link_mdr


doreta bez recepty
duomox bez recepty
izotek bez recepty

aktualności
2013 :
 1. 1 - 12 |
 2. 13 - 24 |
 3. 25 - 36 |
 4. 37 - 48 |
 5. 49 - 60 |
 6. 61 - 72 |
 7. 73 - 84 |
 8. 85 - 96 |
 9. 97 - 105 |
  min min min min min min min min min min min min
24 maja 2013

Rowery a Wrocławski Budżet Obywatelski 2013

ROWEROWY BUDŻET OBYWATELSKI 2013 (propozycje)

Do tzw budżetu obywatelskiego złożyliśmy projekt dotyczący wymalowania pasów rowerowych na ulicach Kazimierza Wielkiego, Piaskowej, Grodzkiej i Nowy Świat - czyli wytyczenie trasy rowerowej wokół Starego Miasta, a także projekt kładki nad Widawą.

Oto opisy tych projektów:

Nazwa projektu:
Połączenie tras rowerowych w centrum

Lokalizacja projektu:
Trasa rowerowa w ciągu ulic Kazimierza Wielkiego, Nowy Świat, Grodzka i Piaskowa

Krótki opis projektu:
Projekt zakłada wyznaczenie pasów rowerowych w ciągu obwodnicy centrum tj. na ulicach Kazimierza Wielkiego, Grodzka, Nowy Świat i Piaskowa. Pomysł ogranicza się do zmiany szerokości pasów ruchu w taki sposób, aby wyznaczyć również pasy dla ruchu rowerowego. Zgodnie z przepisami pasy ruchu dla samochodów mogą wynosić 2,5 metra podczas gdy dziś mierzą często 3,5 metra (jak na autostradzie) co zachęca do rozwijania nadmiernych prędkości. W miejscach, gdzie szerokość jezdni będzie niewystarczająca proponujemy pozostawić istniejącą organizację ruchu lub dobudować krótkie odcinki dróg rowerowych.

Uzasadnienie:
Realizacja połączenia tras rowerowych w centrum jest bardzo mocno osadzona w dokumentach planistycznych Wrocławia.

Proponowane trasy wg uchwały Rady Miejskiej w sprawie Polityki Transportowej Wrocławia przebiegają w I strefie, gdzie nadrzędną rolę ma pełnić ruch pieszy i rowerowy. Na takim założeniu opiera się szkielet funkcjonalny wszystkich tras rowerowych według SUiKZPW. Dodatkowo konieczność połączenia tras rowerowych została wskazana w uchwale nr LV/1688/10 jako najważniejszy punkt realizacji założonego celu tj. osiągnięcie 10% udziału ruchu rowerowego w podróżach w mieście  do 2015 roku.

Zapewnienie przestrzeni niezbędnej do bezpiecznego i sprawnego przemieszczania się rowerem na w/w ulicach jest absolutnym priorytetem realizacji Polityki Rowerowej Wrocławia. Dzięki temu uda się zminimalizować konflikt pomiędzy pieszymi i rowerzystami, który dziś niestety rozgrywa się na chodnikach oraz zachęci kolejnych mieszkańców do codziennego poruszania się rowerem, dzięki czemu poprawi się standard życia wszystkich mieszkańców. Większa ilość rowerzystów to mniejsze korki, mniej hałasu, emisji szkodliwych gazów, niższe koszty utrzymania infrastruktury drogowej (mniej napraw, mniej budowy nowych dróg), niższe wydatki na lecznictwo i wiele innych.

Dodatkowo pomysł ten doskonale wpisuje się w realizowaną od kilku lat politykę miejską. Tylko w ubiegłym roku zostały zrealizowane trzy tzw. bramy rowerowe do centrum. Wyznaczony pas rowerowy na ul. Kazimierza Wielkiego zaczyna się i kończy bez logicznych kontynuacji. W tym roku podpisano już umowę na realizację trzech kolejnych, a proponowane przez Wrocławską Inicjatywę Rowerową trasy łączą miejskie pomysły w jedną spójną całość. To najbardziej potrzebna dla rowerzystów inwestycja w całym Wrocławiu.   

Szacunkowy kosztorys:
pasy rowerowe o długości około 3,1 km - 160 tys zł
drogi rowerowe o długośći około 300 m - 300 tys zł
razem - 460 tys zł

* * *

Nazwa projektu:
Budowa kładki pieszo rowerowej

Lokalizacja projektu:
Na przedłużeniu ulicy Iwana Franki

Krótki opis projektu:
Projekt polega na odtworzeniu kładki pieszo rowerowej, która funkcjonowała w tym miejscu do 1997 roku kiedy to została zniszczona przez powódź.

Uzasadnienie:
Kładka ta była bardzo powszechnie wykorzystywana przez mieszkańców. Łączy Psie Pole, Zgorzelisko i Wilczyce z Swojczycami, Kowalami, Wielka Wyspą i centrum miasta. Stanowi jedyna alternatywę dla Mostów Bolesława Krzywoustego. Sprawa jest istotna i była podnoszona przez mieszkańców i Radę Osiedla - niestety nie znalazło to potwierdzenia w Wieloletnim Planie Finansowym.

Szacunkowy kosztorys:
kładka - ok. 450 tysięcy złotychWeryfikacja wniosków do tegorocznego, skromnego, budżetu obywatelskiego trwa. Głosowanie mieszkańców odbędzie się w dniach 4- 17 czerwca. Warto więc już teraz przedstawić projekty „rowerowe”, których realizacja byłaby ogromnym krokiem naprzód, wręcz przełomem (m.in. Kazimierza, Grodzka, Widok !).

Dwa pierwsze wnioski zgłosił WIR, natomiast pozostałe cztery to niezależne inicjatywy lokalne (nie jest to pełna lista projektów rowerowych).

Zachęcamy do głosowania. Weźmy sprawy w swoje ręce!

 1. Połączenie tras rowerowych w centrum (Kazimierza Wlk., Nowy Świat, Grodzka, Piaskowa) - opis powyżej.
 2. Budowa kładki pieszo-rowerowej w ciągu ul. Iwana Franki. Krótki opis powyżej.
 3. Wyznaczenie pasów rowerowych od pl. Kościuszki do ul. Kazimierza Wielkiego. Cel działania:
  - umożliwienie wjazdu i wyjazdu z centrum w kierunku południowym (o czym "zapomniano" w 2006r., podczas przebudowy ul. Widok, Bożego Ciała i Szewskiej),
  - uwolnienie chodników,
  - ożywienie ul. Szewskiej
 4. Pas rowerowy na ul. Ruskiej. Cel działania:
  - wjazd do centrum od ul. Legnickiej,
  - stworzenie tego odcinka zapobiegnie poruszaniu się jednokierunkową drogą rowerową na ul. św. Mikołaja pod prąd
 5. Pasy dla rowerów na ul. Kamiennej. Cel działania:
  - przeniesienie ruchu rowerowego z chodników i chodników ze znakiem C13/C16 (ciąg pieszo -rowerowy) na jezdnię,
  - połączenie ul. Borowskiej z Hubską
 6. Pasy rowerowe w ciągu ulic Zachodnia - Sikorskiego. Cel działania:
  - uspokojenie ruchu na Szczepinie,
  - obecnie pasy ruchu są tam przewymiarowane (za szerokie, za dużo), a „ścieżka” rowerowa prowadzi np. przez przystanek autobusowy…
 7. Połączenie rowerowe między ul. Borowską, a Grota-Roweckiego. Cel działania:
  - wypełnienie luki w trasie rowerowej, która kończy się w beznadziejny sposób przy szpitalu, doprowadzenie drogi rowerowej do kolejnego odcinka za wiaduktem (Grota-Roweckiego)
   

Warto dodać, że wykonanie ww. pasów rowerowych będzie kosztowało wielokrotnie mniej niż budowa dróg rowerowych (tworzonych zazwyczaj na części chodnika). Spowoduje również zwiększenie poziomu bezpieczeństwa i zdecydowanie zbliży Wrocław do osiągnięcia poziomu 10% udziału ruchu rowerowego w codziennych podróżach mieszkańców, który wg Polityki Rowerowej Wrocławia ma zostać osiągnięty w 2015 roku.


Oto sylwetka jednej z osób, które złożyły rowerowy projekt (ul. Ruska) do WBO:

Aleksander Obłąk


Jak będą weryfikowane projekty? Jerzy Michalak, szef komisji ds. osiedli w radzie miejskiej tłumaczy, że zostanie powołany specjalny Zespół Opiniujący, który ustali listę 20 przedsięwzięć, konsultowanych później przez Radę Miejską.

Spośród zweryfikowanych projektów Zespół Opiniujący ustali listę 20, które następnie przez Radę Miejską Wrocławia zostaną poddane konsultacji. W skład Zespołu zostaną zaproszeni przez Prezydenta [Rafała Dutkiewicza]:

 • przedstawiciel Prezydium Rady Miejskiej Wrocławia wskazany przez Przewodniczącego Rady Miejskiej [dr Jacka Ossowskiego, Klub Radnych Rafała Dutkiewicza],
 • przewodniczący komisji Infrastruktury Komunalnej [Szymon Hotała, Klub Radnych Rafała Dutkiewicza]; ds. Osiedli [Jerzy Michalak, Klub Radnych Rafała Dutkiewicza]; Sportu i Rekreacji Rady Miejskiej Wrocławia [Renata Mauer- Różańska, Klub Radnych Rafała Dutkiewicza]
 • po jednym przedstawicielu departamentów Urzędu Miejskiego Wrocławia odpowiedzialnych za merytoryczną stronę realizacji zgłoszonych projektów (DAR, DIG, DNR, DSS)
 • przedstawiciel Wrocławskiej Rady Pożytku Publicznego

Nie trzeba być Einsteinem, żeby zauważyć, jak bardzo "budżet obywatelski" jest upolityczniony: nic się tu nie zdarzy bez wiedzy i woli prezydenta.

Oznacza to, że spełnia się scenariusz "plebiscytowy" w najgorszym wydaniu: ręcznie sterowany, czyli jak to prezydent ma najczęściej w zwyczaju.


PLEBISCYT PO WERYFIKACJI PRZEZ "EKSPERTÓW"

Nasz projekt na pasy rowerowe wokół Starego Miasta zostały odrzucony! Oto argumentacja: "skomplikowane powiązania ruchowe wymagają przeprowadzenia gruntownej analizy".

Drugi projekt - kładki nad Widwą odpadł, ze względu na własność terenu (miasto nie zarządza rzeką).

Absurdalne zabrzmiał argument o odrzuceniu pasów na Kamiennej: "na przedmiotowym odcinku są szerokie chodniki i częściowo ścieżki rowerowe". Czyli, nasi "eksperci" oficjalnie nakłaniają do jazdy rowerem po chodniku. Brawo! Tego szczytu głupoty nie da się w żaden sposób skomentować. Zapisujemy więc tę cenną myśl w annałach - ku przestrodze.

(Z istotnych projektów rowerowych przeszedł do głosowania jedynie łącznik Borowska - Grota-Roweckiego).

* * *

Hehe, myśleliście, że pozwolimy wam naruszyć święte status quo transportowe ? To się grubo pomyliliście. "Budżet obywatelski", skompromitował się już na samym starcie: pokazał, że mieszkańcy mogą co najwyżej zadecydować o remoncie podwórka, czy zbudowaniu placu zabaw, ale wara im od naszej ukochanej zabawki - inżynierii ruchu. Motłoch nie zna się i zepsuje, lepiej więc żeby dostali po łapach na początku i trzymali się z daleka od kwestii związanych z mobilnością w mieście. Bo tylko my wiemy, jak ją zapewnić. Ręce precz!

Więcej:

Budżet obywatelski niestety bez pieszych i rowerzystów

TUTAJ znajduje się lista projektów przyjętych do głosowania po weryfikacji urzędników.

Lista projektów zweryfikowanych przez Zespół Opiniujący (.xls)


WYNIKI

I już są wyniki plebiscytu grantowego AD 2013.

TUTAJ można pobrać listę projektów wraz z liczbą głosów na nie oddanymi.

TUTAJ zaś udstępniamy odpowiedź urzędu miejskiego na pytania jednego z naszych członków odnośnie argumentów przemawiających za odrzuceniem wybranych inicjatyw - polecamy lekturę, jest nader ciekawa!

Radek Lesiszilosc komentarzy:
DODAJ SWÓJ KOMENTARZ - dnia 2024 - 05 - 24
     
   
lista pozostałych artykułów w dziale aktualności
 1. 1 - 12 |
 2. 13 - 24 |
 3. 25 - 36 |
 4. 37 - 48 |
 5. 49 - 60 |
 6. 61 - 72 |
 7. 73 - 84 |
 8. 85 - 96 |
 9. 97 - 105 |
 1. Rowery a Wrocławski Budżet Obywatelski 2013
 2. Wiadukt na Chociebuskiej tylko dla pieszych i rowerów
 3. Projekt kładki pod mostami Warszawskimi na lewym brzegu Odry
 4. Rampa pod wiaduktem na Legnickiej zostanie przebudowana
 5. Co można poprawić na placu Powstańców Wielkopolskich?
 6. Wrocław w awangardzie krawężnikowej
 7. Plany strefowego uspokojenia ruchu na Nadodrzu
 8. Relacja ze spotkania Rady Rowerowej 02-12-2013. Plany na rok 2014
 9. Plany montażu stojaków rowerowych w 2014 roku
 10. Zaproszenie na Noc Galerii 14.12.2013: będzie dr Bike i Documenta Cyclista
 11. Powstał fragment dobrej trasy rowerowej na Powstańców Śląskich
 12. Uwagi WIR do Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020
 
home
o nas
działania i opinie
miasto
rekreacja
biblioteka
warto wiedzieć
aktualności
prasa