link_mdr


doreta bez recepty
duomox bez recepty
izotek bez recepty

aktualności
2014 :
 1. 1 - 12 |
 2. 13 - 24 |
 3. 25 - 36 |
 4. 37 - 48 |
 5. 49 - 60 |
 6. 61 - 72 |
 7. 73 - 76 |
  min min min min min min min min min min min min
25 września 2014

Relacja z III Kongresu Rozwoju Ruchu Rowerowego

III Kongres Rozwoju Ruchu Rowerowego pn. „Sukcesy i  wyzwania polskiej polityki rowerowej”, odbył się w Warszawie w dniach 22–23.09.2014 r.

Poprzednie edycje Kongresu odbyły się w Lublinie i Wrocławiu. Współorganizatorem imprezy była Parlamentarna Grupa Rowerowa, patronat nad wydarzeniem objął zaś Pan Paweł  Orłowski – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju.

Poniżej:

 

ZDJĘCIA

Zdjęcia z pierwszego dnia Kongresu - Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju:

Zdjęcia z drugiego dnia Kongresu - Sejm Rzeczypospolitej Polskiej:

Zdjęcia z objazdu warszawskiej infrastruktury rowerowej:

 

Radek Lesisz

 


MEDIA

W dniach 22-23 września 2014 roku w Warszawie odbyła się trzecia edycja Kongresu Ruchu Rowerowego.

Miejsce i czas są szczególne: ponieważ kończą się prace nad nowelizacją rozporządzeń wykonawczych do ustawy Prawo o Ruchu Drogowym i zaczyna wdrażanie polityki rowerowej w gminach i regionach w związku z okresem finansowania unijnego na lata 2014-2020, obrady miały miejsce w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego i Sejmie Rzeczpospolitej Polskiej.

Obrady otwarła posłanka Ewa Wolak, przewodnicząca Parlamentarnej Grupy Rowerowej, a udział wzięli m.in. wicemarszałek województwa małopolskiego, pan Jacek Krupa, wiceprezydent Gdańska pan Maciej Lisicki oraz pan Łukasz Puchalski, pełnomocnik Ministra Infrastruktury i Rozwoju do spraw rozwoju ruchu rowerowego.

Zgodnie z postulatami stowarzyszenia Miasta Dla Rowerów i wiodących w zakresie ruchu rowerowego samorządów, w przepisach pojawią się:

 • nowe, czytelne zasady organizacji dwukierunkowego ruchu rowerowego na drogach jednokierunkowych;
 • zasady tworzenia i stosowania tzw. śluz dla rowerzystów (wprowadzonych do ustawy Prawo o Ruchu Drogowym nowelizacją w 2011 roku);
 • nowe oznakowanie poziome określające miejsce i tor ruchu rowerzysty na jezdni (tzw. "sierżanty" czy "krokiewki" tam, gdzie między innymi nie ma miejsca na wyznaczenie pasa
 • ruchu dla rowerów w jezdni czy z powodów bezpieczeństwa zachodzi potrzeba prowadzenia rowerzystów w innym niż wynika z ustawy Prawo o Ruchu Drogowym miejscu jezdni (między szynami torowiska czy daleko od ukośnych lub prostopadłych miejsc postojowych dla aut)
 • nowe, trójkomorowe sygnalizatory dla rowerzystów umieszczane przed skrzyżowaniem, np. w śluzach dla rowerzystów (obecne stosuje się za skrzyżowaniem).


Zapowiedział to pan Łukasz Puchalski, pełnomocnik Ministra Infrastruktury i Rozwoju do spraw rozwoju ruchu rowerowego.

Propozycje zmian przepisów wynikają z ponad dziesięcioletniego doświadczenia we wdrażaniu podobnych rozwiązań m.in. w Gdańsku, Wrocławiu czy Krakowie. Gdańsk konsekwentnie realizuje politykę rowerową korzystając m.in. z pomocy Global Environment Facility (GEF, 1 mln dolarów dotacji w latach 2002-2006, projekt realizowany wspólnie z organizacjami rowerzystów) a później - ze znacznych środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego (wspólnie z Gdynią i Sopotem, ok. 80 mln zł). Ruch rowerowy we Wrocławiu przekracza 3,56% podróży (badania z 2011 roku), wykorzystując  prawdopodonie najbardziej spójną sieć tras rowerowych w dużych polskich miastach. Kraków od 2004 roku wykorzystuje Standardy Techniczne dla infrastruktury rowerowej i prowadzi audyty inwestycji rowerowych.

25 maja 2014 roku w Krakowie odbyło się referendum, w którym jedno z pytań brzmiało "Czy zdaniem Pani/Pana w Krakowie powinno się budować więcej ścieżek rowerowych?". Odpowiedzi na "tak" było 175033 (85,20%), "nie" – 30398 (14,80%). Infrastruktura rowerowa otrzymała ponad 50 tysięcy głosów więcej, niż urzędujący prezydent w II turze wyborów samorządowych w 2010 roku. Frekwencja wynosiła 35,96% przy wymaganym ustawą minimum 30% uprawnionych do głosowania. Wynik jest wiążący i właściwe organy jednostki samorządu terytorialnego podejmują niezwłocznie czynności w celu realizacji sprawy poddanej pod głosowanie.

Wynik głosowania jest wyrazem aspiracji, oczekiwań i wartości istotnych dla mieszkańców polskich miast. Powołany przez prezydenta Krakowa zespół doradczy rekomendował wprowadzenie do Wieloletniej Prognozy Finansowej inwestycji rowerowych o wartości średnio 29 mln zł rocznie w latach 2015-2019 (wiążącą decyzję podejmie Rada Miasta Krakowa), o czym poinformował przewodniczący tego zespołu, a zarazem prezes stowarzyszenia Miasta Dla Rowerów pan Marcin Hyła.

Wynik referendum otwiera zupełnie nowe perspektywy polityczne przed polskimi władzami.

Kontekstem są też regionalne polityki rowerowe. Małopolska w latach 2014-2020 planuje budowę systemu tras rowerowych o długości ponad 600 km i przeznacza na to 200 mln zł. Prace już się rozpoczęły. Założenia projektu przedstawił pan Jacek Krupa, wicemarszałek województwa Małopolskiego. Województwo zachodniopomorskie przyjmuje standardy techniczne dla tras rowerowych i planuje opracowanie i wdrożenie podobnej koncepcji. Dolny Śląsk opracował regionalną politykę rowerową.

Kontekstem jest też Krajowa Polityka Miejska. Polskie miasta muszą zostać przebudowane, aby stały się przyjazne dla rowerzystów. Jest to wyzwanie, ale przykład Gdańska i Wrocławia wskazuje jak to zrobić i że jest to możliwe. Wynik referendum w Krakowie wskazuje że jest nie tylko przyzwolenie społeczne, ale wręcz ogromne zapotrzebowanie polityczne. Zmiany w prawie dają narzędzia do efektywnego wdrażania polityki rowerowej. Nadszedł czas.

Rower jest wehikułem zmiany, rower zmienia Polskę na lepsze.

Źródło: http://miastadlarowerow.pl/


Nagranie z konferencji prasowej

Konferencja prasowa z archiwum nagrań Sejmu: http://www.sejm.gov.pl/. Występują: posłanka Ewa Wolak - przewodnicząca Parlamentarnej Grupy Rowerowej, poseł Marek Hok, Cezary Grochowski - wiceprezes stowarzyszenia Miasta dla Rowerów, Łukasz Puchalski - pełnomocnik Ministra Infrastruktury i Rozwoju ds. Rozwoju Ruchu Rowerowego.


Kongres ruchu rowerowego: przepisy coraz lepsze, konieczna edukacja

Rowerzystom sprzyjają zmieniane od kilku lat przepisy, jednak policja nie zna dobrze rowerowych realiów; zmiany wymaga też system kształcenia odpowiedzialnych za projektowanie dróg i organizację ruchu - oceniali uczestnicy Kongresu Rozwoju Ruchu Rowerowego.

W konferencji "sukcesy i wyzwania polskiej polityki rowerowej", zorganizowanej we wtorek w Sejmie, wzięli udział samorządowcy, przedstawiciele organizacji pozarządowych, eksperci i parlamentarzyści, a także przedstawiciele Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju.

"Zmieniliśmy prawo o ruchu drogowym i - z inicjatywy prezydenta - prawo wodne, dopuszczając budowę dróg rowerowych na wałach przeciwpowodziowych. Czekamy na rozporządzenia dotyczące np. śluz rowerowych czy możliwości jazdy rowerem drogą jednokierunkową pod prąd" - powiedziała przewodnicząca Parlamentarnej Grupy Rowerowej Ewa Wolak (PO).

Zwróciła uwagę na samorządy: małopolski, który uzyskał 200 mln euro na budowę zarówno dróg rowerowych w miastach, jak i trasy turystyczne, i gdański, który promuje dojazd rowerem do szkoły i pracy. "Ale przed nami jeszcze długa droga, żeby dogonić kraje europejskie" - przyznała.

Prezes stowarzyszenia Miasta Dla Rowerów Marcin Hyła podkreślił, że w ostatnich latach w znaczącym stopniu udało się zmienić przepisy, trwają prace nad rozporządzeniami do Prawa o ruchu drogowym - chodzi np. o wyjaśnienie, na jakich zasadach dwukierunkowy ruch rowerowy może się odbywać na jezdniach jednokierunkowych, jak konstruować śluzy czy pasy ruchu dla rowerów. "Te rzeczy trzeba wyjaśnić, bo inżynierowie zarządzający ruchem chcą je mieć jasno sformułowane" - dodał.

Według Hyły podejście inżynierów ruchu do potrzeb rowerzystów "to wciąż niestety Europa Wschodnia". "To duży problem, który nie wynika z przepisów, lecz z systemu kształcenia, z doświadczenia życiowego. Potrzebny jest ogromny program kształcenia ustawicznego, transferu wiedzy, tłumaczenia, o co chodzi, w jaki sposób projektować drogi i ulice. Co z tego, że będziemy mieli dobre przepisy, skoro projektant nadal będzie wiedział lepiej" - dodał Hyła. Podkreślił, że trzeba nie tylko inaczej kształcić inżynierów, ale też zmienić przepisy dotyczące projektowania dróg.

"Znaczącą sprawą jest dopuszczenie ruchu rowerów pod prąd. Widać duże różnice między miastami w Polsce. Wszędzie obowiązują te same przepisy, ale w Gdańsku udało się dopuścić tzw. kontraruch na bardzo wielu ulicach, podobnie w Poznaniu; w Radomiu wszystkie ulice jednokierunkowe mają być dopuszczone dla rowerzystów, a w Warszawie nasz inżynier ruchu inaczej interpretuje przepisy" - zauważył Marcin Jackowski z Zielonego Mazowsza.

Hyła zwrócił też uwagę na nieznajomość rowerowych realiów w policji drogowej. "Często jej wiedza o bezpieczeństwie rowerzystów sprowadza się do hasła kask i kamizelka, które ani nie są obowiązkowe, ani nie poprawiają bezpieczeństwa. Policja koncentruje się na nieoświetlonych pijanych rowerzystach - to 5 proc. przyczyn zdarzeń - podczas gdy skręt w lewo to 20 proc. wypadków z udziałem rowerzystów i 30 proc. zabitych" - powiedział.

Podkreślił, że obecnie komunikacja rowerowa to realistyczna opcja dla niewielkiej części Polaków: mieszkających w centrach niektórych dużych miast i mieszkańców małych miejscowości.

"Musimy mieć infrastrukturę, musimy przebudować polskie miasta, żeby dla przeciętnego Kowalskiego, a zwłaszcza jego żony z dziećmi, jazda rowerem do szkoły i pracy nie była bajką o żelaznym wilku albo czynem na miarę powstania warszawskiego, tylko rzeczą absolutnie oczywistą" - ocenił Hyła.

Wolak podkreśliła, że "rower to radość, i kto jej doświadczy, jeździ nie tylko w celach rekreacyjnych, ale i komunikacyjnych, co przynosi oszczędność czasu, przestrzeni i pieniędzy".

Na przyjemność jako motyw podróżowania rowerem zwrócił też uwagę prof. Heiner Monheim z uniwersytetu w Trewirze, który w 2007 r. ze studentami rozpoczął kampanię promującą ten środek lokomocji.

"To jasne, rower pomaga oszczędzać energię, chronić klimat, ale to nie był dla nas pierwszorzędny argument. Reklama nie może być moralizatorska. Ciągłe gadanie o infrastrukturze i bezpieczeństwie to negatywny przekaz. Żeby zachęcić, musimy mówić o emocjach i radości z jazdy" - powiedział Monheim, nie kryjąc, że inspirowały go reklamy samochodów.

Pekka Tahkola, pełnomocnik rowerowy fińskiego miasta Oulu, gdzie 22 proc. wszystkich podróży odbywa się rowerem, mówił o infrastrukturze - odśnieżanych drogach rowerowych, bezkolizyjnych przejazdach pod drogami szybkiego ruchu i kolejowymi oraz strefach uspokojonego ruchu.

Olivier Schneider z Francuskiej Federacji Użytkowników Rowerów i Europejskiej Federacji Cyklistów przedstawiał działania, jakie podjęto we Francji, by odzyskać przestrzeń pochłoniętą przez auta i przywracać transportowi zbiorowemu i rower - "spoiwo miksu transportowego".

Ogólnopolski Kongres Rozwoju Ruchu Rowerowego odbył się po raz trzeci. Kongres stawia sobie zadanie transferu do Polski najlepszych praktyk polityki rozwoju ruchu rowerowego w krajach UE, inicjowanie współpracy na rzecz rozwoju ruchu rowerowego, prezentuje też polskie sukcesy w tej dziedzinie.(PAP)

Źródło: http://wyborcza.pl/


PREZENTACJE DO POBRANIA:

22.09.2014 (poniedziałek), ul. Wspólna 2/4, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

Marcin Hyła (MdR): 10 lat standardów technicznych, postulaty Stowarzyszenia Miasta dla Rowerów
Karolina Thel (MIR): Transport i mobilność miejska w Krajowej Polityce Miejskiej
Aleksander Buczyński (GDDKiA): Analiza wypadków i kolizji z udziałem rowerzystów   
Tomasz Kulpa (PK): Badania w zakresie śluz i kontraruchu rowerowego   
Jeremi Rychlewski (PP): Ruch rowerowy a sygnalizacja świetlna
Jan Jakiel (UMW): Co daje zmiana przepisów? Oczekiwania samorządów
Olivier Schneider (FUB): Francuskie doświadczenia z innowacyjną infrastrukturą rowerową
Michał Beim (IS): Oczekiwania organizacji rowerowych względem władz państwowych

23.09.2014 (wtorek), ul. Wiejska 4/6/8, Sejm, Sala Kolumnowa

Pokłosie referendum w Krakowie - Marcin Hyła, Miasta dla Rowerów
Standardy i koncepcja tras rowerowych dla Województwa Zachodniopomorskiego - Wanda Nowotarska, Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
Regionalne planowanie rowerowe w Małopolsce - Jacek Krupa, Członek Zarządu Województwa Małopolskiego
Założenia Dolnośląskiej Polityki Rowerowej 2014 – 2020 - Aleksandra Sieradzka-Stasiak, Instytut Rozwoju Terytorialnego
Potencjał komunikacji rowerowej - Maciej Lisicki, zastępca Prezydenta Gdańska
Komunikowanie i reklamowanie ruchu rowerowego - Prof. Heiner Monheim, Uniwersytet Trier (Niemcy)
Rozwój ruchu rowerowego w sezonie zimowym na przykładzie Finlandii - Pekka Tahkola, oficer rowerowy miasta Oulu (Finlandia)
Polityka rowerowa Francji - Olivier Schneider, Francuska Federacja Użytkowników Rowerów, Europejska Federacja Cyklistów
Oczekiwania samorządów wobec rozporządzeń - Daniel Chojnacki, oficer rowerowy Wrocławia
Analiza zdarzeń w ruchu rowerowym pod prąd na ulicach jednokierunkowych w Gdańsku - Remigiusz Kitliński, Pełnomocnik Prezydenta Miasta Gdańska ds. Komunikacji Rowerowej
Kolej a rowery – korzystny sojusz - Dr Michał Beim, Instytut Sobieskiego


 

Wrocławska Inicjatywa Rowerowa (organizator)  
 Stowarzyszenie Miasta dla Rowerów

Francuska Federacja Cyklistów

 


  
Kongres współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiejilosc komentarzy:
DODAJ SWÓJ KOMENTARZ - dnia 2023 - 10 - 04
     
   
lista pozostałych artykułów w dziale aktualności
 1. 1 - 12 |
 2. 13 - 24 |
 3. 25 - 36 |
 4. 37 - 48 |
 5. 49 - 60 |
 6. 61 - 72 |
 7. 73 - 76 |
 1. Rusza zbiórka. Rowerowi Ambasadorzy pomogą potrzebującym
 2. Zaproszenie na spotkanie z Marcinem Korzonkiem - o podróży rowerowej po pustyni Gobi - 05.09.2014
 3. Zaproszenie na Niezłe Szprychy – rowerowy chillout 06.09.2014 w Krzywym Kominie
 4. Zaproszenie na niedzielną wycieczkę rowerową z przewodnikiem Szlakiem Odry (07.09)
 5. Zaproszenie na III Kongres Rozwoju Ruchu Rowerowego 22–23.09.2014 r., Warszawa
 6. Pataty i Pomarańcze - rowerem z Casablanki do Cape Town. Spotkanie z podróżnikami rowerowymi 13.09.2014 w EkoCentrum
 7. Rowerowy Wrocław - projekt nr 269, czyli na co głosować we Wrocławskim Budżecie Obywatelskim
 8. Jak zagłosować w Budżecie Obywatelskim - manual
 9. Tydzień Mobilności 2014 - Miejski Piknik na Świdnickiej, niedziela, 21.09.2014
 10. Nowa Zelandia oraz 4 nogi, 4 łapy i 5 kółek - spotkanie z Dominiką i Tomaszem Macalik, podróżnikami rowerowymi - 25.09.2014, 19h00
 11. Czy rowerzyści muszą bać się tramwajów na ul. Św. Jadwigi?
 12. Relacja z III Kongresu Rozwoju Ruchu Rowerowego
 
home
o nas
działania i opinie
miasto
rekreacja
biblioteka
warto wiedzieć
aktualności
prasa