KOALICJA ROWEROWY WROCŁAW

   Sondy otwarte:  
Czy w naszym mieście potrzebny jest urzędnik do spraw ruchu rowerowego (oficer rowerowy)?

Tak, i to kilku, bo władze nie radzą sobie z wdrażaniem rzetelnej polityki rowerowej
Nie potrzeba nam kolejnego "fachowca" z urzędu
Wrocław to nie wieś, żeby rowerem po nim jeździć
Trzeba nam rowerowego prezydenta
Potrzeba, ale tylko takiego, co na codzień jeździ na rowerze i ma szerokie kompetencje
Po co? Przecież Wrocław jest "miastem dla rowerów"
Nic to nie da póki nie będzie przyjaznego rowerom klimatu w całym Urzędzie Miejskim