower jako nieemisyjna forma transportu drogowego ma znaczący wpływ na obniżenie emisji zanieczyszczeń przez pojazdy silnikowe – jest ich wtedy na drogach po prostu mniej. Umożliwia również mieszkańcom dostęp do obszarów, na które samochody nie mogą zostać dopuszczone, przez co jakość życia (i wartości terenów województwa) znacznie się podnosi.

W opracowaniu zwróciliśmy szczególną uwagę na brak adekwatnego do potrzeb kompleksowego planu rozwoju spójnej sieci dróg rowerowych. Pomysły mogące w łatwy i skuteczny sposób chronić środowisko naturalne i podnosić komfort życia mieszkańców nie zostały bowiem w projekcie Planu zagospodarowania województwa dostatecznie wyeksponowane. Sytuację taką należy uznać za niedopuszczalną. Stale zwiększający się udział rowerzystów w transporcie zarówno jako środek komunikacji, jak i sposobu na aktywny wypoczynek powinien znaleźć swoje odniesienie w strategicznych planach województwa. Rowerzyści mają prawo do poruszania się po całym terenie województwa (i Polski) w sposób bezpieczny i komfortowy -  powinno być to zatem uwzględnione we wszystkich dokumentach dotyczących gospodarki przestrzennej.

Jak wszyscy możemy zauważyć, ludzie chcą korzystać z roweru. Chcą również aktywnie spędzać wolny czas. Rozbudowa infrastruktury jest więc elementem koniecznym do spełnienia potrzeb mieszkańców województwa, zarówno w zakresie rekreacji jak i komunikacji. Ze względu na popularność roweru, powinien on znaleźć się na pierwszym miejscu w planach dotyczących rozwoju turystyki na Dolnym Śląsku. Obecnie zarówno w projekcie Planu zagospodarowania województwa, jak i Prognozie oddziaływania na środowisko, jest on „wrzucony do jednego worka” ze sportami znacznie mniej popularnymi.

Postawiliśmy również akcent na potrzebę stworzenia mapy, na której znalazłyby się projektowane drogi rowerowe obejmujące teren całego województwa. W tym także zawarliśmy pomysł na przekształcenie likwidowanych linii kolejowych na drogi rowerowe, wzorem kolejki wąskotorowej w Dolinie Baryczy, czy „Zielonej Strzały” w Zielonej Górze.

Uwagi do prognozy oddziaływania dostępnego są pod poniższym linkiem, zachęcamy do dzielenia się swoimi pomysłami w komentarzach.

Radosław Folga
Wrocławska Inicjatywa Rowerowa

Do pobrania:

Uwagi Wrocławskiej Inicjatywy Rowerowej do Prognozy oddziaływania na środowisko projektu zmiany planu zagospodarowania przestrzennego województwa dolnośląskiego Perspektywa 2020.pdfilosc komentarzy:
DODAJ SWÓJ KOMENTARZ - dnia 2024 - 05 - 24
     
   
lista pozostałych artykułów w dziale aktualności
 1. 1 - 12 |
 2. 13 - 24 |
 3. 25 - 36 |
 4. 37 - 48 |
 5. 49 - 60 |
 6. 61 - 72 |
 7. 73 - 84 |
 8. 85 - 96 |
 9. 97 - 105 |
 1. Twój ruch - wybierz rower! Zapowiedź Europejskiego Tygodnia Mobilności 16-22 IX 2013
 2. Rowerzyści - uważajcie na przejeździe przez Nowy Świat - zielone, na które patrzycie, nie jest zielonym!
 3. 70% dróg w strefie TEMPO30 - rewolucja czy ewolucja?
 4. Wyższa Szkoła Rowerowej Jazdy
 5. Uwagi do planu zagospodarowania przestrzennego województwa dolnośląskiego Perspektywa 2020
 6. W sobotę MTB z Wielką Sową w tle - zaproszenie na Bike Maraton 20 lipca
 7. Zaproszenie na rowerowe mistrzostwa Dolnego Śląska w Zieleńcu 04.08.2013
 8. Kierowco, podziel się drogą - rowerowa kampania na autobusach MPK
 9. Budapest critical mass 2013 + cycle chic show
 10. Rowerowi wolontariusze w Budapeszcie
 11. Zachowanie kierowców podczas Wrocławskiego Święta Rowerzysty
 12. Rozstrzygnięcie konkursów Wrocławskiego Święta Rowerzysty
 
home
o nas
działania i opinie
miasto
rekreacja
biblioteka
warto wiedzieć
aktualności
prasa